Merkava Mk.4

מרכבה סימן 4
     
Název:
Name:
Merkava Mk.4 Merkava Mk.4
Originální název:
Original Name:
מרכבה סימן 4
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank main battle tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR Israeli Ordnance Corps, Tel a Shumer
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2003-DD.MM.RRRR (vývoj od roku 1995 / development since 1995)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
250-300 (má být vyrobeno přibližně 400 tanků / to be produced around 400 tanks)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1997 - DD.MM.1998
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
65000 kg 143300 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9040 mm 29 ft 7 ⅞ in
Délka korby:
Hull Length:
7650 mm 25 ft 1 ⅛ in
Celková šířka:
Overall Width:
3720 mm 12 ft 2 ½ in
Celková výška:
Overall Height:
2660 mm 8 ft 8 ¾ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
530 mm 1 ft 8 ⅞ in
Šířka pásu:
Track Width:
660 mm 2 ft 2 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa ? psi
Pancéřování:
Armour:
modulární vrstvený hybridní kompozitní pancéř


v zadní části věže zástěna z řetězů zakončených koulemi
Modular spaced hybrid composite armor


There is screen of chains ending in balls at the back of turret
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
General Dynamics GD833
- kapalinou chlazený dieselový přeplňovaný motor
General Dynamics GD833
- water cooled supercharged diesel engine
Výkon:
Power:
1118.6 kW při 2500 ot/min 1500 bhp at 2500 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Renk RK 325
- automatická
- 5 rychlosti vpřed, 2 vzad
Renk RK 325
- automatic
- 5 ranges forward, 2 reverse
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
65 km/h 40 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
55 km/h 34 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
500 km 311 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
29 ° 65 %
Boční náklon:
Side Slope:
17 ° 38 %
Překročivost:
Trench Crossing:
3,50 m 138 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1,00 m 39 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,38 1) m 54 in1)
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
120 mm kanón IMI MG253
- nábojů: 48 kusů (včetně PTŘS LAHAT)
4.72in Gun IMI MG253
- rounds: 48 pieces (including ATGM LAHAT)
Vedlejší:
Secondary:
7,62 mm spřažený kulomet FN MAG
- nábojů: 3000 kusů


7,62 mm kulomet FN MAG lafetovaný na věži
- nábojů: ? kusů


12,7 mm kulomet M2HB lafetovaný na věži (volitelně)
- nábojů:

60 mm minomet Soltam Commando lafetovaný ve věži
- min: 20-30 kusů


12x zadýmovací granát
0.3in Coaxial machine gun FN MAG
- rounds: 3000 pieces


0.3in machine gun FN MAG mounted on turret
- rounds: ? pieces


.50in machine gun M2HB mounted on turret (optional)
- rounds: ? pieces


2.36in mortar Soltam Commando mounted in turret
- mine: 20-30 pieces


12x smoke grenade
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) bez přípravy
s přípravou: 2 m
1) without preparation
with preparation: 78.7in
Zdroje:
Sources:
http://mainbattletanks.czweb.org/ ; http://www.wikipedia.org/ ; www.israeli-weapons.com/ ; http://www.waronline.org/ ; http://www.army-technology.com/ ; Merkava Mk.4 (Miso) ; armádní technický magazín 2006 / 12 (ISSN 1210-2849)
URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#369646 Version : 0
Merkava Mk.4

Merkava Mk. 4 is an israeli tank 4. generácie - pokračovateľ council type of Merkava Mk. 1, the Mk. 2 and Mk. 3. Developed as a replacement for tanks Magach 6 (M60). Čiastočne about replacing aj tanks Merkava Mk. 1 that are officially about arsenal since 1979 (the development of the sa began to leave in 1967) and doposiaľ significantly upgraded or. On the development and produkcii tank sa podieľa around 200 otherwise.

