Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Dělostřelecký oddíl 181 /světlometný/ [1945-1950]

181st Artillery Division /Searchlight/

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 181 /světlometný/
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 181 /světlometný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
181. protiletadlový oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1945-01.01.1950 Velitelství dělostřelectva
01.01.1950-15.08.1950 Velitelství protiletadlového vojska hlavního štábu
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.11.1945-01.12.1950 Hradec Králové, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1945-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.11.1945-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 1/187
01.11.1945-01.01.1951 Dělostřelecká baterie 2/187
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1949 VÚ 0000 Hradec Králové
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 0000 Hradec Králové
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 181),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-181-svetlometny-1945-1950-t123666#421150Version : 0
MOD
Reklama