Main Menu
User Menu

Military history website

12. pěší divize [1914-1919]

12. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12. Infanterie-Division
12. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - Neiße ( Nysa, Poľsko)Podriadené jednotky:24. Infanterie-Brigade / Neiße
24. pešia brigáda / sídlo: Nysa ( Poľsko)


78. Infanterie-Brigade / Brieg
78. pešia brigáda /sídlo: Brieg


12.Kavallerie-Brigade / Neiße
12. jazdecká brigáda / sídlo: Nysa ( Poľsko)


12.Feldartillerie-Brigade / Neiße
12. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Nysa (Poľsko)


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


Schlesisches Ulanen-Regiment von Katzler Nr. 2
Hulánsky pluk von Katzler (sliezsky) č. 2


Division-Brückentrain-Abteilung 12
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 12


Nadradené stupne:


4. Armee - 4. armáda
VI. Armeekorps –6. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/12-pesi-divize-1914-1919-t66418#235124Version : 0
MOD