1. horská divize [1938-1945]

1st Mountain Division
1. Gebirgs-Division
     
Název:
Name:
1. horská divize 1st Mountain Division
Originální název:
Original Name:
1. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Horská brigáda Mountain Brigade
Datum zániku:
Disbanded:
12.03.1945
Nástupce:
Successor:
1. lidová horská divize 1st People's Mountain Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.04.1938-DD.10.1939 ?
DD.10.1939-DD.12.1939 4. armáda
DD.12.1939-DD.06.1940 12. armáda
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXXIV. armádní sbor
DD.07.1940-DD.08.1940 XVIII. armádní sbor
DD.08.1940-DD.01.1941 VII. armádní sbor
DD.01.1941-DD.03.1942 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.03.1942-DD.04.1942 Mackensenova skupina
DD.04.1942-DD.06.1942 III. armádní sbor (motorizovaný)
DD.06.1942-DD.07.1942 Streckerova skupina
DD.07.1942-DD.08.1942 1. tanková armáda
DD.08.1942-DD.04.1943 XXXXIX. horský armádní sbor
DD.04.1943-DD.05.1943 Skupina armád E
DD.05.1943-DD.07.1943 Velící generál a Velitelství Srbsko
DD.07.1943-DD.09.1943 Velitelství Soluň-Egejské moře
DD.09.1943-DD.10.1943 XXVI. armádní sbor
DD.10.1943-DD.12.1943 XXII. horský armádní sbor
DD.12.1943-DD.04.1944 V. horský sbor SS
DD.04.1944-DD.09.1944 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.09.1944-DD.10.1944 Armádní oddíl Srbsko
DD.10.1944-DD.11.1944 Müllerova skupina
DD.11.1944-12.03.1945 XXII. horský armádní sbor
09.04.1938-DD.10.1939 ?
DD.10.1939-DD.12.1939 4th Army
DD.12.1939-DD.06.1940 12th Army
DD.06.1940-DD.07.1940 XXXXIV Army Corps
DD.07.1940-DD.08.1940 XVIII Army Corps
DD.08.1940-DD.01.1941 VII Army Corps
DD.01.1941-DD.03.1942 XXXXIX Mountain Army Corps
DD.03.1942-DD.04.1942 Group von Mackensen
DD.04.1942-DD.06.1942 III Army Corps (motorized)
DD.06.1942-DD.07.1942 Group Strecker
DD.07.1942-DD.08.1942 1st Tank Army
DD.08.1942-DD.04.1943 XXXXIX Mountain Army Corps
DD.04.1943-DD.05.1943 Army Group E
DD.05.1943-DD.07.1943 Commanding General and Command Serbia
DD.07.1943-DD.09.1943 Command Thessaloniki-Aegean Sea
DD.09.1943-DD.10.1943 XXVI Army Corps
DD.10.1943-DD.12.1943 XXII Mountain Army Corps
DD.12.1943-DD.04.1944 V SS Mountain Corps
DD.04.1944-DD.09.1944 High Command of the Army
DD.09.1944-DD.10.1944 Army Detachment Serbia
DD.10.1944-DD.11.1944 Group Müller
DD.11.1944-12.03.1945 XXII Mountain Army Corps
Dislokace:
Deployed:
09.04.1938-DD.MM.RRRR Garmisch-Partenkirchen, ? /
02.09.1939-DD.MM.RRRR Spišská Sobota, ? /

Velitel:
Commander:
09.04.1938-25.10.1940 Kübler, Ludwig (Generalleutnant)
25.10.1940-17.12.1942 Lanz, Hubert (Generalleutnant)
17.12.1942-18.10.1944 Stettner von Grabenhofen, Walter von (Generalleutnant)
19.10.1944-dd.12.1944 Wittmann, August (Generalmajor)
27.12.1944-10.03.1945 Kübler, Ludwig (General der Gebirgstruppe)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
10.11.1938-15.10.1939 Pemse, Max Josef (Oberstleutnant)
15.10.1939-15.01.1941 Degen, Hans (Oberstleutnant)
15.01.1941-dd.01.1943 Steets, Hans (Oberst)
dd.01.1943-25.08.1944 Thilo, Karl Wilhelm (Oberstleutnant)
25.08.1944-20.12.1944 Faulmüller, Hans Georg (Oberst)
20.12.1944-05.01.1945 Rasch, Hans (Major)
05.01.1945-12.03.1945 Leeb, Anton (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

