Main Menu
User Menu

Military history website

18. pěší pluk [1884-1944]

18th Infantry Regiment

歩兵第18連隊

     
Název:
Name:
18. pěší pluk
Originální název:
Original Name:
歩兵第18連隊
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1884
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
26.07.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1884-DD.05.1888 Nagoya Chindai (posádka?)
DD.05.1888-DD.MM.1907 3. divize
DD.MM.1907-01.05.1925 17. brigáda pěchoty 15. divize
01.05.1925-26.07.1944 3. divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1884-DD.MM.RRRR Toyohashi
DD.MM.1894-DD.MM.RRRR ?, Čína /
DD.MM.1904-DD.MM.RRRR ?, Manchukuo /
DD.MM.1928-DD.MM.RRRR Tianjin /
DD.02.1933-DD.MM.RRRR vnútorná Mongolia, Manchukuo /
DD.MM.RRRR-DD.MM.1936 ?, Manchukuo /
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Toyohashi
DD.MM.1937-DD.MM.1937 Šanghaj /
DD.MM.1937-DD.MM.1937 Nanjing /
DD.MM.1937-DD.07.1942 ?, Čína /
DD.07.1942-DD.02.1944 Haicheng /
DD.02.1944-DD.MM.RRRR Korea /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pusan /
DD.MM.RRRR-29.02.1944 na mori, loď Sakito Maru
29.02.1944-DD.MM.RRRR Saipan /
DD.05.1944-26.07.1944 Guam /

Velitel:
Commander:
01.05.1884-DD.11.1887 Kou Fukuhara, Yutaka (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
DD.11.1887-14.09.1888 Kou Fukuhara, Yutaka (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
14.09.1888-25.08.1889 Kobayashi ? 1), (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
25.08.1889-24.11.1891 Kojima, Masatoshi (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
24.11.1891-DD.11.1892 Sato, Tadashi (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
DD.11.1892-07.03.1895 Sato, Tadashi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
07.03.1895-11.10.1897 Watanabe, Akira (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
11.10.1897-25.04.1900 Surisawa, Shizuo (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
25.04.1900-DD.11.1901 Ishihara ? 2), (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
DD.11.1901-02.06.1905 Ishihara ? 2), (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
02.06.1905-02.07.1905 ?, ( )
02.07.1905-28.06.1906 Takashi ? 3), (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
28.06.1906-13.02.1907 Tanioka, Rui (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
13.02.1907-DD.11.1907 Inoguchi Haru, Kiyoshi (Rikugun Čúsa / Rikugun Chusa)
DD.11.1907-05.03.1912 Inoguchi Haru, Kiyoshi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
05.03.1912-06.03.1912 ?, ( )
06.03.1912-24.08.1916 Denji, Gondo (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
24.08.1916-20.11.1918 Kumamoto, Okuda (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
20.11.1918-15.08.1922 Sakuma, Goro (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
15.08.1922-05.03.1927 Yanosuke, Takashima (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
05.03.1927-01.08.1930 Kanie Fuyu, Built (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
01.08.1930-23.02.1932 Sasaki, Touichi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
23.02.1932-29.02.1932 ?, ( )
29.02.1932-18.03.1933 Shinohara, S. (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
18.03.1933-07.03.1936 Tamura, Genichi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
07.03.1936-02.08.1937 Nakazawa, Mitsuo (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
02.08.1937-14.08.1937 Qing Shiozawa, Sun (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
14.08.1937-09.03.1939 Ishii, Yoshio (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
09.03.1939-02.12.1940 Takano, Naomitsu (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
02.12.1940-10.06.1943 Shin, Ishii (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
10.06.1943-29.02.1944 Momma, Kentaro (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
29.02.1944-28.03.1944 ?, ( )
28.03.1944-26.07.1944 Hikoshiro, Ohashi (Rikugun Tajsa / Rikugun Taisa)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.1884-26.07.1944 Velenie
DD.MM.1884-26.07.1944 1. prapor
DD.MM.1884-26.07.1944 2. prapor
DD.MM.1884-26.07.1944 3. prapor
DD.MM.1884-26.07.1944 ?
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- alias Thunder 3219 / 雷3219
1) meno v orginále 小林師現
2) meno v orginále 石原応恒
3) meno v orginále 渡敬行


Zdroje:
Sources:
https://ja.wikipedia.org/wiki/歩兵第18連隊
en.wikipedia.org

18. pěší pluk [1884-1944] - 18. pluk 1937, bitva Dachang, Čína

18. pluk 1937, bitva Dachang, Čína
18. pěší pluk [1884-1944] - 1940 operácia Ichang, Čína

1940 operácia Ichang, Čína
18. pěší pluk [1884-1944] - Vchod do kasární v Toyohashi
https://www.city.toyohashi.aichi.jp

Vchod do kasární v Toyohashi
https://www.city.toyohashi.aichi.jp

URL : https://www.valka.cz/18-pesi-pluk-1884-1944-t124802#424631Version : 0
MOD
The regiment was sformovaný in 1884 in the Toyohashi, ako súčasť crew Nagoya. Väčšina his príslušníkov pochádzala of the neighbourhood Obligation or the east prefektúry Aichi.

