188. horská divize [1944-1945]

188th Mountain Division
188. Gebirgs-Division
     
Název:
Name:
188. horská divize 188th Mountain Division
Originální název:
Original Name:
188. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1944
Předchůdce:
Predecessor:
188. záložní horská divize 188th Reserve Mountain Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1944-DD.08.1944 Zangenův armádní oddíl
DD.08.1944-28.09.1944 Velitelství operační zóny Jaderské přímoří
DD.10.1944-08.05.1945 LXXXXVII. armádni sbor ke zvláštnímu použití
01.03.1944-DD.08.1944 Army Detachment von Zangen
DD.08.1944-28.09.1944 Command of the Operational Zone Adriatic Littoral
DD.10.1944-08.05.1945 LXXXXVII Special Purpose Army Corps
Dislokace:
Deployed:
01.03.1944-DD.MM.RRRR ?, Salcburk /

Velitel:
Commander:
01.03.1944-08.05.1945 Hößlin, Hans Wilhelm von (Generalleutnant)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Mitcham, Samuel W.: German Order of Battle vol. II (Stackpole Books, 2007)
URL : https://www.valka.cz/188-horska-divize-1944-1945-t918#403185 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1944Divizní jednotky 1088 Division Units 1088 Divisions-Einheit 1088
horský ženijní prapor 1088 Mountain Pioneer Battalion 1088 Gebirgs-Pionier-Bataillon 1088
divizní spojovací rota 1088 Mountain Signal Company 1088 Gebirgs-Nachrichten-Kompanie 1088
horská podpůrná jednotka 1088 Mountain Division Supply Unit 1088 Gebirgs-Divisions-Nachschubführer 1088
administrativní služba 1088 Administrative Service 1088 Verwaltungsdienste 1088
upravil: FiBe
Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/188-horska-divize-1944-1945-t918#4238 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

188. horská divize


Zformována v říjnu 1943 z branců Wehrkreis XVIII (Salzburg) jako 188. Gebirgs-Ausbildungs-Division (188. horská výcviková divize). Základ divize vytvořily Gebirgsjäger-Ersatz-Regiment 137 a 139 které poskytly základní personál pro nově vytvořené Gen.Feld-Ausbildungs-Rgter 901 a 912, obdobně Geb.Ers.AR 112 vytvořil základ pro Geb.Feld-Ausbildungs-AR 112 s jedním oddílem, ostatní divizní jednotky byly postaveny na základy jednotek Ers.Div 418.


Základním úkolem divize byl výcvik co nejblíže frontovým podmínkám. Zakrátko po zformování následovalo přeložení na Istrii pod velitelství Jihozápad (Südwest), konkrétně LXXXXVI. a posléze LXXXXVII. Armeekorps z.b.V. a tím do oblasti velitelství Adriatisches Küstenland. Po výcviku byla divize nasazena k ostraze vojenských objektů a boji proti partyzánům pronikajícím do Istrie. V bojích s partyzány utrpěly díky své nezkušenosti citelné ztráty. V září 1944 následovalo přeložení do oblasti Triestu a ochrana tamního pobřeží.


S blížícím se postupem spojeneckých jednotek severní Itálií následovalo podřízení 10. Armádnímu sboru v sestavě Heeresgruppe C. v návaznosti na to v únoru 1945 následovalo přehodnocení kategorie divize z rezervní na aktivní frontovou.
V květnu 1945 kapitulovala v oblasti Trieste.Zdroje:
Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
James Lukas - Hitlerovy horské jednotky
http://www.axishistory.com/index.php?id=866
http://www.feldgrau.com/GebDiv1b.php
URL : https://www.valka.cz/188-horska-divize-1944-1945-t918#246048 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more