Najdôležitejší kontraktori:

- IMI (Israel Military Industries): cannon, munícia pre cannon, ballistic protection tank (including pancierovania)
- El Op (Electro-Optic Industries, dcérska spoločnosť Elbit Systems): the system riadenia paľby
- Imco Industries: electronic systems
- Urdan Industries: the hull of the tank, konštrukcia tower, odlievané part of the
- IAI Ramta: systems of protection of the crew and vnútorných parts of the tank
- IDF - Israel Defence Forces (Israeli armed forces): integrácia komponentov, testovanie, final assembly


Development:

Konštrukčný proposal ako aj integráciu komponentov, testovanie and finálnu assembly is in charge of priamo the israeli army, namely Israel Defence Forces Workshop. Tank development was initiated in the second half of the 90. years 20. day (probably in 1995) and the prototype (probably iba technology demonštrátor) was made about two or three years neskôr. Troop skúšky prototype boli performed since about the year 2000 or 2001. During vývoja boli any idea as around the tank top, and well classified and existencia tank sa iba by making that assumption. The production of sa began about koncom year 2001. Public bol tank are introduced 24. 6. 2002. In the service of boli first pieces zaradené probably up in the year 2004, pričom training on novom type was launched reportedly in marci 2003. Year sa has vyrobiť 50 - 70 machines and production under doterajších informácií mala dodať to 400 kusov. Velka part čiastkovej installation is carried out by the súkromnými spoločnosťami, finálna assembly and installation konštrukčných troops is carried out by priamo army or štátnymi companies. The Tank at the moment (2006) nie is allowed exportovať and it probably won't be allowed even in a close budúcnosti. Niektoré bližšie nešpecifikované components, however, the export uvoľnené boli. Tank Merkava Mk. 3 I supposed it is possible (allowed) exportovať aj ako celok (aj uh pravdepodobne nie with najmodernejším available výstrojom). The price of the tank Merkava Mk. 4 nie is unknown. Company, which it vyrábajú however, a tvrdia, that is extensively nižšia ako at's machines rovnakej technologickej generácie. Reportedly najmä for the gradual development of Merkavy Mk. 1.


General characteristics:

Merkava Mk. 4 assumed with small modifications, hull type Mk. 3. The drive unit is umiestnená at the front and the mala would prispievať to vyššej pasívnej protection of the tank crew in the case of zpredu. The wire tank sa nachádza vľavo from the engineand. In front of him sa ešte nachádza probably the transmission. Veža is the three-person canvassing (under niektorých zdrojov sa, however, the crew nachádza nižšie). Miesto veliteľa is on the right side. In the tower, sa nachádza iba one hatch pre veliteľa (Merkava Mk. 3 has hatches two - aj pre nabíjača). Strelec sa about nachádza nižšie and vpredšie ako veliteľ. Dôležitou change compared to predchádzajúcim modelom is použitie automatic nabíjacieho zariadenia so zásobníkom on 10 pcs munície. Nabíjač but in posádke is, and so is the crew štvorčlenná. Priestor in its part of the hull zostal preserved similarly as in predošlých verziách. Preto, it is possible prepravovať small výsadok or prieskumné team šiestich (under niektorých zdrojov to ôsmich) vojakov with výstrojom, or until a little ležiacich injured as a result. Showing the away team is uzatváraný dvojdielnymi dvierkami, ktoré sa otvárajú up and nadol. Through tieto dvierka is possible to behold the escape of the crew, or evakuácia raneného, pričom tank itself can tell you slúžiť as a shield. Except that they are on its side of the tank ešte ďalšie two holes. After one to ľavej and right side. Vľavo's approach to akumulátorom and the right approach to filtrom pretlakovej ventilácie. On dvierkach prescribed otvorov are umiestnené mailbox on ďalšiu gear.


Armament:

Home zbraňou tank's cannon caliber 120 mm with a smooth vývrtom vyrábaný spoločnosťou IMI. Allegedly the ide of modernized cannon similar to this, ktorý sa used aj in a type Mk. 3. The cannon is stabilized in two planes, has zlepšenú termickú protection mainly and is equipped ejektorom. Záverový mechanism and the barrel boli modified and improved so as to znášali higher pressure. Účelom bolo dosiahnuť vyššiu úsťovú rate striel. Team aj vyššiu presnosť on väčšie vzdialenosti ako aj the purging priebojnej ability striel. Námer zostal probably rovnaký ako mal aj type of Mk. 3, iury chyzh -8° to +20° and veža has celokruhový odmer. System otáčania tower is poháňaný the two elektromotormi. Any výpadok one of them would have our to have a fundamental influence on the bojaschopnosť tank. The cannon is nabíjaný electric nabíjacím zariadením with revolverovým zásobníkom on 10 pcs streliva. Nabíjač has a role dopĺňať muníciu to the vending machine and in the case of defects would mal nabíjať cannon manual. Tank can tell you štandardne viesť to štyri kinds of classical streliva and besides aj of kanóna odpaľované riadené strelas. The cannon is kompatibilný so štandardnou tank muníciou NATO caliber 120 mm. The israeli army, however, used muníciu vlastnej konštrukcie and production. Ide about types of HEAT-MP-T M325 (CL 3105), TPCSDS-T M324 (CL 3139) and APFSDS-T M711 (CL 3254) and a new type of APAM (anti personnel, anti material - against alive sile and nepancierovaným cieľom). Cannon he can taktiež vystreľovať 120 mm riadené strelas LA-HAT (gun-barrel launched laser homing anti-tank). Ide about from mostly tank odpaľované, laserom navádzané, anti-tank riadené strelas. Shot has developed and vyrába spoločnosť IAI (Israel Aircraft Industries). Fire priemer contains celkovo 48 pcs munície, pričom 10 pcs sa nachádza in the nabíjacom automate. Every single charge of the sa during the prepravy of the directional control dôvodov nachádza in on your own protective schránke. Against účinkom ohňa is protected by the aj nabíjací machine. Fire priemer is possible to bump the loading of the ďalšej munície to zadného priestoru pre výsadok. Ako vedľajšia armament sa používajú two guľomety (probably , FN MAG ako aj for some machines Merkava) caliber 7.62 mm. One is spriahnutý with hlavňou kanóna and the second sa nachádza in the tower tank. Guľomet in the tower, he can veliteľ ovládať zvnútra tank. Aj in the tank Merkava Mk. 4 is used mínomet, similar to ako in predošlých verziách. Ide about modified and improved mínomet Soltam caliber 60 mm. Slúži as an auxiliary weapon najmä on streľbu trieštivo-jerky and osvetlovacou muníciou. Nabíja sa zvnútra tank. Tank can tell you though equipped with a mechanical pluhovým vyorávačom less TWMP or magnetic odmínovačom AMMAD from IAI Ramta.

Vysvetlivky to used skratkám označovania munície:

The HEAT-MP-T - eng. High Explosive Anti-Tank Multi - Purpose with Tracer - words. Kumulatívna munícia, anti-tank, viacúčelová so tracer
TPCSDS-T - eng. Target Practice Cone Stabilized Discarding Sabot with Tracer - words. Training verzia kineticko-energy podkalibernej munície so tracer
APFSDS-T - eng. Armor Piercing Fin Stabilized Discarding Sabot with Tracer - words. Priebojná (anti-tank) podkaliberná munícia, so point stabilizáciou and odhadzovacím vodiacim obalom


System riadenia paľby and instrument vybavenie:

Väčšina informácií on electronic systémoch nie is unknown and is classified (what applies aj on the tank as a whole). Väčšina informácií nie is potvrdená.

System riadenia paľby is made by companies Elbit Systems and El-Op Industries. He can ísť of the improved system Knight Mk. 3. System riadenia paľby in self integrates (minimally) tieto sub-systems:

- Shooting zameriavač with optics stabilized in two planes, laser diaľkomer, CCD sensor, termovízny channel and probably aj infrakameru.
- Veliteľský panoramic zameriavač with denna (TV, CCD) aj nočnou vetvou (termovízia, infrakamera), taktiež with optics stabilized in two planes
- System of automatic sledovania cieľa. Allows you to viesť účinnú paľbu on the movable aj immobile pozemné ciele ako aj on nízkoletiace pomalšie ciele (eg. vrtuľník) zo stojaceho aj pohybujúceho sa tank.
- Digitálny computer pre calculation and correction prvkov potrebných pre streľbu.
- Sensors meteorological podmienok (temperature, pressure, and vlhkosť the air, the direction and sila vetra, ...), tilt sensors of the tank.

Očakáva sa, that tank Merkava Mk.4 he can efektívne útočiť on ciele vzdialené up to 4000 m and with the help of kanóna odpaľovaných riadených striel aj simmilar.

