Main Menu
User Menu

Military history website

12. tanková divize [1941-1945]

12th Tank Division

12. Panzer-Division

     
Název:
Name:
12. tanková divize
Originální název:
Original Name:
12. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.01.1941
Předchůdce:
Predecessor:
2. pěší divize (motorizovaná)
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.01.1941-15.04.1941 XXXXVI. armádní sbor (motorizovaný)
15.04.1941-27.06.1941 LVII. armádní sbor
27.06.1941-03.07.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
03.07.1941-09.07.1941 Tanková skupina 3
09.07.1941-16.12.1941 XXXIX. armádní sbor (motorizovaný)
16.12.1941-03.03.1942 18. armáda
03.03.1942-10.05.1942 I. armádní sbor
10.05.1942-23.05.1942 XXVIII. armádní sbor
23.05.1942-09.07.1942 1. armáda
09.07.1942-08.08.1942 XXXVIII. armádní sbor
08.08.1942-12.08.1942 18. armáda
12.08.1942-17.08.1942 L. armádní sbor
17.08.1942-28.08.1942 18. armáda
28.08.1942-07.09.1942 XXVI. armádní sbor
07.09.1942-13.09.1942 XXX. armádní sbor
13.09.1942-26.09.1942 11. armáda
26.09.1942-06.10.1942 XXVI. armádní sbor
06.10.1942-10.10.1942 11. armáda
10.10.1942-06.11.1942 Chevallerieova skupina
06.11.1942-15.11.1942 11. armáda
15.11.1942-22.11.1942 XXX. armádní sbor
22.11.1942-28.11.1942 Skupina armád Střed
28.11.1942-01.12.1942 9. armáda
01.12.1942-18.12.1942 XXXXI. tankový sbor
18.12.1942-17.01.1943 XXIII. armádní sbor
17.01.1943-28.01.1943 LIX. armádní sbor
28.01.1943-16.02.1943 3. tanková armáda
16.02.1943-19.02.1943 2. tanková armáda
19.02.1943-16.06.1943 XXXXVI. tankový sbor
16.06.1943-02.07.1943 XXXVIII. armádní sbor
02.07.1943-09.07.1943 Esebeckova skupina
09.07.1943-13.07.1943 2. tanková armáda
13.07.1943-19.07.1943 Wuthmannova skupina
19.07.1943-21.07.1943 Wieseova skupina
21.07.1943-07.08.1943 XXXV. armádní sbor
07.08.1943-09.08.1943 9. armáda
09.08.1943-11.08.1943 XXXXVII. tankový sbor
11.08.1943-29.08.1943 XXXXVI. tankový sbor
29.08.1943-31.08.1943 XXXV. armádní sbor
31.08.1943-17.09.1943 LVI. tankový sbor
17.09.1943-26.09.1943 XXXXVI. tankový sbor
26.09.1943-DD.11.1943 LVI. tankový sbor
DD.11.1943-DD.12.1943 XX. armádní sbor
DD.12.1943-DD.01.1944 LVI. tankový sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 3. tanková armáda
DD.02.1944-DD.03.1944 18. armáda
DD.03.1944-DD.04.1944 VIII. armádní sbor
DD.04.1944-DD.07.1944 Skupina armád Sever
DD.07.1944-DD.08.1944 LV. armádní sbor
DD.08.1944-DD.11.1944 XXXIX. tankový sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 Skupina armád Sever
DD.12.1944-DD.01.1945 XXXVIII. tankový sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
DD.02.1945-DD.03.1945 16. armáda
DD.03.1945-DD.04.1945 18. armáda
DD.04.1945-08.05.1945 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
10.01.1941-15.01.1942 Harpe, Josef (Generaloberst)
15.01.1942-01.03.1943 Wessel, Walter (Generalleutnant)
01.03.1943-28.05.1944 Bodenhausen, Erpo Freiherr von (Generalleutnant)
28.05.1944-16.07.1944 Müller, Gerhard (Generalmajor)
16.07.1944-12.04.1945 Bodenhausen, Erpo Freiherr von (Generalleutnant)
12.04.1945-08.05.1945 Usedom, Horst von (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.01.1941-05.07.1942 12. střelecká brigáda
10.01.1941-12.12.1941 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 2
10.01.1941-20.04.1943 Motocyklistický střelecký prapor 22
10.01.1941-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 2
10.01.1941-20.08.1941 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 2
10.01.1941-08.05.1945 Tankový pluk 29
10.01.1941-08.05.1945 Tankový ženijní prapor 32
20.08.1941-27.11.1941 Tankový průzkumný a předzvědný oddíl 2
12.12.1941-08.05.1945 Tankový dělostřelecký pluk 2
05.07.1942-22.12.1942 12. brigáda tankových granátníků
22.12.1942-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 25
22.12.1942-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 5
20.04.1943-17.04.1944 Tankový průzkumný oddíl 12
17.04.1944-08.05.1945 Tankový průzkumný oddíl 12 (obrněný)

