17. divize tankových granátníků SS Götz von Berlichingen [1943-1945]

17th SS Tank Grenadier Division Goetz von Berlichingen / 17. SS-Panzergrenadier-Division Götz von Berlichingen
     
Název:
Name:
17. divize tankových granátníků SS Götz von Berlichingen 17th SS Tank Grenadier Division Goetz von Berlichingen
Originální název:
Original Name:
17. SS-Panzergrenadier-Division Götz von Berlichingen
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Divize tankových granátníků SS Götz von Berlichingen SS Tank Grenadier Division Goetz von Berlichingen
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.11.1943-DD.05.1944 1. armáda
DD.05.1944-DD.06.1944 Vrchní velitelství branné moci
DD.06.1944-DD.07.1944 II. výsadkový sbor
DD.07.1944-DD.08.1944 LXXXIV. armádní sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 LXXX. armádní sbor
DD.09.1944-DD.11.1944 XIII. armádní sbor SS
DD.11.1944-DD.12.1944 LXXXII. armádní sbor
DD.12.1944-DD.01.1945 XIII. armádní sbor SS
DD.01.1945-DD.02.1945 1. armáda
DD.02.1945-08.05.1945 XIII. armádní sbor SS
15.11.1943-DD.05.1944 1st Army
DD.05.1944-DD.06.1944 Supreme Command of the Armed Forces
DD.06.1944-DD.07.1944 II Airborne Corps
DD.07.1944-DD.08.1944 LXXXIV Army Corps
DD.08.1944-DD.09.1944 LXXX Army Corps
DD.09.1944-DD.11.1944 XIII SS Army Corps
DD.11.1944-DD.12.1944 LXXXII Army Corps
DD.12.1944-DD.01.1945 XIII SS Army Corps
DD.01.1945-DD.02.1945 1st Army
DD.02.1945-08.05.1945 XIII SS Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
15.11.1943-DD.01.1944 Ostendorff, Werner (SS-Gruppenführer und Generalleutenant der Waffen-SS)
DD.01.1944-DD.MM.1944 Klingenberg, Fritz (SS Oberführer)
DD.MM.1944-17.04.1944 Ostendorff, Werner (SS-Gruppenführer und Generalleutenant der Waffen-SS)
17.04.1944-20.06.1944 Binge, Otto (SS Standartenführer)
20.06.1944-01.08.1944 Baum, Otto (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
01.08.1944-30.08.1944 Binge, Otto (SS Standartenführer)
30.08.1944-DD.09.1944 Deisenhofer, Eduard (SS Oberführer)
DD.09.1944-DD.09.1944 Müller, Thomas (SS Oberführer)
DD.09.1944-21.10.1944 Mertsch, Gustav (SS Standartenführer)
21.10.1944-15.11.1944 Ostendorff, Werner (SS-Gruppenführer und Generalleutenant der Waffen-SS)
15.11.1944-09.01.1945 Lingner, Hans (SS Standartenführer)
09.01.1945-21.01.1945 Lindner, Gerhard (Oberst)
21.01.1945-22.03.1945 Klingenberg, Fritz (SS Oberführer)
22.03.1945-26.03.1945 Fick, Jacob (SS Standartenführer)
26.03.1945-08.05.1945 Bochmann, Georg (SS Oberführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
15.11.1943-08.05.1945 Divizní jednotky SS 17
15.11.1943-08.05.1945 SS DIvision Units 17
Čestný název:
Honorary Name:
15.11.1943-08.05.1945 Götz von Berlichingen
15.11.1943-08.05.1945 Götz von Berlichingen
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ;

URL : https://www.valka.cz/17-divize-tankovych-granatniku-SS-Goetz-von-Berlichingen-1943-1945-t96#468347 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

mezi příslušníky bylo i několik stovek Italů
URL : https://www.valka.cz/17-divize-tankovych-granatniku-SS-Goetz-von-Berlichingen-1943-1945-t96#1335 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17, divize Götz von Berlichingen vznikla na sklonku podzimu roku 1943 ve Francii, kde se pak zůčastnila bojů v Normandii, zejména v okolí Carentanua Avranches. Připravovala se k boji v oblasti Tour-Anres. Na línii přibila jako čerstvá posila za týden po zahájení spojenecké vylodovací operace. Divize pod velením Wernera Ostendorfa spolu s 6. plukem padákových myslivců (Fallschirmjäger) utkávala s americkými vojáky v prostoru jižně od Carentan. Města se zmocnily Američané, kteří udeřily z pobřežních úseku Utah a Omaha. Dne 14. června se divize né v plné síle a bez těžké bojové techniky, spolu s parašutisty pokusily vypudit nepřítele z města. Útočící jednotky neuspěly a ještě utrpěly těžké ztráty. Divize zůstala na tomto úseku až do konce června a po většinu července. Po celou dobu těžce zápasila o zastavení amerického postupu. Tvrdošijná obrana, k níž se divize odhodlala nevedla k ničemu jinému, než ke zbytečnému vykrvácení divize která stejně musela ustoupit. Divize se zůčastnila útoku na Avranches zpočátku to šlo relativně dobře ale v průběhu boje se vyjasnilo a nebe ovládly nepřátelská letadla takže divize se museli stáhnout. Divize byla obklíčená v kotli u Falaise. Zbytek jednotky se probily přes řeku u Rouen. Za místo jejího nového reformování byla zvolena Paříž. Vzhledem k velkým ztrátám probíhala reorganizace jednotlivých součástí divize a doplnování stavu z jiných jednotek až do konce války. V dubnu 1945 byla divize rozmístěna jižně od Mnichova v prostoru Neumarktu na Dunaji.Stav 17. SS PanzerGrenadier Division,, Götz von Berlichingen" leden 1944


