1. výsadková divize [1941-1945]

1st Airborne Division
1st Airborne Division
     
Název:
Name:
1. výsadková divize 1st Airborne Division
Originální název:
Original Name:
1st Airborne Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1941
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.1943-DD.MM.1945 I. výsadkový sbor
DD.MM.1943-DD.MM.1945 I Airborne Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
03.11.1941-DD.03.1943 Browning, Frederick (Major General)
DD.04.1943-DD.MM.1943 Hopkinson, George F. (Major General)
DD.MM.1943-DD.MM.1944 Down, Ernest (Major General)
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Urquhart, Roy (Major General)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. parašutistická brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. kluzáková pěší brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. parašutistická brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. parašutistická brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. parašutistická brigáda
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR divizní jednotky
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st Parachute Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1st Airlanding Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2nd Parachute Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3rd Parachute Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4th Parachute Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Divisional troops
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-vysadkova-divize-1941-1945-t156#417320 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

.
URL : https://www.valka.cz/1-vysadkova-divize-1941-1945-t156#35078 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jednotky:


Velitelství divize
6th Airborne Recce Regiment (průzkumná jednotka)
22nd Independent Parachute Company
89th Field Security Section (zpravodajská služba)
1st Airborne Divisional Signals (spojovací jednotka)
No.1 Wing Glider Pilot Regiment
No.2 Wing Glider Pilot Regiment


1st Parachute Brigade - velitel brigadier G.W.Lathbury
- velitelství brigády
- 1.prapor Parachute Regiment
- 2.prapor Parachute Regiment
- 3.prapor Parachute Regiment
4th Parachute Brigade - velitel brigadier J.W.Hackett (zraněn), Lt.Col.I.A.Murray od 24.9.1944
- velitelství brigády
- 10.prapor Parachute Regiment
- 11.prapor Parachute Regiment
- 156.prapor Parachute Regiment
1st Airlanding Brigade - velitel brigadier P.H.W.Hicks
- velitelství brigády
- 7.prapor King´s Own Scottish Borderers
- 1.prapor Border Regiment
- 2.prapor South Staffordshire Regiment
Airborne Artillery (výsadkové dělostřelectvo)
- velitelství
- 1st Airlanding Light Regiment
- 1st Airlanding Anti-Tank Battery
- 2nd Airlanding Anti-Tank Battery
- 1st Airlanding Light Anti-Aircraft Battery
Royal Engineers (ženijní jednotky)
- 1st Parachute Squadron
- 4th Parachute Squadron
- 9th Airborne Field Company
- 261st Airborne Field Park Company
Royal Army Service Corps (transportní jednotky)
- 93rd Airborne Light Company
- 250th Airborne Light Company
- 253rd Airborne Light Company
Royal Army Ordnance Corps (zásobovací jednotky)
- 1st Airborne Ordnance Field Park
Royal Electrical and Mechanical Engineers (opravárenské jednotky)
- 1st Airborne Airlanding Light Aid Detachment Workshop
Royal Army Medical Corps (sanitní jednotky a polní nemocnice)
- 16th Parachute Field Ambulance
- 133rd Parachute Field Ambulance
- 181st Airlanding Field Ambulance
URL : https://www.valka.cz/1-vysadkova-divize-1941-1945-t156#2412 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

