11. tanková divize [1940-1945]

11th Tank Division
11. Panzer-Division
     
Název:
Name:
11. tanková divize 11th Tank Division
Originální název:
Original Name:
11. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1940
Předchůdce:
Predecessor:
11. střelecká brigáda 11th Rifle Brigade
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1940-DD.12.1940 Velitelství záložního vojska
DD.12.1940-DD.05.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1941-DD.07.1941 Velitelství záložního vojska
DD.07.1941-DD.09.1941 XXXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
DD.09.1941-DD.10.1941 6. armáda
DD.10.1941-DD.02.1942 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
DD.02.1942-DD.03.1942 IX. armádní sbor
DD.03.1942-DD.04.1942 V. armádní sbor
DD.04.1942-DD.06.1942 Skupina armád Střed
DD.06.1942-DD.07.1942 Skupina armád Jih
DD.07.1942-DD.08.1942 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.08.1942-DD.09.1942 LIII. armádní sbor
DD.09.1942-DD.10.1942 XXXXI. tankový sbor
DD.10.1942-DD.11.1942 Skupina armád B
DD.11.1942-DD.12.1942 Skupina armád Střed
DD.12.1942-DD.01.1943 Skupina armád Don
DD.01.1943-DD.02.1943 Hollidtova skupina
DD.02.1943-DD.03.1943 4. tanková armáda
DD.03.1943-DD.04.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.04.1943-DD.05.1943 Kempfův armádní oddíl
DD.05.1943-DD.07.1943 Auffrischungsstab Charkow
DD.07.1943-DD.10.1943 XXXXVIII. tankový sbor
DD.10.1943-DD.12.1943 III. tankový sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 XI. armádní sbor
DD.01.1944-DD.03.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 Wöhlerova armádní skupina
DD.04.1944-DD.05.1944 XXXX. tankový sbor
DD.05.1944-DD.06.1944 6. armáda
DD.06.1944-DD.08.1944 1. armáda
DD.08.1944-DD.09.1944 19. armáda
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXXV. armádní sbor ke zvláštnímu použití
DD.10.1944-DD.11.1944 LVIII. tankový sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 1. armáda
DD.12.1944-DD.01.1945 XIII. armádní sbor SS
DD.01.1945-DD.03.1945 7. armáda
DD.03.1945-DD.04.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.04.1945-08.05.1945 LXXXV. armádní sbor
01.08.1940-DD.12.1940 Replacement Army Command
DD.12.1940-DD.05.1941 XIV Army Corps (motorized)
DD.05.1941-DD.07.1941 Replacement Army Command
DD.07.1941-DD.09.1941 XXXXVIII Army Corps (motorized)
DD.09.1941-DD.10.1941 6th Army
DD.10.1941-DD.02.1942 XXXXVI Army Corps (motorized)
DD.02.1942-DD.03.1942 IX Army Corps
DD.03.1942-DD.04.1942 V Army Corps
DD.04.1942-DD.06.1942 Army Group Centre
DD.06.1942-DD.07.1942 Army Group South
DD.07.1942-DD.08.1942 XXIV Army Corps (motorized)
DD.08.1942-DD.09.1942 LIII Army Corps
DD.09.1942-DD.10.1942 XXXXI Tank Corps
DD.10.1942-DD.11.1942 Army Group B
DD.11.1942-DD.12.1942 Army Group Centre
DD.12.1942-DD.01.1943 Army Group Don
DD.01.1943-DD.02.1943 Group Hollidt
DD.02.1943-DD.03.1943 4th Tank Army
DD.03.1943-DD.04.1943 XXXXVIII Tank Corps
DD.04.1943-DD.05.1943 Army Detachment Kempf
DD.05.1943-DD.07.1943 Auffrischungsstab Charkow
DD.07.1943-DD.10.1943 XXXXVIII Tank Corps
DD.10.1943-DD.12.1943 III Tank Corps
DD.12.1943-DD.01.1944 XI Army Corps
DD.01.1944-DD.03.1944 XXXXVII Tank Corps
DD.03.1944-DD.04.1944 Army Group Woehler
DD.04.1944-DD.05.1944 XXXX Tank Corps
DD.05.1944-DD.06.1944 6th Army
DD.06.1944-DD.08.1944 1st Army
DD.08.1944-DD.09.1944 19th Army
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXXV Special Purpose Army Corps
DD.10.1944-DD.11.1944 LVIII Tank Corps
DD.11.1944-DD.12.1944 1st Army
DD.12.1944-DD.01.1945 XIII SS Army Corps
DD.01.1945-DD.03.1945 7th Army
DD.03.1945-DD.04.1945 LXXXI Army Corps
DD.04.1945-08.05.1945 LXXXV Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.08.1940-15.08.1941 Crüwell, Ludwig (General der Panzertruppe)
15.08.1941-24.08.1941 Angern, Günther (Generalleutnant)
24.08.1941-20.10.1941 Esebeck, Hans Karl Freiherr von (General der Panzertruppe)
20.10.1941-16.05.1942 Scheller, Walter (Generalleutnant)
16.05.1942-04.03.1943 Balck, Hermann (General der Panzertruppe)
04.03.1943-15.05.1943 Choltitz, Dietrich von (General der Infanterie)
15.05.1943-10.08.1943 Mickl, Johann (Generalleutnant)
10.08.1943-10.04.1945 Wietersheim, Wend von (Generalleutnant)
10.04.1945-03.05.1945 Treusch von Buttlar-Brandenfels, Horst Freiherr (Generalmajor)
03.05.1945-08.05.1945 Wietersehim, Wend von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.08.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 61
01.08.1940-08.05.1945 Division Units 61
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#462264 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stručná historie 11. tankové divize

