Main Menu
User Menu

Military history website

13.01.2021 - SR začne rokovať s Izraelom o konkrétnych podmienkach na dodávku 3D rádiolokátorov

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na zasadaní dňa 13.01.2021 schválila vláda Slovenskej republiky materiál, na základe ktorého bude realizovaná obmena rádiolokačnej techniky (3D rádiolokátory stredného, malého a blízkeho dosahu) Vzdušných síl OS SR v počte 17 ks s finančným limitom do 148,2 milióna eur formou obstarania na úrovni vláda-vláda. V súlade s uvedeným rozhodnutím začnú rokovania s predstaviteľmi Izraela na dodávku rádiolokátorov ELM-2084M-MMR (5-6 ks) pre stredný dosah, ELM-2084S-MMR (5 ks) pre malý dosah a ELM-2138M (6 ks) pre blízky dosah (spolu 11 nosičov 6x6 a 6 nosičov 4x4). V prípade že do konca marca 2021 nedôjde k dohode s Izraelskou stranou, tak budú začaté rokovanie s Veľkou Britániou a následne s Francúzskom. Ponuky Veľkej Británie a Francúzska na rozdiel od tej Izraelskej ale presahujú pridelený finančný limit.
Veľká Británia ponúka rádiolokátory Commander SL (4-6 ks) pre stredný dosah, Giraffe 4A (5 ks) pre malý dosah a Giraffe 1X (6 ks) pre blízky dosah (17 nosičov 6x6 a 6 nosičov 4x4) a Francúzsko rádiolokátory GM 403 (3-6 ks) pre stredný dosah, GM 200 MM/A (2 ks) a GM 200 (variantne 3 až 6 ks) pre malý dosah a GM 200 (4-6 ks) pre blízky dosah (do 17 nosičov 8x8).


Zdroj: Rozhodnutie z rokovania vlády SR zo dňa 13.01.2021 k materiálu č. UV-28057/2020 z 30.12.2020 (SEMOD-EL-21/11-417/2020-OdRP a D-28065/2020).
URL : https://www.valka.cz/13-01-2021-SR-zacne-rokovat-s-Izraelom-o-konkretnych-podmienkach-na-dodavku-3D-radiolokatorov-t238404#659201Version : 0
MOD