Main Menu
User Menu

Military history website

1. divízia „Slobodného Francúzska“

1re Division Française Libre

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Oficiálne divízia vznikla 01.02. 1943 z jednotiek FFWD (ide o 1. a 2. brigádu síl slobodného Francúzska, ktoré boli nasadené v rámci britskej 8. armády v severnej Afrike.)
a dobrovoľníkov z armád Vichy v Sýrii a severnej Afrike ( Maroko, Alžírsko).


Organizácia divízie 1944-1945:


Veliteľ divízie: generál Brosset, neskôr generál Garbay
Náčelník štábu: pplk. Saint-Hillier, potom plk. de Sairigné
50. štábna rota: por. Olivier


1. brigáda:
Veliteľ: plk. Delange
Veliteľský prápor: mjr. Arnault
1. prápor Cudzineckej légie: mjr. de Sairigné, neskôr kpt. de Corta
2. prápor Cudzineckej légie: mjr. Morel, potom mjr. Simon
22. severoafrický peší prápor: mjr. Lequesne, potom mjr. Bertrand


2. brigáda:
Veliteľ: plk. Garbay, neskôr plk. Gardet
Veliteľský prápor: mjr. Galibert
4. peší prápor: mjr. Fougerat, neskôr mjr. Buttin
5. peší prápor: pplk. Gardet, potom mjr. Bertrand, neskôr kpt. Hautefeuille
11. peší prápor: mjr. X. Langlois, potom kpt. Brisbarre


4. brigáda:
Veliteľ: plk. Reynal, potom plk. Delange
Veliteľský prápor: mjr. Cédé
Pacifický prápor námornej pechoty: mjr. Magny, potom kpt. Magendie
21. peší prápor: mjr. Fournier, neskôr kpt. Oursel
24. peší prápor: mjr. Sambron, neskôr mjr. Coffinier


Divízne jednotky:
1. delostrelecký pluk: pplk. Laurent-Champrosay, potom plk. Bert
1. skupina: mjr. Marsault
2. skupina: mjr. Jonas
3. skupina: mjr. Bruneton
4. skupina: mjr. Crespin
1. pluk námorných strelcov (prieskumný): korvetný kapitán Amyot ďInville, potom korvetný kapitán de Morsier
1. ženijný prápor: pplk. Tissier
1. spojovací prápor: mjr. Piette
21. antilská skupina protilietadlového delostrelectva: mjr. Lanlo
1. transportná rota: mjr. Dulau
Jednotka pre reguláciu cestnej dopravy: kpt. Pons
Divízna intendantúra: dôstojník správy Perrat
1. zdravotnícky prápor: pplk. Le Bihan
Ľahká chirurgická ambulancia: mjr.Vignes, potom pplk. Crenn
Poľná nemocnica „Hadfield Spears: pplk. Vernier
9. divízna opravárenská rota: por. Banel


Zdroje:
1. divize Svobodné Francie – Yves Gras, 1983
http://fr.wikipedia.org/wiki/1re_division_fran%C3%A7aise_libre
http://en.wikipedia.org/wiki/1st_Free_French_Division
URL : https://www.valka.cz/1-divizia-Slobodneho-Francuzska-t67036#237168Version : 0
Division symbol
1. divízia „Slobodného Francúzska“ - Symbol divízie

Symbol divízie
URL : https://www.valka.cz/1-divizia-Slobodneho-Francuzska-t67036#237170Version : 0