Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

17. tanková divize [1940-1945]

17th Tank Division

17. Panzer-Division

     
Název:
Name:
17. tanková divize
Originální název:
Original Name:
17. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1940
Předchůdce:
Predecessor:
27. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1940-DD.04.1941 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.04.1941-DD.05.1941 11. armáda
DD.05.1941-DD.07.1941 2. tanková armáda
DD.07.1941-DD.11.1941 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
DD.11.1941-DD.01.1942 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.01.1942-DD.03.1942 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
DD.03.1942-DD.04.1942 LIII. armádní sbor
DD.04.1942-DD.05.1942 XXIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.05.1942-21.06.1942 XXXXVII. armádní sbor (motorizovaný)
21.06.1942-DD.08.1942 XXXXVII. tankový sbor
DD.08.1942-DD.09.1942 2. tanková armáda
DD.09.1942-DD.10.1942 LIII. armádní sbor
DD.10.1942-DD.12.1942 XXXV. armádní sbor
DD.12.1942-01.01.1943 Skupina armád Don
01.01.1943-05.02.1943 LVII. tankový sbor
05.02.1943-06.02.1943 1. tanková armáda
06.02.1943-07.02.1943 XXXX. tankový sbor
07.02.1943-14.02.1943 III. tankový sbor
14.02.1943-18.02.1943 1. tanková armáda
18.02.1943-21.02.1943 XXXXVIII. tankový sbor
21.02.1943-23.02.1943 1. tanková armáda
23.02.1943-05.03.1943 XXXXVIII. tankový sbor
05.03.1943-15.05.1943 LVII. tankový sbor
15.05.1943-16.05.1943 1. tanková armáda
16.05.1943-18.06.1943 LVII. tankový sbor
18.06.1943-DD.08.1943 1. tanková armáda
DD.08.1943-DD.09.1943 XXXX. tankový sbor
DD.09.1943-DD.10.1943 6. armáda
DD.10.1943-DD.11.1943 IV. armádní sbor
DD.11.1943-DD.12.1943 Gruppe Westtaurien
DD.12.1943-DD.01.1944 XXXXIV. armádní sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 XXIV. tankový sbor
DD.02.1944-DD.03.1944 XXXXVII. tankový sbor
DD.03.1944-DD.04.1944 1. tanková armáda
DD.04.1944-DD.05.1944 III. tankový sbor
DD.05.1944-DD.07.1944 1. tanková armáda
DD.07.1944-DD.08.1944 XXXXVI. tankový sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 III. tankový sbor
DD.09.1944-DD.11.1944 XXXXII. armádní sbor
DD.11.1944-DD.02.1945 Skupina armád A
DD.02.1945-DD.03.1945 Gruppe Friedrich
DD.03.1945-DD.04.1945 XXXIX. tankový sbor
DD.04.1945-DD.05.1945 1. tanková armáda
DD.05.1945-08.05.1945 XXXX. tankový sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.11.1940-28.06.1941 Arnim, Hans Jürgen von (Generalleutnant)
28.06.1941-07.07.1941 Streich, Johannes (Generalmajor)
07.07.1941-18.07.1941 Weber, Karl Ritter von (Generalmajor)
18.07.1941-21.07.1941 Licht, Rudolf Eduard (Oberst)
21.07.1941-19.09.1941 Thoma, Wilhelm Josef Ritter von (Generalleutnant)
19.09.1941-11.11.1941 Arnim, Hans Jürgen von (Generalleutnant)
11.11.1941-10.12.1942 Licht, Rudolf Eduard (Generalmajor)
10.12.1942-16.06.1943 Senger-Etterlin, Fridolin von (Generalleutnant)
16.06.1943-20.07.1943 Schilling, Walter (Generalleutnant)
20.07.1943-20.09.1944 Meden, Karl Friedrich von der (Generalmajor)
20.09.1944-02.12.1944 Demme, Rudolf (Generalmajor)
02.12.1944-17.01.1945 Brux, Albert (Oberst)
30.01.1945-08.05.1945 Kretschmer, Theodor (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.11.1940-20.12.1940 Gronemann-Schoenborn, Hans (Oberstleutnant)
20.12.1940-15.01.1942 Bonin, Bogislaw von (Oberstleutnant)
15.01.1942-29.10.1942 Berlin, Hermann (Major)
29.10.1942-05.06.1943 Krasa, Karla (Major)
05.06.1943-DD.09.1944 Neckelmann, Herbert (Oberstleutnant)
DD.09.1944-20.10.1944 Voß, Friedrich Wilhelm (Major)
20.10.1944-01.02.1945 Krebs, Hans Georg (Oberstleutnant)
01.02.1945-08.05.1945 Stünzner, Ewald von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1940-05.07.1942 17. střelecká brigáda
01.11.1940-09.05.1942 Dělostřelecký pluk (motorizovaný) 27
01.11.1940-01.05.1943 Motocyklistický střelecký prapor 17
01.11.1940-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků 27
01.11.1940-21.11.1940 Průzkumný oddíl (motorizovaný) 27
01.11.1940-08.05.1945 Tankový pluk 39
01.11.1940-08.05.1945 Tankový ženijní prapor 27
21.11.1940-01.04.1942 Tankový průzkumný oddíl 27
23.09.1941-28.09.1941 Oddíl stíhačů tanků (motorizovaný) 611
09.05.1942-08.05.1945 Tankový dělostřelecký pluk 27
05.07.1942-10.10.1944 17. brigáda tankových granátníků
05.07.1942-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 63
01.05.1943-08.05.1943 Tankový průzkumný oddíl 17
27.11.1944-08.05.1945 Pluk tankových granátníků 40
DD.01.1945-DD.02.1945 Těžká rota stíhačů tanků 669

