12. řadová letka (1929-březen 1939)

12 Eskadra Liniowa

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12 Eskadra Liniowa – 12. řadová letka
URL : https://www.valka.cz/12-radova-letka-1929-brezen-1939-t48519#189091 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12 Eskadra Liniowa – 12. řadová letka


Vznikla v roce 1929 přejmenováním z 12. letky (12 Eskadry Lotniczej) a byla v sestavě I. řadové peruti 1. leteckého pluku na mokotovském letišti ve Varšavě. V roce 1930 bylo rozkazem velitele 1. leteckého pluku zavedeno povinné vybavení padáky při všech letech. Létající personál proto absolvoval 12 denní kurs použití padáků typu „Irvin“. V prvním čtvrtletí 1934 byla přemístěna na letiště Okęcie. V srpnu 1935 byla strojům letky přidělena taktická čísla od 12 do 21. V září 1936 personál letky absolvoval přeškolovací kurs na nový typ letadel – PZL.23 „Karaś“. Při další reorganizaci polského letectva byla v březnu 1939 zrušena. Letecký i pozemní personál byl včleněn do nově tvořené 215. bombardovací peruti.


Velitelé letky:
Kpt.pil. Stanisław Skarżyński (červen 1928 – duben 1929)
Por.pil. Marian Malara - v zastoupení (duben 1929 – 4.7.1929)
Kpt.pil. Stanisław Skarżyński (4.7.1929 – 1.2.1930)
Por.obs. Marian Sukniewicz ( 1.2.1930 – 25.4.1930)
Kpt.obs. Edward Młynarski (25.4.1930 – 30.9.1933)
Kpt.pil. Jan Koźmiński (30.9.1933 – 22.11.1934)
Kpt.obs. Marian Sukniewicz (22.11.1934 – 13.6.1935)
Kpt.pil. Juliusz Dziewulski (13.6.1935 – 6.7.1937)
Kpt.pil. Stanisław Leszczyński (6.7.1937 – listopad 1938)
Kpt.obs. Fidelis Łukasik (listopad 1938 – březen 1939)


Ztráty:
4.9.1930 – kpr.pchor.rez.pil. Leon Pędzich + szer.rez.mech. Marian Jerzy – zahynuli v letecké nehodě v průběhu služebního letu
16.10.1930 – ppor.pil. Stanisław Nowakowski – zahynul v letecké havárii na kursu stíhací pilotáže u 2. leteckého pluku. V průběhu letu se od jeho letadla Spad odtrhly křídla.
18.11.1933 – ppor.obs. Edmund Papis + kpr.pil. Edward Durniewicz – zahynuli v letecké nehodě. V průběhu letu jejich Breguet XIX zavadil o napínací lano stěžně radiostanice Raszyn.
11.11.1937 – por.pil. Władysław Nowak – zahynul v letecké nehodě při služebním letu strojem RWD-8
1.6.1938 – por.obs. Stanisław Tobiasz + kpr.pil. Tadeusz Suchodolski + kpr.strz.sam. Kazimierz Kąkol – zahynuli v nehodě při startu na letišti Rakowice ve svém stroji PZL.23 „Karaś“.


Výzbroj (tabulkový počet 10 letadel):
Potez XXVII – 1929 – 1930
Potez XXV – jaro 1930 – 1932
Breguet XIX – 1932 – 1936
PZL.23 „Karaś“ – září 1936 – březen 1939Zdroj: Pawlak,J.: Polskie eskadry w latach 1918-1939, WKŁ, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0760-4
URL : https://www.valka.cz/12-radova-letka-1929-brezen-1939-t48519#216094 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more