Main Menu
User Menu

Military history website

17. pěší divize [1939-1939]

17th Infantry Division

17 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
17. pěší divize
Originální název:
Original Name:
17 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
17. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
17. pěší divize 2)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Poznaň"
03.09.1939-06.09.1939 Operační skupina "Koło"
06.09.1939-17.09.1939 Operační skupina Knoll-Kownacki
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-01.09.1939 Hnězno, ? /
02.09.1939-02.09.1939 Czechowo-Jarząbkowo-Słupca, ? /
03.09.1939-03.09.1939 Słupca-Żychlin, dvůr /
04.09.1939-04.09.1939 Żychlin, dvůr /
05.09.1939-05.09.1939 Dąbrowice, hájenka /
06.09.1939-06.09.1939 Białków Górny, ? /
07.09.1939-07.09.1939 Ponętów Górny, ? /
08.09.1939-08.09.1939 Wygorzele, ? /
09.09.1939-09.09.1939 Uwielinek-Węglewice, ? /
10.09.1939-10.09.1939 Kuchary, ? /
10.09.1939-11.09.1939 Góra Świętej Małgorzaty, ? /
12.09.1939-12.09.1939 Góra Świętej Małgorzaty-Karsznice, ? /
13.09.1939-13.09.1939 Nagodów, ? /
14.09.1939-14.09.1939 Szewce Nagórne-Wiskienice, ? /
15.09.1939-15.09.1939 Wiskienice-Rybno, ? /
16.09.1939-16.09.1939 Rybno, ? /
17.09.1939-17.09.1939 Biała Góra u Brochowa, les /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-17.09.1939 Mozdyniewicz, Mieczysław Stanisław (pułkownik dyplomowany piechoty) 3)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
24.08.1939-17.09.1939 Andzaurow, Artemi (podpułkownik dyplomowany artylerii) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Neoficiálně nesla název rovněž jako 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty (17. velkopolská pěší divize), což bylo vyjádřením rozmístění posádek jejich jednotek na území Velkopolska.
2) Divize byla dělostřeleckými a leteckými útoky rozprášena. Její jednotky ustupovaly nekoordinovaně ve směru na Modlin a Varšavu a teprve 19. září byla z jejích zbytků divize zreorganizována.
3) Dne 17.09.1939 ráno v blízkosti obce Bibiampol padl do německého zajetí.
Zdroje:
Sources:
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Wojna obronna Polski 1939 - Wybór źródeł, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1939-1939-t65941#430171Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17 Wielkopolska Dywizja Piechoty – 17. velkopolská pěší divize


Poplachová mobilizace byla provedena 24. – 27. srpna 1939 v prostoru posádek jednotlivých útvarů.
Divize byla podřízena :
Veliteli armády „Poznaň“ ( 15. března – 3. září 1939)
Veliteli Operační skupiny „Koło” (3. – 4. září 1939)
Veliteli Operační skupiny generála Knolla-Kovnackého (5. – 17.září 1939)
Veliteli skupiny „Palmiry“ (20. – 22. září 1939)
Ve dnech 16. – 18. září byla v bitvě nad Bzurou částečně zničena
Dne 19. září 1939 byly zbytky útvarů divize zreorganizovány.
Zanikla 22. – 23. září zničena v bojích .
Kolem 700 příslušníků divize bojovalo při obraně Varšavy až do její kapitulace.


Sestava 17. velkopolské pěší divize k 1. září 1939:
Velitelství divize
Velitel divize – diplomovaný plukovník Mieczysław Mozdyniewicz ( od 17. září v zajetí)
Velitel divizní pěchoty – diplomovaný plukovník Władysław Smolarski ( od 17. září v zajetí)
Velitel divizního dělostřelectva – diplomovaný plukovník Czesław Stefan Szystowski
Náčelník justiční služby – major aud. mgr Otton Roman Grudziński
Náčelník duchovní služby – kněz kaplan Kazimierz Krutkowski
Velitel meteorologické hlídky – neznámý


Štáb
Náčelník štábu – diplomovaný podplukovník Artemis Andzaurow (od 17. září v zajetí)
Operační důstojník – diolomovaný kapitán Jan Kazimierz Lech
Zpravodajský důstojník – poručík Władysław Koluśniewski
Ubytovatel – diplomovaný kapitán Stefan III Dobrowolski ( padl 22.9.1939)
Velitel ženijního vojska – kapitán Aleksander Karchesy
Velitel spojovacího vojska – major Jan B. Pawłowski
Velitel hlavního stanu divize – kapitán v záloze Leon Kukla
Náčelník vojenského četnictva – kapitán Stanisław Fliszewski
Náčelník výzbrojní služby – kapitán Stanisław Jursz
Náčelník intendanční služby – diplomovaný kapitán intendanční služby Bronisław Rogójski
Náčelník vozatajské služby – kapitán Maksymiłian Szałek
Náčelník zdravotnické služby – major doktor Henryk Jawiński
Náčelník veterinární služby – podplukovník wet.. Bronisław Otto


Pěší jednotky
68. pěší pluk – diplomovaný plukovník Adolf Tytus Nykulak
69. pěší pluk – diplomovaný plukovník Stanisław Dworzak
70. pěší pluk – plukovník Alfred Konkiewicz


Dělostřelectvo
17. lehký dělostřelecký pluk – diplomovaný plukovník Stefan Springer (do 31. 8. 1939)
- podplukovník Stanisław Piwakowski ( od 1. 9 . 1939 )
17. těžký dělostřelecký oddíl – podplukovník Wacław Albrecht
17. mobilní protiletadlová baterie typu „A“ – kapitán Wiktor Borodzicz (16.9. zraněn)


