Main Menu
User Menu

Military history website

13. prapor materiálního zabezpečení [1983-1992]

13th Supply Battalion

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

     
Název:
Name:
13. prapor materiálního zabezpečení
Originální název:
Original Name:
13. prapor materiálního zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1983
Předchůdce:
Predecessor:
53. automobilní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
13. prápor materiálového zabezpečenia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1983-31.12.1992 13. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
01.11.1983-31.12.1992 Hlohovec, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1983-DD.MM.1985 Hritz, Jozef
DD.MM.1985-DD.MM.1989 Luchava, Jozef
DD.MM.1989-DD.MM.1992 Jaszberényi, František
DD.MM.1992-31.12.1992 Ivan, Ján
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1983-31.12.1992
Poznámka:
Note:
01.11.1983-31.12.1992 VÚ 4444 Hlohovec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/13-prapor-materialniho-zabezpeceni-1983-1992-t67810#238936Version : 0
MOD