Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

15. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

15. Feldartillerie -Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

15.Feldartillerie-Brigade
15. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Cöln
Podriadené jednotky:Bergisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.59
Pluk poľného delostrelectva (bergský) č.59


3. Rheinisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.83
Pluk poľného delostrelectva (3. porýnsky) č. 83


Nadradené stupne:


1914


4. Armee - 4. armáda
VIII. Armee-Korps - VIII. armádny zbor
15.Division - 15. divíziaVeliteľ:
Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/15-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65212#232266Version : 0
MOD
Reklama