Vznikla koncem září 1940 ze Střelecké brigády 11. Bojovou činnost zahájila v dubnu 1941, kdy tehdy útočila z bulharského území na Jugoslávii ve směru Niš-Bělehrad. Do Bělehradu vstoupila 12. dubna.
V červenci 1941 byla převelena na východní frontu, kde byla součástí Skupiny armád Střed. V červenci 1943 se nacházela ve svazku Skupin armád Jih, bojovala u Bělgorodu. Těžké boje vedla u Krivého Rogu a Kyjeva.
Po těžkých ztrátách byla odvelena do jižní Francie, kde se v září 1944 střetla s americkou 7. armádou a francouzskou 1. armádou, které se vylodily na francouzském středomořském pobřeží.
Po ústupu z Francie se nacházela u Remagenu a tam ji v březnu 1945 téměř zcela zničily americké jednotky. Zbytky divize ustoupily do Bavorska a po kapitulaci Německa se dostaly do amerického zajetí.
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#11053 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 11. Panzer Division:
Günther Bartsch 11/12/1943
Hans Boelsen 9/17/1943
Theodor Bohlmann-Combrinck 8/8/1941
Bruno Brackel 8/23/1941
Cay-Lorenz Brockdorff 4/14/1945
Ludwig Cruewell 5/14/1941
Franz Danowski 10/18/1944
Anton Donnhauser 7/18/1943
Gerhard Florin 2/2/1942
Willi Frost 9/24/1943
Josef Grabowski 1/18/1944
Otto Grumbt 10/28/1944
Erich Hammon 2/1/1945
Paul Hauser 1/25/1943
Gerhard Hensel 12/26/1941
Albert Henze 1/15/1944
Fritz Jokisch 7/28/1943
Rudolf Kaeppel 2/1/1945
Karl Ketterer 3/24/1943
Ernst Kleinschmidt 9/30/1943
Georg Kolodziejczyk 3/5/1945
Karl Lestmann 1/25/1943
Helwig Luz 11/15/1941
Eberhard Muenzner 8/23/1943
Werner Rupprecht 12/12/1944
Theodor Schimmelmann von Lindenburg 5/14/1941
Karl Sivers 3/6/1944
Johannes Streich 1/31/1941
Karl Thieme 10/30/1943
Helmut Thoma 5/3/1942
Horst Usedom 12/31/1941
Guido Wartenberg 10/6/1943
Willy Welsch 9/29/1941
Heinz Wolff 12/12/1944
Edel Zachariae-Lingenthal 9/18/1943
Jakob Zimmermann 7/31/1943
Hermann Zuerner 12/28/1944
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#40239 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

História 11. tankovej divízie:


11. tanková divízia bola zformovaná 1. augusta 1940 z 11. obrnenej brigády a 15. tankového pluku, zložených z 5. tankovej divízie a zo základov 231., 311., a 209. pešej divízie. Členovia divízie boli väčšinou zo Sliezska.


