16. zvědná letka (1920 - 1921)

16 Eskadra Wywiadowcza (1920-1921)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

16 Eskadra Wywiadowcza – 16. zvědná letka


Vznikla na letišti v Krakově v březnu 1920 přejmenováním ze 39 Eskadry Lotniczej (39. letka). 11. dubna byla přesunuta na letiště Kremeňčuki u Starokonstantinova jako součást V.perutě, odkud zahájila 19.dubna bojové lety při podpoře 13. pěší divize. V průběhu polské ofenzívy operovala z letišť Kozatin, Voloské Maharince a Kyjev, odkud provedla řadu bojových úkolů pro štáb 3. armády. Mezi jinými bombardovala sovětské jednotky na přechodech přes řeku Dněpr. Při ústupových bojích se 12.6.1920 přesunula na letiště Zviahel, kde byl zbytek jejích letadel přeřazen ke 3. zvědné letce. Zbytek personálu letky byl dopraven do Lucku k doplnění stavu. Odtud se přes Lublin a Brest nad Bugem dostala 5. srpna na mokotovské letiště do Varšavy, kde obdržela několik letadel různých typů. Svými lety podporovala nejdříve 1. a později 5. armádu. Koncem srpna obdržela několik Breguetů XIV a při polské protiofenzívě podporovala své jednotky u Brodná a v „němenské“ bitvě. V říjnu byla včleněna do armády generála Lucjana Želigovského, který po dobytí Vilna vytvořil tzv.“Armádu středního Litevska“ ( Wojsko Litwy Środkowej). V tomto období byla umístěna na letišti Porubanek u Vilna, odkud provedla řadu průzkumných a bombardovacích letů. V březnu 1921 byla přemístěna na mokotovské letiště do Varšavy. V průběhu polsko – sovětské války provedly posádky 16. zvědné letky 177 bojových letů v celkovém čase 275 hodin nad nepřátelským územím.

Velitelé letky:

Velitelé letky:
Kpt.pil. Jerzy Rudlicki (březen 1920 – červen(?) 1920)
Por.pil. Władysław Gliński (červen(?) 1920 – srpen 1920)
Ppor.pil. Franciszek Rudnicki (srpen 1920 – 12.8.1920 – těžce zraněn)
Ppor.pil. Marian Burhardt (13.8.1920 - ?)
Por.pil. Tadeusz Prauss (? – červenec 1923)Výzbroj:
Breguet XIV A2Ztráty:
6.6.1920 – sierż.pil. Józef Dąbrowski + ppor.obs. Stanisław Rudnicki – pilot padl v průběhu bojového letu, pozorovatel nedokázal přistát na kyjvském letišti a zahynul při havárii.
12.8.1920 – kpr.pil. Białogrodzki + plut.obs. Jan Starzyński – zahynuli při letecké havárii.
12.8.1920 – ppor.pil. Franciszek Rudnicki + pchor.obs. Władysław Ciechoński – při útoku na sovětskou kolonu pozorovatel padl a pilot byl těžce zraněn. Stroj však dovedl na své letiště a pak upadl do bezvědomí


Zdroj: Pawlak,J.: Polskie eskadry w latach 1918-1939, WKŁ, Warszawa 1989, ISBN 83-206-0760-4
URL : https://www.valka.cz/16-zvedna-letka-1920-1921-t66243#234589 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more