37. SS Panzer Grenadier Regiment (1., 2., 3)
38. SS Panzer Grenadier Regiment (1., 2., 3)
17. SS Panzer Abteilung
17. SS Artillerie Regiment (1., 2., 3)
17. SS Fla Bataillon
17. SS Sturmgeschütz Abteilung
17. SS Aufklärung Bataillon
17. SS Pioner Bataillon.V této divizi byli uděleny čtyři Rytířské kříže


SS-Unterscharführer Heinrich Gottke, přední pozorovatel 17. praporu flaku


Kdesi u Erfweileru ležícího poblíž západoříšských hranic zpozoroval 16. prosince 1944 americké tanky, které právě pronikly divizní frontovou linií a zamířily rovnou k pozorovatelně. Jelikož sám po ruce žádnou protitankovou zbran neměl, vyžádal si u praporu palbu na svou vlastní pozici, a nechybil, nebot soustředěná palba skutečně postupujícího nepřítele zastavila. Za osobní statečnost a to, že vůbec nemyslel na vlastní bezpečnost, byl dekórován Rytířským křížem jako jeden z pouhých tří dělostřelců flaku, jimž se takové pocty dostalo.
Götz von Berlichingen: jméno po slavném německém landsknechtovi (1480-1562), který v bitvě přišel o ruku (byla mu ustřelena), a místo ní obdržel železnou protézu ve tvaru pěsti. Odtud též pochází zaťatá pěst ve znaku divize
URL : https://www.valka.cz/17-divize-tankovych-granatniku-SS-Goetz-von-Berlichingen-1943-1945-t96#26570 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

organizace:


Stab der Division
SS-Division-Kartenstelle (mot)
Musikkorps 17
SS-Division-Begleit-Kompanie 17
SS-Division-Sicherungs-Kompanie 17
SS-Panzergrenadier-Regiment 37
I.Bataillon
1.Kompanie
2.Kompanie
3.Kompanie
4.Kompanie
II.Bataillon
5.Kompanie
6.Kompanie
7.Kompanie
8.Kompanie
III.Bataillon
9.Kompanie
10.Kompanie
11.Kompanie
12.Kompanie
13.Kompanie
14.Kompanie
15.Kompanie
SS-Panzergrenadier-Regiment 38
I.Bataillon
1.Kompanie
2.Kompanie
3.Kompanie
4.Kompanie
II.Bataillon
5.Kompanie
6.Kompanie
7.Kompanie
8.Kompanie
III.Bataillon
9.Kompanie
10.Kompanie
11.Kompanie
12.Kompanie
13.Kompanie
14.Kompanie
15.Kompanie
SS-Panzer-Abteilung 17
SS-Panzerjäger-Abteilung 17
SS-Sturmgeschütz-Abteilung 17
SS-Artillerie-Regiment 17
Stab
I.Abteilung
II.Abteilung
III.Abteilung
SS-Flak-Abteilung 17
schwere Batterie
schwere Batterie
schwere Batterie
leicht Batterie
SS-Nachrichten-Abteilung 17
SS-Nachrichten-Abteilung 17
SS-Fernsprech-Kompanie 17
SS-Funk-Kompanie 17
SS-Panzer-Aufklärungs-Abteilung 17
SS-Pionier-Bataillon 17
SS-Pionier-Brückenkolonne 17
SS-Divisions-Nachschubtruppen 17
SS-Nachschubtruppen-Abteilung 17
Stab Dinafü
SS-Nachschub-Kompanie
1.Kompanie
2.Kompanie
3.Kompanie
4.Kompanie
5.Kompanie
6.Kompanie
SS-Panzer-Instandsetzungs-Abteilung 17
SS-Wirtschafts-Bataillon
SS-Hauptkasse 17
SS-Schlächterei-Kompanie-17
SS-Bäckerei-Kompanie 17
SS-Verwaltungs-Kompanie 17
SS-Sanitäts-Abteilung 17
1.SS-Sanitäts-Kompanie
2.SS-Sanitäts-Kompanie
SS-Feldlazartt 17
SS-Krankenkraftwagen-Kompanie
SS-Feldpostamt 17
SS-Kriegsberichter-Zug 17
SS-Feldgendarmerie-Kompanie 17
SS-Feldersatz-Bataillon 17[]
Stab
1.Kompanie
2.Kompanie
3.Kompanie
4.Kompanie
URL : https://www.valka.cz/17-divize-tankovych-granatniku-SS-Goetz-von-Berlichingen-1943-1945-t96#164147 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more