Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Skupina námořního průzkumu 125 [1943-1944]

125th Maritime Reconnaissance Group / Seeaufklärungsgruppe 125 (SAGr. 125)

     
Název:
Name:
Skupina námořního průzkumu 125
Originální název:
Original Name:
Seeaufklärungsgruppe 125
Datum vzniku:
Raised/Formed:
13.07.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
05.09.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
13.07.1943-25.08.1944 Konstanca, Seefliegerhorst Constanța /
26.08.1944-31.08.1944 Soluň, Seefliegerhorst Saloniki-Mikra /
01.09.1944-05.09.1944 List, Seefliegerhorst List /

Velitel:
Commander:
13.07.1943-DD.08.1944 Schalke, Hellmut (Oberst)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
DD.07.1943-DD.08.1944 1. letka Skupiny námořního průzkumu 125
DD.07.1943-DD.08.1944 3. letka Skupiny námořního průzkumu 125
DD.07.1943-DD.08.1944 Štáb Skupiny námořního průzkumu 125
DD.12.1943-01.06.1944 2. letka Skupiny námořního průzkumu 125

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.ww2.dk/air/seefl/sagr125.htm
URL : https://www.valka.cz/Skupina-namorniho-pruzkumu-125-1943-1944-t4774#551496Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Gruppenkommandeure:


Oberst Hellmut Schalke, 13.7.43 - 8.44


Stab:


Zformován 13.7.43 v Constanza ze Stab/Aufkl.Gr.125 (See).
8.44 integrován do Stab/Seefliegerführer Schwarzes Meer.
5.9.44 zrušen a použit pro formování Stab IV./ZG26.


Základny:


7.43 - 25.8.44 Constanza Ar 196, BV 138
26.8.44 - 31.8.44 Saloniki - BV 138
1.9.44 - 5.9.44 List - BV 138
URL : https://www.valka.cz/Skupina-namorniho-pruzkumu-125-1943-1944-t4774#12396Version : 0
MOD