The wire has, of course, to dispozícii pasívny device on nočné videnie. The crew in the tank communicates through an intercom and a helping of that cell phone can tell you komunikovať aj with bezprostredným surroundings. Predpokladá sa použitie digitálneho záznamníka. Malo would slúžiť on zaznamenávanie photos or video cieľov and okolia tank. Thus obtained material sa after the mission evaluates. The novelty would mal albeit bližšie undetermined bojiskový informačný system new generácie with možnosťou exchanges give aj the image with the command, or iným tankom or martial prostriedkom equipped zariadeniami rovnakého štandardu. Samozrejmosťou equipment is rádiostanica, GPS and so on. Zaujímavosťou are vyklápacie svetlomety.


Pancierovanie and the protection of the crew:

Specifically, data on the pancierovaní, zložení panciera, or hrúbke are secret.

Pancierovaniu and the protection of the crew is venovaná huge stopped aj in predošlých verziách Mk. 1 - Mk. 3. Vo version of the Mk. 4 sa made good use of all the skúsenosti of martial nasadenia predošlých verzií and behold, that pre celú izraelskú konštrukčnú líniu machines is the protection of the crew a priority. Základom is a metal (oceľová) skeleton on ktorej is umiestnené modulárne hybrid pancierovanie. This riešenie allows jednoduchú exchanges of individual modulov pri ich poškodení, place or modernizácii. Pancierové modules are of kompozitného laminated pancierovania (probably with obsahom volfrámu, or ceramics or ich kombinácií), pričom ich vonkajšiu layer can tell tvoriť dynamic pancierovanie. Modulárne pancierovanie is used to korbe (forehead, hips) ako aj on the tower (forehead, sides, ceiling). For zmienku worth pancierovanie the ceiling of the tower, which would malo albeit an apparently very strong and malo would the crew ochrániť aj before the anti-tank riadenými strelami útočiacimi the top (eg. FGM-148 Javelin). To this prispelo behold it, that the tower is iba one hatch pre veliteľa and hatch nabíjača bol odstránený. Significantly bola improved aj protection against mínam, s ktorými sa israeli tanks potýkajú quite often. Objavilo sa they tvrdenie that it is the best protected by the tank súčasnosti. To pasívnej protection of the crew prispieva aj the fact that the drive unit and transmission are umiestnené front (tradične bývajú umiestnené in the back) and mali would absorbovať part of the energy prípadného intervention. Vrchná part of the hull aj bokov tank is chránená double pancierovaním. In medzipriestore, ktorý as follows vznikol, su umiestnené batteries, fuel tanks, base electronics, čiastočne aj filtroventilačné zariadenia. The wire is a right protected by the blokom pohonnej units and naľavo from him is pancier about niečo coarser. Zozadu is on a tower mounted veľký kôš on rôzny gear and inú gear. This riešenie he can, in certain circumstances, prispievať to pasívnej protection of the tank najmä before kumulatívnymi strelami. The whole spodok turret zo its sides protected by the (similar like eg. Merkava Mk. 3) the aperture of the visiacich reťazí ending metal guľou. This is dodatočne ochránený critical priestor between spodkom turret and hull of the tank najmä before kumulatívnymi strelami. To vyššiemu degrees of protection of the turret prispieva aj itself tvarovanie it pancierovania, which is very oblique. So isto's glacis šikmejšie and I would malo even aj odolnejšie pri intervention ako at predošlej version. This has allowed najmä drive unit, which is menšia (but výkonnejšia) ako at predošlej version.
Filtroventilačné zariadenie ensures protection of the crew in front of účinkami weapons of mass ničenia (chemical irritating substances, bacteriological substances and rádioaktívny dust). System simmilar zaisťuje cost pretlak air in interiéri tank and optimalizáciu air temperature and the interior of the tank. This is implemented klimatizačnou unit, that he can vnútro tank ochladzovať or vykurovať. To filtroventilačného system belongs to aj individuálny divorce-toxic air pre every member of the crew. The Tank is equipped with aj helping (energy) of the drive unit, given it is possible to dlhodobo používať, when is the main power unit is off. The auxiliary power unit is dostatočne executive to dobíjala batteries and poháňala all the electrical aggregates of the tank, possibly supplied elektrickú energiu inému tank, or zariadeniu. At the same time is the auxiliary power unit relatívne silent. The Tank is equipped with an automatic hasiacim zariadením with komplexným rozvodom and basic detektorom the extra radiácie prostredia. The Tank is equipped with systémom detekcie ožiarenia laserom Amcoram LWS-2 and possible threats are video display aj on the display veliteľa. The sensors of the system pokrývajú whole priestor around the tank. Protection can tell simmilar slúžiť 12 vrhačov zadymovacích pomegranate r. Rozmiestnené are 2 x 6 pcs on the oboch sides of the turret.


