19. granátnická divize Waffen-SS (lotyšská č. 2) [1944-1945]

19th Waffen-SS Grenadier Division (Latvian No. 2) / 19. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettisches Nr. 2)
     
Název:
Name:
19. granátnická divize Waffen-SS (lotyšská č. 2) 19th Waffen-SS Grenadier Division (Latvian No. 2)
Originální název:
Original Name:
19. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 2)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
19. lotyšská dobrovolnická divize SS 19th Latvian SS Volunteers Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1944-DD.07.1944 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
DD.07.1944-DD.08.1944 L. armádní sbor
DD.08.1944-DD.10.1944 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
DD.10.1944-20.10.1944 Kleffelův sbor ke zvláštnímu použití
20.10.1944-DD.11.1944 XVI. armádní sbor
DD.11.1944-08.05.1945 VI. dobrovolnický armádní sbor SS (lotyšský)
DD.06.1944-DD.07.1944 VI SS Volunteers Army Corps (Latvian)
DD.07.1944-DD.08.1944 L Army Corps
DD.08.1944-DD.10.1944 VI SS Volunteers Army Corps (Latvian)
DD.10.1944-20.10.1944 Special Purpose Corps Kleffel
20.10.1944-DD.11.1944 XVI Army Corps
DD.11.1944-08.05.1945 VI SS Volunteers Army Corps (Latvian)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.06.1944-08.05.1945 Streckenbach, Bruno (SS Oberführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.06.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 19
DD.06.1944-08.05.1945 SS Division Units 19
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/19-granatnicka-divize-Waffen-SS-lotysska-c-2-1944-1945-t98#470078 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

19. Waffen-Grenadier-Division der SS (lettische Nr. 2)
URL : https://www.valka.cz/19-granatnicka-divize-Waffen-SS-lotysska-c-2-1944-1945-t98#2595 Version : 0
In March 1944, the 19th SS Grenadier Division was formed, consisting of three regiments.Some of its soldiers were veterans of the Latvian Brigade (2nd SS Infanteriebrigade).
The number of officers was 329 officers, 1,421 non-commissioned officers and 8,842 soldiers.


For its combat deployment it was cited 14 times in Wehrmacht situation reports. 10 of the 12 Latvian recipients of the Knight's Cross fought in its ranks.
URL : https://www.valka.cz/19-granatnicka-divize-Waffen-SS-lotysska-c-2-1944-1945-t98#1347 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

uvázla v kurlandském kotli, kde padlo do zajetí přes 5 000 jejích příslušníků. Zbytek se podařilo evakuovat. po reorganizaci a doplnění od února 1945 znovu na frontě. její poslední příslušníci se účastnili bojů o Berlín.
URL : https://www.valka.cz/19-granatnicka-divize-Waffen-SS-lotysska-c-2-1944-1945-t98#1349 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

do dubna 1944
2. Lettische SS-Freiwilligen Brigade


pak
19. Lettische SS-Freiwilligen-Division
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment 42 "Voldemars Veiss"
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment 43 "Heinrich Schuldt"
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment 44 (lett. Nr. 2)
SS-Freiwilligen-Artillerie-Regiment (lett. Nr. 2)
SS-Freiwilligen-Divisions-Füssilier-Bataillon
SS-Freiwilligen-Pionier-Bataillon
SS-Panzerjäger-Abteilung
SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung
zpravodajský oddíl
zásobovací jednotky


vzhledem k neustálému nasazení byla doplňována průběžně a patrně jen nahodile a byla přejmenována, aniž by se organizačně výrazně změnila (nepočítáme-li úbytek mužstva)
19. Waffen-Grenadier-Division der SS (lett. Nr. 2.)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 42 "Voldemars Veiss"
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 43 "Heinrich Schuldt"
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 44 (lett. Nr 2)
Waffen Artillerie Regiment der SS 19
divizní jednotky
URL : https://www.valka.cz/19-granatnicka-divize-Waffen-SS-lotysska-c-2-1944-1945-t98#36971 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Skládá se z:
45.pluk granátníků Waffen-SS
46.pluk granátníků Waffen-SS
44. pluk granátníků Waffen-SS
19.dělostřelecký pluk Waffen-SS
URL : https://www.valka.cz/19-granatnicka-divize-Waffen-SS-lotysska-c-2-1944-1945-t98#87369 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - Schlange :

uvázla v kurlandském kotli, kde padlo do zajetí přes 5 000 jejích příslušníků. Zbytek se podařilo evakuovat. po reorganizaci a doplnění od února 1945 znovu na frontě. její poslední příslušníci se účastnili bojů o Berlín.

Boje o Berlín se účastnila jen určitá její část,a poslední zbytky padly přímo na Unter den Linden.
URL : https://www.valka.cz/19-granatnicka-divize-Waffen-SS-lotysska-c-2-1944-1945-t98#152546 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Límcové výložky divize

Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/19-granatnicka-divize-Waffen-SS-lotysska-c-2-1944-1945-t98#332396 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more