3 battalions of this regiment boli doslokované in Nagoya and the regiment obdržal your arrest 15.8.1884.

In 1886 the regiment is premiestnený to the crew in the Toyohashi. In the summer of 1888 dochádza to reorganizácii 3. divízie, to ktorej podriadenisti sa regiment zaraďuje.

From 1894 – 1895, the sa regiment participating in the Slovak Sino Japanese war. In 1904 tiahne the regiment again to the battle, this time in the context of the Russo – Japanese war. The sa between the other attending the between other bitiev Nanshan, Te-Li-Ssu, Tashihchiao, Shaho and Panlongshan.

In 1907 dochádza to change podriadenosti and prechádza under velenie 15. divízie pechoty under the given belongs to him rozpustenia on the basis of odzbrojenia minister of war Ugaki Kazushige. To this dochádza 1.5.1925 and again sa vracia under 3. divíziu.

In the summer of 1928 sa involved in the incident in Jinan and subsequently regiment is stationed in the Tianjin. Vo februári 1933 sa regiment participating in the operácie Nekka, ktorej výsledkom is stret Čínskych and Japanese forces and Vnútorné Mongolia subsequently is začlenené into the state of Manchukuo.

In 1934 slúži regiment ako okupačná silos in Manchukuo until the sa in 1936, coming back into the Toyohashi.


Regiment in the second Sino Japanese vojne

After udianí sa the incident on the bridge of Marco Polo, in August 1937, the regiment mobilized. The regiment is was from Japan, and after pristáni on pevnine sa taking part in the battle Shanghai and subsequently the battle Nanjing.

Počiatkom decmbra 1937 prekračuje rieku Yangtzea approximately in pol road between Šanghajom and Nanjingom, launches the attack from Jiangyin on the južnom bank on over ležiaci Jingjiang. The regiment will occupy the tieto mestá to 9.3.1938.

In pozdnom 1938 sa regiment participating in the operácii Hankou and well the battle of Wuhan. In 1939 fighting in the battle at rieke Xiang and in the Slovak battle of Changsha.

In 1940 the sa regiment participating in the operácii Ichang and rieke Han, ako aj oboch operácii in the province of Hubei.

In júly 1942 is velenie presunuté of 3. divízie on the 29. divíziu. Subsequently the regiment gets the order, slúžiť ako garrison forces in the Haicheng, at that time the provincia Mukden, today súčasť provincia Liaoning.

Počiatkom 1944 is spacifikovaný and safe north China and väčšina plukov of this area is presunutých into the Pacific on various islands from dôvodu ich protection before the allied inváziou.

Vo februári 1944 is 29. divízii that záhŕňa 18., 38. and 50. the regiment pechoty nariadená mobilizácia and preliminaries on operácie in the Pacific.


Shift to the Pacific

From Manchurie sa regiment along with ostatnými plukmi 29. divíziepresúva to Korea, where is in Pusane nalodený on prepravné vessel.

The convoy is doprevádzaný 3 plavidlami triedy Yugumo. Torpédoborcami divízie 31.: Asashimo, Kishinami, and Okinami. Kovoj first pristáva on the island of Saipan. 29.2.1944 is prepravná ship transportujúca regiment, Sakito Maru, zasiahnutá torpedo from USS Trout, northeast of Saipan.

The ship sa sink, pričom along with that aj 2,200 of the 3,500 mužov on deck, along with velitelom colonel. Monma Kentaro. Stratené are many of the machines ako aj väčšina of plukovného vybavenia. 3 eskortné destroyers ihneď nakladú hlbinné deadlines and potopia USS Trout, and has subsequently vykonajú rescue work and vytiahnu survivors. On Saipan prichádza around 1.800 mužov.

Saipan

After reorganizácii regiment on two podstavové papory with nedostatkom equipment is in summer 1944 presunutý on Guam. But I stand next to the moving of the Saipane ostáva still around 600 mužov of 1. battalion. Tieto forces under the command of kpt. Masao Kubo su zaradené to miestnych garrison forces. Almost a second from this condition shortly after that, in júny – júli 1944 padnú in the battle of Saipan.

A short while after this, sa vyznamenáva kpt. Sakae Ōba, who preberá velenie nad niekolkými preživšími vojakmi and námorníkmi, and subsequently together with týmito protect Japanese civilistov. A group of around 300 beds sa skrývav small settlements in the jungle and in the jaskyniach. The group constantly escapes to the allied vojakom, ktorí ich prenasledujú, to whom sa after the agreement nevzdajú 1.12.1945.


Guam and posledné time the regiment

In marci 1944 sa 29. divízi under the command gen. por. Takeshi Takashina lands on Guame and preberá military velenie over defense of the island. Waiting for the allied attack, is the main part 18. the regiment located in the mountains, pričom each of its rot is umiestnená so as to cover the najdôležitejšie possible points vylodenia.