-

-
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; https://www.feldgrau.com/ ; https://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; https://www.axishistory.com/ ; https://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#405262 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. Gebirgs-Division
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#4227 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1939Divizní jednotky 54 Division Units 54 Divisions-Einheit 54
horský protitankový oddíl 44 Mountain Anti-tank Section 44 Gebirgs-Panzerabwehr-Abteilung 44
horský průzkumný oddíl 54 Mountain Reconnaissance Section 54 Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 54
horský ženijní prapor 54 Mountain Pioneer Battalion 54 Gebirgs-Pionier-Bataillon 54
horský spojovací oddíl 54 Mountain Signal Section 54 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 54
polní doplňovací prapor horské pěchoty 54 Mountain Infantry Field Replacement Battalion 54 Gebirgsjäger-Felderstatz-Bataillon 54
horský prapor se soumary 54 Mountain Carrier Battalion 54 Gebirgs-Träger-Bataillon 54
podpůrná jednotka 54 Division Supply Unit 54 Divisions-Nachschubführer 54
administrativní služba 54 Administrative Service 54 Verwaltungsdienste 54
zdravotnická jednotka 54 Medical Units 54 Sanitätseinheiten 54
1942Divizní jednotky 54 Division Units 54 Divisions-Einheit 54
vysokohorský prapor horské pěchoty 1 High-alitude Mountain Infantry Battalion 1 Hochgebirgs-Jäger-Bataillone 1
vysokohorský prapor horské pěchoty 2 High-alitude Mountain Infantry Battalion 2 Hochgebirgs-Jäger-Bataillone 2
horský protitankový oddíl 44 Mountain Anti-tank Section 44 Gebirgs-Panzerjägerr-Abteilung 44
prapor horské pěchoty 54 Mountain Infantry Battalion 54 Gebirgsjäger-Bataillon 54
horský průzkumný oddíl 54 Mountain Reconnaissance Section 54 Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 54
horský ženijní prapor 542 Mountain Pioneer Battalion 54 Gebirgs-Pionier-Bataillon 54
horský spojovací oddíl 54 Mountain Signal Section 54 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 54
polní doplňovací prapor horské pěchoty 54 Mountain Infantry Field Replacement Battalion 54 Gebirgsjäger-Felderstatz-Bataillon 54
horský prapor se soumary 54 Mountain Carrier Battalion 54 Gebirgs-Träger-Bataillon 54
velitelství podpůrných jednotek 54 Commander of Division Supply Troops 54 Kommandeur der Divisions-Nachschubführer 54
administrativní služba 54 Administrative Service 54 Verwaltungsdienste 54
zdravotnická jednotka 54 Medical Units 54 Sanitätseinheiten 54
1943Divizní jednotky 54 Division Units 54 Divisions-Einheit 54
horský protitankový oddíl 44 Mountain Anti-tank Section 44 Gebirgs-Panzerjägerr-Abteilung 44
prapor horské pěchoty 54 Mountain Infantry Battalion 54 Gebirgsjäger-Bataillon 54
horský průzkumný oddíl 54 Mountain Reconnaissance Section 54 Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 54
horský ženijní prapor 542 Mountain Pioneer Battalion 54 Gebirgs-Pionier-Bataillon 54
horský spojovací oddíl 54 Mountain Signal Section 54 Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 54
polní doplňovací prapor horské pěchoty 79 Mountain Infantry Field Replacement Battalion 79 Gebirgsjäger-Felderstatz-Bataillon 79
velitelství podpůrných jednotek 54 Commander of Division Supply Troops 54 Kommandeur der Divisions-Nachschubführer 54
administrativní služba 54 Administrative Service 54 Verwaltungsdienste 54
zdravotnická jednotka 54 Medical Units 54 Sanitätseinheiten 54
? Prisoner of War Mountain Carrier Battalion 54 Kriegsgefangenen-Gebirgs-Träger-Bataillon 54

Zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#405266 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

tato formace, která byla vzorem pro všechny budoucí horské divize německé armády a SS, byla zřízena 9.4.1938 v Garmisch-Partenkirchenu z horské brigády, která existovala od 1.6.1935. Když byla divize 26.8.1939 mobilizována, skládala se ze tří, (nikoliv ze dvou) pluků horských myslivců, 98. pluk byl posádkou v Mittenwaldu, 99. ve Füsenu a 100. v Bad Reichehallu. 79. pluk horského dělostřelectva se nacházel v Germisch- Partenkirchenu. Od 3.11.1940 byl 100. pluk horských myslivců, který byl nad stav, spolu s několika dělostřeleckými jednotkami použit v výstavbě 5. horské divize. V roku 1943 přibyly ke stavu dodatečné jednotky - 2. vysokoorský prapor a 54. náhradní prapor. I. prapor 98. pluku byl odvelen 20.11.1943 a stal se z něj 3. vysokohorský prapor (Heerestruppen). Divize byla přejmenována 12.3.1945 a stala se z ní 1. lidová horská divize. Přidání jména "Lidová" bylo propagandistickým tahem nacistické strany, který měl zdůraznit vazbu mezi ozbrojenými silami a německým lidem.
1. horská divize sloužila v jižním Polsku jakou součást skupiny armád "Jih" a přijala kapitulaci Lvova. Potom byla přesunuta na západní frontu a bojovala v tažení ve Francii, kde se vyznamenala při překročení Másy, Aisny a Loiry. Po skončení bojů ve Francii byla 1.horská divize vybrána mezi formace, které se připravovaly k invazi do Velké Británie a když byla tato operace zrušena, cvičila se pro útok na Gibraltar. také z této akce však sešlo.
jako součást 2.armády se 1.horská divize přesunula do Korutan, nejjižnější provincie Rakouska, a bojovala ve válce roti Jugoslávii. Spolu s většinou německé armády se 1. horská divize přemístila na východ do války proti Sovětskému svazu, ve které bojovala jako součást skupiny armád "Jih", účastnila se obklíčení u Umaně, dobytí Stalina a bojů na řece Mius. V postavení na této řece zůstala od 12/ 1941 až do konce 05/ 1942, kdy byla odvelena od XXXXIX. horského sboru k XI. armádnímu sboru 1. tankové armády a bojovala v Doněcké oblasti. 1. divize byla jednou ze dvou horských divizí, které se účastnily postupu na Kavkaz během německé letní ofenzivy roku 1942 a zůstal v jižním Rusku až do 03/ 1943, kdy se přesunula do Srbska. Potom následovala řda přesunů v Jugoslávi, Řecku a na Korfu až do 04/ 1944, kdy byla jako součást zálohy OKH umístěna do Maďarska, odku se však v srpnu vrátila zpět na Balkán. Zpět do Maďarska se vrátila ve 12/ 1944 a v prvních měsících nového roku sloužila u 2. tankové armády, se kterou se účastnila protiofenzivy u Blatenského jezera. V té době byl název divize změněn a bylo do něj zahrnuto označení "Lidová" (Volks). V 04/ 1945 bojovala německá 6. armáda, ke které 1. horská divize patřila, v horách nejvýchodnější rakouské provincie Štýrsko, a právě tam byla velká většina divize na konci války zajata Rudou armádou.
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#1057 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Polské tažení.