27. února 1942 se uskutečnil útok britských výsadkových jednotek na německou radarovou stanici u vesnice Bruneval na severnim pobřeží Francie poblíž Le Havre. Operaci navrhl admirál Lord Louis Mountbatten, náčelník kombinovaných operací a pro samotný úkol byla vybrána rota C 2. výsadkového praporu. Plán předpokládal, že skupina parašutistů velikosti roty zaútočí na stanici a odmontuje co nejvíce radarového vybavení, a poté (pokud možno s ukořistěným vybavením) bude stažena Královským námořnictvem za leteckého krytí.
Operace „Biting“ (Kousnutí), která byla první skutečně kombinovanou operací, skončila naprostým úspěchem. Major John Frost (který se později proslavil hrdinnou obranou severního konce arnhemského mostu) vedl své muže při seskoku z letounů Whitley 51. peruti RAF a řídil útok s velkou přesností. 1. ženijní výsadkové družstvo pod vedením kpt. Denise Vernona za pomoci radarového technika RAF F/Sgt. C. W. F. Coxe odmontovalo to, co odmontovat šlo a zbytek vyfotografovalo, to vše pod těžkou a přesnou nepřátelskou palbou. Parašutisté se poté stáhli na pláž pod pobřežní útesy, kde byli nuceni odrazit nepřátelský protiútok. Poté byli v krátkém čase vyzvednuti námořním výsadkovým plavidlem.
Útok na Bruneval byl první skutečně úspěšnou britskou výsadkovou operací ve válce. Klíčové součástky německého radarového vybavení umožnily Britům se detailně seznámit s německou radarovou technologií, zejména se systémem nočních stíhačů.
URL : https://www.valka.cz/1-vysadkova-divize-1941-1945-t156#35088 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

První operací, kterou provedla 1. výsadková brigáda jako kompletní jednotka bylo obsazení důležitého letiště Bone na severoafrickém pobřeží, na půl cesty mezi Alžírem a Tunisem. 3. výsadkový prapor (bez roty A, v důsledku nedostatku dopravních letadel) odstartoval z letiště St. Eval v anglickém hrabství Cornwall a letěl přes Gibraltar na Alžír /Maison Blanche. První bojová akce byla naplánována na 12. listopadu 1942. Seskok byl zahájen v 8.30 a celý prapor byl vysazen velmi přesně, díky 60. skupině USAAF. Ještě ve vzduchu byli výsadkáři spatřeni skupinou německých Junkersů Ju52/3m, která dopravovala německé výsadkáře ke stejnému cíli. Ve chvíli, kdy si Němci uvědomili, že závod prohráli, otočili se zpět. Letiště bylo opuštěné a 3. výsadkový prapor obdržel ještě ten den posily ve formě armádního Komanda č. 6 a perutě Spitfirů RAF.


2. výsadkový prapor, pod velením J. Frosta dostal rozkaz provést špatně naplánovaný a nakonec zbytečný útok na letiště poblíž Depienne, asi 30 mil na jih od Tunisu. Prapor byl vysazen 29. listopadu. Letiště bylo již po nějaký čas opuštěné, a proto vedl Frost své muže pěšky, nějakých 10 mil do Oudny, kde rota A obsadila další letiště. Původní plán počítal s útokem obrněných jednotek, který měl začít téhož dne. Tanky se poté měly spojit s vysazenými parašutisty. Vzhledem k tomu, že na letišti v Oudně nezůstala žádná nepřátelská letadla, která by bylo třeba zničit, rozhodl se Frost o stažení na západ, vstříc tankům. Obrněné jednotky byly nicméně zastaveny nepřátelským odporem a Frost se z vysílačky dozvěděl, že jej v podstatě odepsali cca. 50 mil za nepřátelskými liniemi. Ústup 2. výsadkového praporu z Oudny byl, zejména díky Frostovu velení, vpravdě hrdinným pochodem. Pod neustálými útoky Němců, kterým pomáhali tunisští Arabové, se dosáhla jednotka nakonec Medžez el Bábu. V průběhu akce ztratil prapor 16 důstojníků a 250 mužů.


8. února 1943 zaujala 1. výsadková brigáda pozic na frontové linii, kde parašutisté bojovali jako pěchota po celý zbytek tuniské kampaně. V nepředstavitelných klimatických podmínkách bojovali výsadkáři s velkou odvahou, nejprve u Bú Arady a poté dvakrát u Tamary, kde si získali trvalou úctu německých výsadkářů, kteří bojovali na druhé straně. Právě zde dali Němci britským výsadkářům přezdívku "Die Rote Teufeln" – rudí ďáblové. V této době rovněž vznikl bojový pokřik a heslo divize „Hou-a Mohamed!“, který měl tu výhodu, že Němci jej nebyli schopni správně vyslovit.
URL : https://www.valka.cz/1-vysadkova-divize-1941-1945-t156#35094 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more