Main Menu
User Menu

Military history website

155th (Durham Light Infantry) Regiment R.A.C

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

URL : https://www.valka.cz/155th-Durham-Light-Infantry-Regiment-R-A-C-t12075#39023Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

The Durham Light Infantry vzniká 01.07.1881 ako pluk grófstva Durham. Okrem jednotiek regulárnej armády do jej zostavy patrili aj miličné a dobrovoľnícke jednotky. Jednotka vznikla zlúčením dvoch práporov regulárnej armády:
1st Battalion - vznikol premenovaním a prepodriadením z 68th (Durham) Regiment of Foot (Light Infantry)
2nd Battalion - vznikol premenovaním a prepodriadením z 106th Regiment of Foot (Bombay Light Infantry).


Jednotka zaniká 01.07.1968, keď je zlúčená s The Somerset and Cornwall Light Infantry, The King's Own Yorkshire Light Infantry a The King's Shropshire Light Infantry do novovytvorenej The Light Infantry
155th (Durham Light Infantry) Regiment R.A.C - Farebný znak jednotky (www,regiments.org)

Farebný znak jednotky (www,regiments.org)
URL : https://www.valka.cz/155th-Durham-Light-Infantry-Regiment-R-A-C-t12075#174133Version : 0
MOD