Main Menu
User Menu

Military history website

127 mm L/25 BL Mark I

5-in/25 BL Mark I

     
Název:
Name:
127 mm L/25 BL Mark I
Originální název:
Original Name:
5-in/25 BL Mark I
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1875-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
Mark I: 77
Mark II: 150
Mark III: 225
Mark IV: 100
Mark V: 82
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
1-hlavňová lafeta VCPI / VCPI Single Mounting
1-hlavňová lafeta VBI / VBI Single Mounting
1-hlavňová lafeta VBII / VBII Single Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
2037 kg
Ráže:
Calibre:
127 mm
Náboj:
Cartridge:
?
Délka hlavně:
Barrel Length:
3175 mm
Celková délka:
Overall Length:
3534 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
0,9 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
10 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
533.4 m/s
Poznámka:
Note:
BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_5-25_mk1.htm
.
URL : https://www.valka.cz/127-mm-L-25-BL-Mark-I-t195510#562908Version : 0
MOD