Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Automobilní rota 12 [1945-1950]

12th Automobile Company

     
Název:
Name:
Automobilní rota 12
Originální název:
Original Name:
Automobilní rota 12
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
10. automobilní četa
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.12.1950 Automobilní prapor 8
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.12.1950 Košice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.12.1950
Výzbroj:
Armament:
01.10.1945-01.12.1950
Poznámka:
Note:
VÚ 5418 Nitra
01.09.1946-01.10.1949 VÚ 5404 Košice
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 8266 Košice
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Automobilni-rota-12-1945-1950-t187270#545062Version : 0
MOD
Reklama