the Power unit and prevodové ústrojenstvo:

Merkava Mk. 4 is equipped motorom General Dynamics GD 883. It's a v-12-valcový, štvordobý, vznetový (vysokotlakové priam vstrekovanie diesel into valcov type common rail) engine with kvapalinovým chladením, preplňovaný dvomi turbodúchadlami. Ide about a German engine MTU 883 (sučasť Euro Power pack-in, this engine poháňa eg. aj tank GIAT Leclerc) vyrábaný in licencii by General Dynamics Land Systems in the USA. The performance of the engineand is 1103 kW (1500 pcs) pri 2700 rev/min. The engine has kompletný electronic "engine management", electronic vstrekovacia unit is riadená mikroprocesorom and drive unit ako celok aj with prevodovkou is equipped with a computer systémom control (eng. engine computer contol system), what obnáša vyhodnocovanie údajov of veľkého quantity of čidiel and senzorov in the motore and prevodovke. It allows you to relatívne jednoduchú and rýchlu diagnosis porúch. The engine is coupled with automatic prevodovkou Renk RK 325, which has a 5 rýchlostných degrees pre ride of ahead and 2 rýchlostné degree pre ride of backward. The engine along with the prevodovkou constitutes the so-called "powerpack", what is actually kompaktný propulsion system, as it is possible to relatívne time and quickly vymeniť ako celok. The engine itself weighs 1,9 t, and the entire powerpack of 4.9 t (including všetkých podporných systémov and chladiacej sústavy). The exchanging of the powerpack is postačujúce len base dielenské vybavenie and small žeriav or pulley. Exchange takes rádovo niekoľko hours (Under good podmienok is reportedly possible vymeniť powerpack to two hours.) Engine aj transmission sa menia ako celok and diagnosis of disorders and komplexné repair sa realizujú in the background. Simplifies the sa team repair in the poľných podmienkach, where aj so zvyčajne nie is neither the time nor the possibility to vykonávanie complicated servisných zásahov. Tank so he can tráviť more time on bojisku and vykonávať činnosť on given is primárne designed. Jazdné performance tank nie su know. Predpokladá sa, however, that they're going after všetkých pages better ako at predošlých verzií. Has it napomáhať najmä výkonnejší engine and low nárast weight, which would mal albeit at the level of 65 t.


Merkava Mk. 4 - concise zhrnutie

Type: main battle tank (eng. Main battle tank)
Crew: 4 (the wire, veliteľ, strelec, nabíjač)

Dimensions:
Dĺžka hull: the 7.65 m
The total dĺžka: 9,04 m
Maximálna beam: 3,72 m
Maximálna height: 2,66 m
Svetlosť podvozka: 0,53* m
Martial hmotnosť: 65* t

Armament:
Cannon:
Type, kaliber: IMI 120 mm
The number of nábojov: 48
Effective dostrel: up to 4000 m (munícia APFSDS)
Stabilizácia: in two planes
Odmer: 360°
Námer: -8° to +20°
Guľomety: 2 pcs
Spriahnutý: Type, kaliber: FN MAG*, 7.62 mm
Protilietadlový: Type, kaliber: FN MAG*, 7.62 mm
The number of nábojov: 10000* ks
Zadymovacie grenade launchers: 12 pcs
Complementary armament: Mínomet Soltam
Kaliber: 60 mm
Effective dostrel: 2700* m
The number of nábojov: 20-30* ks

The engine and jazdné performances:
Engine: General Dynamics GD883 V-12 diesel
Power: 1103 kW pri 2700 rev/min (under ISO 1585)
Transmission:
Type, type: automatic, Renk RK 325
Number of degrees: forward/backward: 5/2
Fuel: diesel
The volume of the tank: >1200* l
Rýchlosti:
- maximálna: >65* km/h
- in the field: 40* km/h
- maximálna in the field: 55 km/h
- back: <30* km/h
Dojazd: >500 km (on the way)

Začiatok vývoja: 1995*
Prototype production: 1998*
Začiatok of production: 2001
Officially predstavenie: 24. 7. 2002
Zavedenie into operation: 2004


Data marked with * are estimated or or published, or it wasn't possible ich overiť of viacerých zdrojov.


