Main Menu
User Menu

Military history website

120 mm L/45 BL Mark I

4.7-in/45 BL Mark I

     
Název:
Name:
120 mm L/45 BL Mark I
Originální název:
Original Name:
4.7-in/45 BL Mark I
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Mark I & Mark I*: 187
Mark II: 32
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
1-hlavňová lafeta CPVI / CPVI Single Mounting
1-hlavňová lafeta CPVI* / CPVI* Single Mounting
1-hlavňová lafeta CPVI** / CPVI** Single Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
3175 1) kg
Ráže:
Calibre:
120 mm
Náboj:
Cartridge:
?
Délka hlavně:
Barrel Length:
5400 mm
Celková délka:
Overall Length:
5583 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (výbušná)
? (průbojně-výbušná)
? (osvětlovací)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
14,5 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
5-6 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
813.5 m/s
Poznámka:
Note:
1) 120 mm L/45 BL Mark I
120 mm L/45 BL Mark II: 3188 kg


BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_47-45_mk1.htm
.
URL : https://www.valka.cz/120-mm-L-45-BL-Mark-I-t195495#562891Version : 0
MOD