Vyššie uvedené divízie, prešly niekoľkými reorganizáciami. 1. decembra 1941 bol 231. prieskumný oddiel zlúčený z motocyklového praporu, ktorý sa stal 11. tankovým prieskumným oddielom.


277. protilietadlový oddiel sa pripojil k divízií 22. mája 1942 a neskôr aj IV./ tankový delostrelecký pluk 119., ako nezávislá jednotka z 1. mája 1943.


11.tanková divízia bola poprvýkrát nasadená v apríli 1941 v Juhoslávií s XIV. armádnym motorizovaným zborom z 1. tankovej skupiny. Vyšla z Bulharska, pokračovala k Belehradu a pomohla obsadit toto mesto. Ďalej bola odoslaná na Ruský front kde bola pridelená k XXXXVIII. armádnemu motorizovanému zboru, generálovy Kempfovi (1. tanková skupina, skupina armád „Juh“). Jednotka bola zapojená do bitiek o Kyjev a Uman, neskôr sa zúčastnila pochodu na Moskvu s častami XXXXVI. tankového zboru (4. tanková skupina, skupina armád „Stred“).


V júny 1942 bola pridelená k časti 4. tankovej armády a zúčastnila sa ohromnej letnej ofenzívy na Done a Volge, v Stalingrade nebola nasadená, no bojovala na Done a Donetzi s 2. tankovou armádou. V priebehu zimy 1942 - 43 mala divízia obrovské straty, hlavne kôli bojom v Rostovskom sektore.


V júly 1943 sa zúčastnila na operácií Zitadelle, ako časť XXXXVIII. tankového zboru (4. tanková skupina, skupina armád „Stred“).


Divízia bola bojovo nasadená počas bojov o Krivoj Rog koncom roku 1943. Vo februári 1944 bola jedna z častí divízie obkľúčená v okolí Cherkassy. Podarilo sa jej dostať z obkľúčenia no s veľkými stratami. Jej stavy boli doplnené z ostatkov 123. pešej divízie a bola stiahnutá z fronty. Miesto oddychu bolo Bordeaux vo Francúzku. Tu dostala personál zložený z 273. rezervnej tankovej divízie.


V marci 1944 bola pridelená k LXXXI. armádnemu zboru(15. armáda, skupina armád „B“). Neskôr sa premiestnila do južnej časti fronty, aby sa takto vyhla obklúčeniu vojsk umiestnených pri Ruhre.


Potom ako bola umiestnená v sektore Toulouse, bola v júly 1944 presťahovaná do údolia Rhône. Tam potom ustupovala pozdĺž koridoru Rhône, siahajúc až po Besancor. To bolo neskôr obsadené a v Alsace pomáhala pri bránení Belfort Gap, odkiaľ potom ustupovala k Saaru.


V decembri 1944 bojovala v Ardenách s XIII. SS - oddielmi. (1. armáda, skupina armád „G“). Na začiatku bitky, mala 3500 mužov. 11.tanková divízia sa pustila do bojov v Saarland a Moselle, ale zvlášť v sektore Treves ako časť 7. armády (január 1945).


Divízia bola obkľúčená v Remagene so 4000 mužmi, 25 tankami a 18 delami. Napriek veľkým stratám bola v tom čase 11. tanková divízia považovaná za jednu z najsilnejších divízií na západnom fronte.
11. tanková divízia bojovala až do marca 1945, kedy bola pridelená k LXXXV. armádnemu zboru (7. armáda, skupina armád „G“). Posledné pozostatky divízie boli zajaté 4. mája 1945 v Bavarianskom lese 3. americkou armádou.


Zdroj
Paul Carell: Operace Barbarossa, vydavateľsto HEIMDAL (Francois de Lannoy a Jozef Charita: Panzertruppen) - preklad aj z internetu
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#248603 Version : 0
One of the 12 tanks Pz.Kpfw. IV Ausf. G assigned to Panzer-Regiment 15 belonging 11. Panzer-Division


Source: own archives ....
URL : https://www.valka.cz/11-tankova-divize-1940-1945-t3809#434477 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more