Note:

Slovak translation typov used tankovej munície possible, nie's pretty good. But even I stand next to veľkému úsiliu sa me doposiaľ I nájsť oficiálny slovenský preklad.


Sources:
1. magazine ARMOR January - February 2006 page. 45 - 47
2. http://www.fprado.com/armorsite/Mekava.htm
3. mainbattletanks.czweb.org
4. http://www.idf.il
5. http://www.army-technology.com/projects/merkava4
6. www.defense-update.com.
URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#176770 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podrobnejšie údaje o originálnej pohonnej jednotke MTU MT-883


Všeobecné údaje:

Presné typové označenie: MTU MT-883

Výrobca: Motoren und Turbinenunion, Friedrichshafen, Nemecká spolková republika
Vývoj: od r. 1974 s tlakovou komôrkou (tzv. komôrkový diesel)
- od r. 1981 s priamym vstrekovaním nafty do valcov
- od r. 1985 výroba prototypov
Určenie: pohonná jednotka pre ťažké, pancierované vozidlá (tanky, húfnice)
Určenie (pôvodné) u Bundeswehru: pohonná jednotka pre PzH 2000

Technické údaje:

Dĺžka: 1500 mm
Šírka: 950 mm
Výška: 820 mm
Hmotnosť: 1,54 t

Konštrukcia: vidlicový dvanásťvalec s usporiadaním valcov do V, rozovretie 90 st.
Usporiadanie: vznetový motor, štvordobý, s priamym vstrekovaním paliva (motorovej nafty) do valcov. Motor je preplňovaný dvomi turbokompresormi MTU. Motor je vybavený medzichladičom stlačeného vzduchu z turbokompresorov.
Chladenie: kvapalinové

Objem motora: 25,1 dm3
Vŕtanie (valca): 140 mm
Zdvih (valca): 136 mm
Menovité maximálne otáčky: 3000 ot/min
Menovitý výkon: 1103 kW (1500 k)
Výkon na valec: 92 kW/valec
Litrový výkon: 44 kW/dm3


Krátka história a technický popis motora MTU MT 883

Doterajším vrcholom koncentrácie výkonu na minimálnom priestore a najnižšej hmotnosti sú motory typovej rady MT-880. Motory typovej rady MT-880 sú v súčasnosti vrcholom vývoja dieselových pohonných agregátov pre ťažké vojenské aplikácie.

Ich vývoj začal v sedemdesiatych rokoch 20. storočia vo firme MTU. Počiatkom vývoja radu MT-880 bol vznetový motor v komôrkovom usporiadaní.

Motor MT-883 Ka 500 vyžaduje v porovnaní s agregátom tanku Leopard 2 len 60% priestoru pri rovnakom výkone. Tento fakt pomáha ušetriť pomerne veľa miesta. Použitím priameho, elektronikou riadeného vstrekovania sa významne znížila spotreba paliva. Všetky motory tejto rady majú turbokompresory (pravdepodobne s meniteľnou geometriou lopatiek) s medzichladičom stlačeného vzduchu s variabilným účinkom. Toto riešenie má zabezpečiť rovnomerný stupeň preplňovania valcov motora aj pri vysokých teplotách nasávaného vzduchu. V konečnom dôsledku sa tým dosiahlo, aby motor v rámci možností podával konštantný výkon za každých podmienok. Vysoký výkon motora sa dosiahol zvýšením menovitého pracovného tlaku vo valcoch. Aby sa predišlo predčasnému opotrebeniu pohyblivých častí motora, nebola zvyšovaná menovitá rýchlosť piestov a tým ani menovité otáčky motora.