Průzkumné jednotky
17. divizní jezdecká eskadrona – major Władysław Kazimierz Szczerbik (17.9. padl)
72. cyklistická rota – poručík Luxman Gmachowski


Dispoziční a technické jednotky
72. rota těžkých kulometů na vozech – podporučík Bohdan Ginter
17. telegrafická rota – kapitán Zygmunt Majcherkiewicz
17. spojovací četa hlavního stanu – poručík Walery Maliszewski
17. radiotelegrafická četa – podporučík Edward Szymański
17. staniční četa – ?
17. družstvo spojovacího parku – starší seržant Władysław Kurowski
17. ženijní prapor – kapitán Aleksander Karchesy


Služby
Štábní rota – ?
Hospodářská rota – poručík v záloze Franciszek Szeszułka
17. četa vojenského četnictva – kapitán Stanisław Fliszewski
702. intendanční park – podporučík v záloze Stanisław Andrzejewski
702. zdravotnická rota - ?
702. polní nemocnice - ?
702. polní dezinfekčně – koupelová kolona - ?
702. polní bakteriologicko-chemická pracovna - ?
702. polní dentistická pracovna - ?
702. výzbrojní park – kapitán Kazimierz Bańkowski
17. polní soud - ?


Vozatajstvo
709. pochodová skupina - ?
710. pochodová skupina – kapitán v záloze Jan Kramer
709. – 716. vozatajská kolona - ?
702. vozatajská dílna - ?
17. vozatajská četa - ?


Přidělené jednotky:
8. střelecký prapor – major Leopard Krukowski
5. samostatný kulometný prapor – major Alfons KuboszSestava divize po reorganizaci 19. září 1939 v Cybulicach Dużych:


Velitel – podplukovník Wacław Albrecht


Pěchota:
68. pěší pluk – major Stanisław Culic
Stav pluku – více než 1000 lidí
69. pěší pluk – major Stanisław Maydanowicz
Stav pluku – kolem 45 % tabulkového stavu
70. pěší pluk – jeden sběrný prapor ze zbytků 8. střeleckého praporu a 1. kulometné roty 70. pěšího pluku – major Leopard Krukowski
Dělostřelectvo:
17. lehký dělostřelecký pluk – kapitán Antoni Wojciechowski
Stav pluku – 422 lidí, kolem 150 koní, 2 polní kuchyně, bez dělostřelecké výzbroje.
Ostatní:
Spojovací rota – kapitán Zygmunt Majcherkiewicz
Ženijní rota – kapitán Aleksander Karchezy
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1939-1939-t65941#233667Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


POLSKÁ REPUBLIKA 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty
17. pěší divize [1939-1939]

Datum vzniku 24.08.1939
Předchůdce 17. pěší divize [1921-1939]
Datum zániku 23.09.1939
Následovník
Nadřízené velitelství 24.08.1939-03.09.1939 Armáda "Poznaň" [1939-1939]
03.09.1939-05.09.1939 Operační skupina "Koło" [1939-1939]
05.09.1939-17.09.1939 Operační skupina generála Knolla-Kownackého [1939-1939]
20.09.1939-22.09.1939 Skupina "Palmiry" [1939-1939]
Dislokace 24.08.1939-01.09.1939 Gniezno
Od 01.09.1939 v poli na středoevropském válčišti
Velitel 24.08.1939-17.09.1939 Mozdyniewicz, Mieczysław Stanisław (pułkownik dyplomowany)
19.09.1939-23.09.1939 Albrecht, Wacław (pułkownik artylerii)
Podřízená tělesa 68. pěší pluk [1939-1939]
24.08.1939-08.09.1939; 10.09.1939-23.09.1939 69. pěší pluk [1939-1939]
05.09.1939-13.09.1939; 19.09.1939-23.09.1939 70. pěší pluk [1939-1939]
17. lehký dělostřelecký pluk [1939-1939]
05.09.1939-08.09.1939 7. těžký dělostřelecký pluk [1939-1939]
Podřízené oddíly 03.09.1939-13.09.1939; 16.09.939-17.09.1939 8. střelecký prapor [1939-1939]
24.08.1939-05.09.1939; 07.09.1939-13.09.1939 5. kulometný prapor [1939-1939]
17. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu A [1939-1939]
17. těžký dělostřelecký oddíl [1939-1939]
17. ženijní prapor [1939-1939] (od 26.08.1939 v sestavě Velkopolské jezdecké brigády)
702. polní nemocnice
Podřízené setniny 17. divizní jezdecká eskadrona [1939-1939]
17. spojovací četa velitelství pěší divize
17. telegrafní rota [1939-1939]
72. cyklistická rota [1939-1939]
04.09.1939-13.09.1939 72. rota těžkých kulometů na vozech [1939-1939]
702. zdravotnická rota
04.09.1939-17.09.1939 Samostatná rota průzkumných tanků 71 (72?) [1939-1939]
Literatura Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" w wojnie obronnej 1939, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1982
Głowacki, Ludwik: 17 Wielkopolska Dywizja Piechoty w kampanii 1939, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1969
Jurga, Tadeusz: Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r, WIH, MON, Warszawa 1975
Szubański, Rajmund: Polska broń pancerna w 1939 roku, MON, Warszawa 1982
URL : https://www.valka.cz/17-pesi-divize-1939-1939-t65941#282187Version : 0
MOD