Main Menu
User Menu

Military history website

190 mm L/45 BL Mark I

7.5-in/45 BL Mark I

     
Název:
Name:
190 mm L/45 BL Mark I
Originální název:
Original Name:
7.5-in/45 BL Mark I
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1903-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
prototyp: 3
Mark I: 13
Mark I*: 13
Mark I**: 4
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Použití:
Use:
1-hlavňová lafeta CP Mark I / CP Mark I Single Mounting
1-hlavňová lafeta CP Mark III / CP Mark III Single Mounting
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost:
Weight:
13981 kg
Ráže:
Calibre:
190 mm
Náboj:
Cartridge:
?
Délka hlavně:
Barrel Length:
? mm
Celková délka:
Overall Length:
8870 mm
Používaná munice:
Ammo Used:
? (průbojná)
? (výbušná)
? (průbojná-výbušná)
? (výbušná)
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
12,8 km
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
4-5 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
842.8 m/s
Poznámka:
Note:
BL - Breech Loading (závěrem nabíjené, označení pro kanony s dělenou municí)
Zdroje:
Sources:
http://www.navweaps.com/Weapons/WNBR_75-45_mk1.htm
.
URL : https://www.valka.cz/190-mm-L-45-BL-Mark-I-t195670#563260Version : 0
MOD