Motor MT 883 sa vyznačuje nasledovnými špecifickými znakmi v porovnaní s motormi staršej konštrukcie:

- kompaktnosť - zmenšenie rozmerov motora umožnilo jeho priečne, priestorovo menej náročné umiestnenie
- vzájomným zabrúsením hlavy valcov a bloku motora sa odstránila nutnosť použitia tesnenia hlavy
- jednotlivé hlavy valcov sú vyrobené zo šedej liatiny
- vstrekovacie ventily sú umiestnené v stredoch hláv valcov pre optimalizáciu tvaru spaľovacieho priestoru a tým aj samotného horenia
- vstrekovacie pupmy sú poháňané priamo z vačkovej hriadele a sú umiestnené vedľa tiahiel ventilov
- krytovanie ventilov je rozšírené aj na vstrekovacie ventily a vedenia
- umiestnenie olejového filtra a chladiča oleja (tepelný výmenník) do spoločného púzdra za účelom ďalšej úspory hmotnosti aj priestoru
- na povrchu motora sa nenachádzajú nijaké elektrické vedenia ani hadice
- možnosť (čiastočne) variabilného umiestnenia turbokompresorov, medzichladiča stlačeného vzduchu, do istej miery aj výfukového potrubia a chladiaceho systému tak, aby to vyhovovalo konkrétnemu vozidlu, jeho priestorovým možnostiam a potrebám
- použitie maximálneho množstva vzájomne zameniteľných dielov za účelom zjednodušenia logistiky


Základné úlohy mikroprocesorovej riadiacej jednotky:

- Riadenie voľnobežných a maximálnych otáčok
- Riadenie dávkovania paliva za účelom optimalizácie charakteristiky točivého momentu
- Riadenie časovania vstrekovania za účelom minimalizácie dymenia pri zrýchľovaní
- Riadenie výkonu motora a chladenia motora za účelom udržania dostatočnej kapacity chladenia za všetkých podmienok
- Kontrola otáčok, tlaku oleja, prietoku chladiacej kvapaliny a teploty motora

Elektronická riadiaca jednotka je chránené proti vplyvu jadrových zbraní a elektromagnetickému impulzu. Funkčnosť za všetkých podmienok je zabezpečená redundantnými funkciami a viacnásobným zálohovaním funkcií.Zdroj: Návšteva múzea "Wehrtechnische Studiensammlung (WTS)" v Koblenzi

Za veľkú pomoc s prekladom z nemeckého jazyka ďakujem Danielovi Nemesovi a Petrovi Babinčákovi.
URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#179199 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Wehrtechnische Studiensammlung (WTS)" v Koblenzi
Merkava Mk.4 -


URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#179201 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka. cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Wehrtechnische Studiensammlung (WTS)" v Koblenzi
Merkava Mk.4 -


URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#179203 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka. cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Wehrtechnische Studiensammlung (WTS)" v Koblenzi
Merkava Mk.4 -


URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#179204 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ešte v roku 2003 bol však program výroby tankov Merkava Mk. 4 vážne ohrozený. Ekonomické problémy Izraela si vynútili rozsiahle škrty aj vo vojenskom rozpočte na roky 2003 až 2005. Problémy zašli až tak ďaleko, že bola pozastavená sériová výroba tankov v roku 2003. Ministerstvo obrany vyvíjalo značné úsilie, aby program obhájilo a výroba sa opäť rozbehla v druhej polovici roku 2004. Vtedajší vedúci Úradu tankových programov Ministerstva obrany brigádny generál Amir Nir však roku 2005 vyhlásil, že výroba pobeží až do budúceho desaťročia. Na program Merkava Mk. 4 malo byť údajne každý rok vyčlenených okolo 200 mil. USD, čo by malo umožniť vyrobiť niekoľko desiatok tankov ročne. Prvý tankový pluk vyzbrojený tankami Merkava Mk. 4 mal dosiahnuť operačnú spôsobilosť koncom roka 2005.


Program vývoja a výroby tankov Merkava je (na rozdiel od väčšiny programov) riadený priamo Ministerstvom obrany prostredníctvom Úradu tankových programov. Tento neveľký úrad má asi 40 zamestnancov ale riadi a koordinuje prácu asi 200 spoločností (z toho vyše 180 súkromných) s asi 3000 zamestnancami, ktoré sa na programe podieľajú. Samotná výroba (montáž) prebieha v závode Ministerstva obrany Tel-Hašomer Base neďaľeko Tel-Avivu. Začalo sa diskutovať o predaji (privatizácii) tohto závodu a odovzdaní zodpovednosti za program Merkava do súkromnej sféry. Záujem prejavili zbrojovky IMI (Israeli Military Industries) a Urdan Industries, ktoré sa na programe podieľajú aj teraz.