Plán - postup slovenskem a úder z oblasti Dukelského průsmyku a postupovat východně. 99. a 100. pluk západně od průsmyku a průzkumný prapor východně, protože štáb předpokládal že samotný průsmyk bude silně bráněn a probíjení přes něj by znamenalo ztrátu času a mužů. východně o Noweho Sacze se měli setkat s 2. horskou divizí a postupovat na Lvov.
11.9.1939 vyslána motorizovaná bojová skupina k pokusu dobýt Lvov z chodu, skládala se ze čtyř rot horských myslivců plus oddílů protitankového, protiletadlového a 15 centimetrového dělostřelectva a ženijního oddílu.
14. 9. 39 dosáhla předmostí severně a západně od Lvova, obklíčena čerstvými polskými oddíly postupujícími od Przemyslu. Bitvu u Lvova je možné rozdělit do dvou etap, z nichž první je průlom bojové skupiny, která dosáhla předmostí a dobyla výšiny. Druhou etapou bylo obrobí útoku a obrany hlavních sil od 15. do 21. 9. kdy došlo ke kapitulaci - Poláci trvali na tom že se město vzdá pouze 1. horské divizi, která se udržela proti útokům ze všech stran a ne Ruským invazním oddílům. po kapitulaci 25 000 zajatců a jiné kořisti se muselo měslo evakuovat protože mělo být součástí ruské okupační zony.


generál Kübler byl jako první velitel divize vyznamenám Rytířským křížem Železného kříže.
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#1371 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Operace Polsko - 09.1939


1 Dywizja Górska:
dowódca dywizji – gen. mjr Ludwig Kübler,
dowódca 98 Pułku Strzelców Górskich – płk Ferdinand Schörner,
dowódca 99 Pułk Strzelców Górskich – ppłk Hermann Kress,
dowódca 100 Pułku Strzelców Górskich – ppłk Willibald Utz,
dowódca 79 Pułku Artylerii Górskiej – płk Karl Wintergerst
Etatowo Dywizja liczyła 459 oficerów, 16 729 podoficerów i szeregowców. W swoim uzbrojeniu miała m.in.:
8 haubic kalibru 155 mm,
16 armat kalibru 105mm,
12 armat piechoty kalibru 75 mm,
48 armat przeciwpancernych kalibru 37 mm,
36 moździerzy kalibru 81 mm,
66 lekkich granatników kalibru 46 mm,
72 ckm,
275 rkm i lkm.
Dysponowała również 4845 końmi i 618 samochodami ciężarowymi.Roland Kaltenegger, Ludwig Kübler. General der Gebirgstruppe, wyd. 1998
Roland Kaltenegger, Die Stammdivision der deutschen Gebirgstruppe. Weg und Kampf der 1. Gebirgs-Division 1935-1945, wyd. 1981
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#215367 Version : 0
Major General Ludwig Kübler
1. horská divize [1938-1945] - První velitel divize

První velitel divize
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#238227 Version : 0
The Polish campaign (doplnenie)


1. mountain divízia sa mala to 05.09.1939 redislokovať to priestoru Poprad and odtiaľ subsequently viesť combat operácie against Poľsku. Veliteľské opinion divízie was already 02.09.1939 developed in Spišskej Sobote, pričom divízia had in this day time of 4380 vojakmi (156 dôstojníkov, 721 poddôstojníkov and 3953 príslušníkov team).


Source: Baka, Igor: the Slovak republic and the nazi agresia against Poľsku; the military history institute in Bratislava 2006
.
URL : https://www.valka.cz/1-horska-divize-1938-1945-t237#517940 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more