Main Menu
User Menu

Military history website

120 mm L/45 QF Mark IX

4.7-in/45 QF Mark IX

     
Název:
Name:
120 mm L/45 QF Mark IX
Originální název:
Original Name:
4.7-in/45 QF Mark IX
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1928-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Mark IX: 742
Mark XII: 372
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
1-hlavňová lafeta CPXIII / CPXIII Single Mounting
1-hlavňová lafeta CPXIV / CPXIV Single Mounting
1-hlavňová lafeta CPXVI / CPXVI Single Mounting
1-hlavňová lafeta CPXVII / CPXVII Single Mounting
1-hlavňová lafeta CPXVIII / CPXVIII Single Mounting
1-hlavňová lafeta CPXXII / CPXXII Single Mounting
2-hlavňová lafeta CPXIX / CPXIX Twin Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
3032 1) kg
Ráže:
Calibre:
-
Náboj:
Cartridge:
-
Délka hlavně:
Barrel Length:
5400 mm
Celková délka:
Overall Length:
5603 2) mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (výbušná)
? (průbojně-výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
15,5 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
7-12 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
807.7 m/s
Poznámka:
Note:
1) 120 mm L/45 QF Mark IX v rozmezí: 3010-3032 kg
120 mm L/45 QF Mark XII v rozmezí: 3290-3297 kg


2) 120 mm L/45 QF Mark IX
120 mm L/45 QF Mark XII: 5692 mm


QF - Quick Fire (rychlopalný, označení pro kanony s jednotnou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_47-45_mk9.php
.
URL : https://www.valka.cz/120-mm-L-45-QF-Mark-IX-t163448#562904Version : 0
MOD