Main Menu
User Menu

Military history website

12.století před Kristem

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

cca. 1177 př.n.l. - Bitva v deltě Nilu - Egyptská Nová Říše (Ramsess III.) X tzv. Mořským národům (zřejmě složené ze států Achchijavá (spíše uprchlíci po jeho zničení řeky), Arzava, Kaškové ...)

Eberhard Zangerr: Nový boj o Tróju, Brána, 1995, ISBN 80-85946-17-3
URL : https://www.valka.cz/12-stoleti-pred-Kristem-t65648#233159Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

cca 1186 př.n.l. - Dobytí města Tróje- Achchijáva (Trója) X Acháia (Mýkénské Řecko)

Eberhard Zangerr: Nový boj o Tróju, Brána, 1995, ISBN 80-85946-17-3
URL : https://www.valka.cz/12-stoleti-pred-Kristem-t65648#233163Version : 0