Ručně vyplněné položky:
01.11.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 27
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/17-tankova-divize-1940-1945-t3815#462586Version : 0
MOD
17. Panzer-Division
URL : https://www.valka.cz/17-tankova-divize-1940-1945-t3815#40255Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 17. Panzer Division:
Hans-Juergen Arnim 9/4/1941
Ludwig Beckmann 10/26/1943
Kurt Boettcher 9/4/1941
Otto Buesing 11/21/1942
Günther Corssen 2/8/1943
Kurt Cuno 1/18/1942
Johann Goettler 9/1/1943
Hans Gradl 11/15/1941
Josef Gretschmann 8/11/1941
Walter Henrich 2/8/1943
Erich Kaiser 2/26/1942
Max Kluever 10/12/1943
Wilhelm Lehner 6/15/1943
Friedrich Lindenberg 1/30/1943
Franz Mentz 9/22/1943
Werner Pietsch 11/16/1943
Karl Proell 1/30/1943
Konrad Rehnitz 8/12/1942
Josef Rueger 3/7/1944
Walter Schilling 7/28/1943
Friedrich-Ferdinand Schleswig-Holstein-Sonderburg-Gluecksburg 2/22/1945
Fridolin Senger und Etterlin 2/8/1943
Hans Troeger 5/4/1944
Helmut Vocke 3/26/1943
Lothar Zahn 10/2/1943
URL : https://www.valka.cz/17-tankova-divize-1940-1945-t3815#40262Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

17.tanková divízia (17. PzD) – 14.4.1945 boli jednotky divízie rozložené po oboch brehoch rieky Opavy, v priestore medzi Opavou a Benešovom ako súčasť XI. nemeckého zboru. 15.4.1945 začala tzv. 3. fáza ostravskej operácie. Už v ten deň sa 17. tanková divízia zapojila do obranných bojov v priestore obce Svoboda, kde sa postavila proti čelu 30. tankového zboru 60. sovietskej armády. Na ľavom (západnom) krídle susedila s 1 .lyžiarskou divíziou a na pravou krídle s 97. horskou divíziou. Tá sa vo svojich postaveniach úspešne bránila ešte 17.4.1945 teda tretí deň sovietskeho útoku. Až 19.4.1945 sa jednotka stiahla za rieku Opavu a 21.4.1945 si vymenila svoj obranný úsek s 10. divíziou tankových granátnikov a bola dočasne stiahnutá z hlavnej obrannej línie. Už 25.4.1945 bola však divízia vo svojich pôvodných pozíciích, kde zotravala až do 27.4.1945, keď bol obnovený sovietsky útok, ktorý znamenal ústup nemeckých síl od Ostravy.

JAKL Tomáš: Nemecká obrana čs. opevnění ve Slezsku, in : Historie a vojenství 3/2004, s. 91-95
URL : https://www.valka.cz/17-tankova-divize-1940-1945-t3815#90168Version : 0