Main Menu
User Menu

Military history website

Oddíl útočných děl 1170 [1945-1945]

1170th Assault Gun Battalion

Sturmgeschütz-Abteilung 1170

     
Název:
Name:
Oddíl útočných děl 1170
Originální název:
Original Name:
Sturmgeschütz-Abteilung 1170
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.04.1945-DD.MM.RRRR Burg, ? /

Velitel:
Commander:
DD.04.1945-08.05.1945 Böhmen, (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
jednotka generálního štábu (Heerestruppe)
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Oddil-utocnych-del-1170-1945-1945-t185130#540325Version : 0
MOD