Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

13. strelecká divízia [1918-1920]

13th Rifle Division

13-я стрелковая дивизия (13 сд)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

13-я стрелковая дивизия07.08. 1918 – sformovaná na území Voronežskej gubernie ako 2. voronežská pešia divízia (rozkazom Orlovského okruhového vojenského komisariátu N 159)
20.08. 1918 – premenovaná na 3. voronežskú pešiu divíziu
22.10. 1918 – premenovaná na 13. streleckú divíziu (rozkaz vojskám 8. armády N 9)
15.03. 1920 – rozpustená, jej jednotky určené na formovanie 16. streleckej divízie (rozkaz vojskám 8. armády N 106a)


Nadriadené jednotky:
08. 1918 – 09. 1918Južný úsek oddielov clony
10. 1918 – 03. 1920 – 8. armáda


Boje:
1918 – boje s kozákmi generála Krasnova v oblasti miest Novochopersk a Pavlovsk
od 01. 1919 – zúčastňuje sa oslobodenia Rossoši a Bachmuta
po 02. 1919 – oslobodenie Luganska
03. 1919 – 08. 1919 – vedie obranné boje proti Denikinovej armáde
12. 1919 – útočí na Šachty
02. 1920 – bráni sa na ľavom brehu Donu východne od Rostova na Done


Náčelníci divízie:
29.07. 1918 – 09.10. 1918 – Ratajskij A. I.
09.10. 1918 – 07.02. 1919 – Kolčigin B. K.
07.02. 1919 – 08.04. 1919 – Gekker A. I.
08.04. 1919 – 30.05. 1919 – Gricev I. N.
30.05. 1919 – 28.06. 1919 – Ščepkin N. Ja.
28.06. 1919 – 13.09. 1919 – Kolčigin B. K.
13.09. 1919 – 06.10. 1919 – Volynskij S. B.
06.10. 1919 – 11.10. 1919 – Šabanov N. A.
11.10. 1919 – 14.10. 1919 – Sedjakin A. I.
14.10. 1919 – 13.11. 1919 – Alekseejev M. B.
13.11. 1919 – 21.02. 1920 – Sobolev A. V.
Zdroj:
http://rkka.ru/handbook/reg/13sd18.htm
URL : https://www.valka.cz/13-strelecka-divizia-1918-1920-t67237#237739Version : 0
Reklama