21.7.1944 sa begins american vylodenie. aj cez resolute resistance of the Japanese forces sa US army and marine get after zotmení capture the sa on the two plážach and vytvoriť there predmostia. Obsadzujú the peninsula of Orote on the západnom coast. Yet Japonskí obranci constantly vykonávajú counter-attacks and fire from kulometov, delostrelectvom and mínometmi.
24.7. gets Japanese velenie order, udržať Guam in every price. General Takashina prichádza with plánom the attack on the 3. divíziu námornej pechoty, who occupies the high ground Asan, to the north on the peninsula Orote.

Takashinaho attack mal even coordinated with ostatnými Japanese forces and pokúsiť sa about vytlačenie protivíka and obsadenie of the peninsula.

18. regiment, ktorý bol reorganised into 3 battalions of bol one of the hlavných jednotiek útočiacich on american pozície.

2 battalions maly vykonať the attack on the 21. the regiment námornej pechoty and one on the wing for 9. the regiment námornej pechoty. Cieľom bolo využiť approximately 700-foot priestor between týmito units, prerušiť americkú líniu and dosiahnuť vyššie position.

Ďalšie unit mali for the role napadnúť námornú pechotu on plážach ako aj pokúsiť sa break the ich inventory and muníciu for help charges.

25.7. bola arrest 18. the regiment pechoty rituálne burned with the permission of the velitela divízie. This happened in the waiting for the fate of the regiment – his complete zničenia.

1. battalion

Right after polnoci 1. battalion 18. the regiment attacked on the middle of the 22. the regiment námornej pechoty.

Mnohí veterans that events spomínajú that Japonskí soldiers attack on bayonets, velitelia ich viedli into combat with vytasenými šabľami. Mnohí soldiers in the hands with nožmi or from palíc home vytvorenými kopiami.

Attack sa amounted in otvorenom field and Japonskí soldiers boli ihneď zachytení paľbou delostrelectva, mínometov and kulometov. This ich prinútilo ustúpiť to manglových swamp. US mainly buy air units continued bombing bažín, ako prevenciu before prípadným other útokom.

2. battalion

Main Japanese attack is launched by 03.00 hrs. 26.7. 2. battalion 18. regiment, attacking under the command of mjr. Maruyama Chusa. Attacking on the middle of the 21. the regiment námornej pechoty and vykonáva zúfalý fight muža against the man. The battalion reaches námornú pechotu aj cez paľbu delostrelectva and kulometnú fire. The japanese dosahujú retreat to the beach. However, američania boli on takúto situáciu are ready and all of a sudden Japosnkí soldiers faced niekoľkým Shermanom. Japonskí soldiers lacked akúkoľvek protitankovú armament and or able to damage a single tank. Soldiers sa preskupili and carried out another attack muža against man, until the complete end of the unit.

3. battalion

3. battalion 18. the regiment under the command of mjr. Yukioka Setsuo bol able využiť priestoru between 9. and 21. plukom námornej pechoty and postúpil akž to the center of the velenia close to the beach. The japanese boli close to obkľúčili center velenia, but their attack was weakened zúfalým bojom during the american counterattack, ktorý bol supported delostreleckou and mínometnou paľbou.

One of the parts of the 3. battalion of the aj nevertheless attacked the center velenia 3. divízie námornej pechoty. The japanese obkľúčeniu prevent the iba, that every man, kuchár, úradník, doctor etc. sa took up arms and joined the sa to boja.

And up who showed up two company ženistov, ktorí uráchlene came to help obráncoom.
The corps of engineers subsequently launched a counter attack and rozohnali or killed japanese útočníkov. Subsequently the engineers have followed, and prenasledovali zvyšky 3. battalion. The japanese miesto kapitulácie najčastejšie committed suicide and many times a used ručných pomegranate r.

In the morning, 26.7. bolo clear that the Japanese plan to counterattack stroskotal. Teraz už bolo clear aj gen Takashina that výťazstvo on Guame is impossible, pre great straty on životoch, materiále, morálke. Takashina sa decided that all zvyšné unit ustúpia to vnútrozemia island, preskupia sa and zája fight as a guerilla, pričom budu pôsobiť maximum possible straty spojencom.


During predošlej night bola väččina of mužov 18. regiment killed in the battle, together with them, behold commander col. Hikoshiro Ohashi.

Koncom of the day 26.7.1944 stopped 18. the regiment pechoty existovať ako unit.

source
https://ja.wikipedia.org/wiki/歩兵第18連隊
en.wikipedia.org
.
18. pěší pluk [1884-1944] - pamätník pluku v meste Toyohashi

pamätník pluku v meste Toyohashi
18. pěší pluk [1884-1944] - vstup do parku na počesť 18. pluku v Toyohashi

vstup do parku na počesť 18. pluku v Toyohashi
URL : https://www.valka.cz/18-pesi-pluk-1884-1944-t124802#424633Version : 0
MOD