Main Menu
User Menu

Military history website

16. železniční prapor sdělovacích a zabezpečovacích prostředků [1958-1962]

16th Railway Communication and Security Equipment Battalion

     
Název:
Name:
16. železniční prapor sdělovacích a zabezpečovacích prostředků
Originální název:
Original Name:
16. železniční prapor sdělovacích a zabezpečovacích prostředků
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
16. rota obnovy železničního traťového spojení
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1962
Nástupce:
Successor:
16. železniční sdělovací prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1962 11. železniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1962 Zábřeh

Velitel:
Commander:
DD.MM.1958-DD.MM.1962
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1958-DD.MM.1962
Poznámka:
Note:
DD.MM.1958-DD.MM.1962 VÚ Zábřeh
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/16-zeleznicni-prapor-sdelovacich-a-zabezpecovacich-prostredku-1958-1962-t59250#407228Version : 0
MOD