Zdroj: časopis ATM – Armády, technika, militaria, vydáva: Magnet Press Slovakia spol. s r. o. a Aeromedia a. s., číslo: 3/2005, str.: 40
URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#186859 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pri návšteve múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF v Latrune som narazil na neoznačeny exponát, žeby Merkava IV? Foto prikladám.
Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

Merkava Mk.4 - Vlastná fotografia. 
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom. 
Zdroj: Návšteva múzea Israeli Armored Corps Memorial IDF  v Latrune

Vlastná fotografia.
Ďalšie verejné šírenie inde ako na Valka.cz možné len s mojím súhlasom.
Zdroj: Návšteva múzea "Israeli Armored Corps Memorial" IDF v Latrune

URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#261148 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zaujímavá fotografia najnovšej verzie tanku IDF Merkava Mk.IV "in action".
Merkava Mk.4 - Zdroj: http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=101396&page=132

Zdroj: www.militaryphotos.net
Merkava Mk.4 - Zdroj: http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=101396&page=141

Zdroj: www.militaryphotos.net
URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#279571 Version : 0
An exercise somewhere in Israel.
Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#294755 Version : 0
the Monument and the museum of the Armored corps, Latrun own photo, 2017.
Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


Merkava Mk.4 -


URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#587499 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Po více jak pěti letech vývoje je tu nová Merkava IV "Barak"
URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#735206 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

07.10.2023


Vyřazení tanku Merkava vybaveného systémem Trophy předkládá k úvážení nejméně dvě možné příčiny:
1/ možné pochybení osádky tanku (například vypnutí obranného systému),
2/ možné pochybení konstrukérů při vývoji této ochrany tanku (například opomenutí útoku bombardovacími drony).
Zdroj:
cs.topwar.ru
https://twitter.com/i/status/1710589402282352956
www.idnes.cz
www.reddit.com
https://www.youtube.com/watch?v=0qFbfKFOe0w

Merkava Mk.4 - V žlutém kruhu vyznačena bomba svržená z dronu.

V žlutém kruhu vyznačena bomba svržená z dronu.
Merkava Mk.4 - Pohled zezadu na tank Merkava s uzavřenými vstupními dvířky.

Pohled zezadu na tank Merkava s uzavřenými vstupními dvířky.
Merkava Mk.4 - Vytočení věže naznačuje, že k vyřazení tanku došlo až po druhém, či dalším útoku dronu.

Vytočení věže naznačuje, že k vyřazení tanku došlo až po druhém, či dalším útoku dronu.
URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#736476 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - Jiří Tintěra :

...
1/ možné pochybení osádky tanku (například vypnutí obranného systému),
2/ možné pochybení konstrukérů při vývoji této ochrany tanku (například opomenutí útoku bombardovacími drony).
Systém APS Trophy HV sice poskytuje 360° ochranu, ale jen v horizontální rovině, tzn. kolem dokola. Radar EL/M-2133, resp. jeho čtyři ploché antény jsou natočeny tak, aby mohly zachytit rychle přilétající "předměty" tj. projektily anebo PTŘS (cca 600-1800 m/s, resp. 150-500 m/s), nikoli však UAV (aka drony), které se pohybují velmi pomalu (15-100 m/s), ty systém sice může zachytit, ale nevyhodnotí je jako hrozbu (rychlost, směr, trajektorie), a v okamžiku kdy se dron dostane nad tank, už může celkem beztrestně shazovat svůj náklad ... že by takto měl systém působit asi ani nikdo nechtěl
Další věcí je, že systém APS Trophy HV nemusel být zapnutý, celkem logicky z důvodu šetření provozních nákladů (při provozu se opotřebovává, takže se zapíná jen v určitých situacích) a vzhledem k tomu, že se všude diskutuje o tom, že IDF byla naprosto zaskočena, je i logické, že APS Trophy HV mohly být vypnuté / neaktivní.
+ je omezený počet "výstřelů"
detto pro APS Iron Fist
URL : https://www.valka.cz/Merkava-Mk-4-t45303#736498 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more