Ručně vyplněné položky:
-
10.01.1941-08.05.1945 Divizní jednotky 2
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#389240Version : 0
MOD
12. Panzer-Division
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#40237Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1941Divizní jednotky 2 Division Units 2 Divisions-Einheit 2
motocyklový prapor 22 Motorcyclists Battalion 22 Kradschützen-Bataillon 22
polní doplňovací prapor 2 Field Replacement Battalion 2 Feldersatz-Bataillon 2
průzkumný oddíl (motorizovaný) 2 Reconnaissance Section (motorized) 2 Aufklärungs-Abteilung (motorisiert) 2
protitankový oddíl 2 Anti-tank Section 2 Panzerjäger-Abteilung 2
tankový ženijní prapor 32 Armored Pioneer Battalion 32 Panzer-Pionier-Bataillon 32
zpravodajský oddíl 12. tankové divize Armored Division Intelligence Section 2 Panzer-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 2
podpůrná jednotka 12. tankové divize Armored Division Supply Unit 2 Panzer-Divisions-Nachschubführer 2
administrativní jednotka 12. tankové divize Administrative Service 2 Verwaltungsdienste 2
zdravotnická jednotka 12. tankové divize Medical Unit 2 Sanitätsdienste 2
1943Divizní jednotky 2 Division Units 2 Divisions-Einheit 2
polní doplňovací prapor 2 Field Replacement Battalion 2 Feldersatz-Bataillon 2
tankový průzkumný oddíl 2 Armored Reconnaissance Section 2 Panzer-Aufklärungs-Abteilung 2
armádní protiletadlový dělostřelecký oddíl 303 Army Anti-Aircraft Artillery Section 303 Heeres-Flak-Artillerie-Abteilung 303
protitankový oddíl 2 Anti-tank Section 2 Panzerjäger-Abteilung 2
tankový ženijní prapor 32 Armored Pioneer Battalion 32 Panzer-Pionier-Bataillon 32
zpravodajský oddíl 12. tankové divize Armored Division Intelligence Section 2 Panzer-Divisions-Nachrichten-Abteilung (motorisiert) 2
podpůrná jednotka 12. tankové divize Armored Division Supply Unit 2 Panzer-Divisions-Nachschubführer 2
administrativní jednotka 12. tankové divize Administrative Service 2 Verwaltungsdienste 2
zdravotnická jednotka 12. tankové divize Medical Unit 2 Sanitätsdienste 2
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#10509Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stručná historie 12. tankové divize

Vznikla v říjnu 1940 z 2. pěší divize (motorizované). Poprvé byla bojově nasazena v červnu 1941 na východní frontě v rámci Skupiny armád Střed. V září byla převelena ke Skupině armád Sever a do listopadu 1942 se účastnila bojů u Leningradu. Poté byla znovu přidělena ke Skupině armád Střed. Od března do července 1943 bojovala u města Orel a u Dněpru. V únoru 1944 byla opět rozmístěna na severním úseku fronty. V červenci 1944 bojovala v Kuronsku a tam také v roce 1945 kapitulovala.
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#11055Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 12. Panzer Division:
Karl-Heinz Altermann 10/4/1944
Fritz Arndt 3/31/1943
Heinz Bayer 7/17/1941
Heinrich Behrends 12/24/1944
Bruno Belz 4/30/1945
Hans Bischoff 12/9/1944
Gustav-Adolf Blancbois 7/20/1944
Erpo Bodenhausen 12/17/1943
Ernst-Albrecht Brockdorff-Ahlefeldt 12/26/1942
Fritz Dilz 1/18/1945
Wolfgang Eichler 12/20/1943
Fritz Feller 2/23/1944
Hans-Joachim Floer 3/5/1945
Jürgen Gauss 3/28/1945
Joachim Harbou 11/15/1941
Alfred Harden 2/10/1945
Josef Harpe 8/13/1941
Heinz Herzer 8/21/1941
Fritz Holzhaeuser 8/6/1941
Franz Jasiek 4/22/1943
Ernst Kluge 10/7/1944
Horst Koberling 4/30/1945
Friedrich-Karl Kruetzmann 3/3/1944
Kurt Leuschner 10/27/1941
Karl-Wilhelm Lindemann 4/14/1945
Robert Luebke 1/7/1944
Gerhard Moews 11/1/1942
Dietrich Müller 5/3/1942
Leon Ondarza 9/2/1944
Albrecht Otte 4/28/1945
Karl Pantzlaff 8/8/1943
Herbert Pfennig 9/21/1944
Walter Rohde 9/22/1943
Helmut Schloemer 10/2/1941
Carl-Heinz Schubert 4/18/1943
Paul Semrau 10/7/1942
Erwin Strehlau 6/9/1944
Arno Thiele 9/24/1942
Werner Thofern 8/25/1941
Gerhard Virkus 9/7/1943
Gerhard Voelker 11/26/1944
Karl-Heinz Wilborn 5/6/1945
Gerhard Witte 8/23/1944
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#40241Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie známého tanku KV-2 z 3.tankové divize 1.mechanizovaného sboru (3-я танковая дивизия 1-го механизированного корпуса) zničeného v roce 1941 u Ostrova (Остров) na Ukrajině. Na věži je veliký znak 12.Pz Division. Význam písmena "B" mě není znám. Tank buďto slouží jako směrovka , nebo je to "trofejní" označení toho kdo stroj zničil. V mém archivu mám stejně označený tank T-26 (pravděpodobně dokonce i na stejném úseku cesty) a viděl jsem takto pomalovaný i T-34/76 1941.

Zdroje:
fotografie www.ebay.de
http://mechcorps.rkka.ru/files/kv2/kv2.htm
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-1941-1945-t3810#283766Version : 0