1. výcviková základna spojovacího vojska [2000-2003]

1st Signal Corps Training Base
     
Název:
Name:
1. výcviková základna spojovacího vojska 1st Signal Corps Training Base
Originální název:
Original Name:
1. výcviková základna spojovacího vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2000
Předchůdce:
Predecessor:
1. spojovací brigáda 1st Signal Brigade
Datum zániku:
Disbanded:
30.11.2003
Nástupce:
Successor:
101. spojovací prapor 101st Signal Battalion
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2000-30.06.2003 Velitelství pozemních sil
01.07.2003-30.11.2003 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín
01.10.2000-30.11.2003 Ground Forces Command
01.07.2003-30.11.2003 4th Training and Doctrine Command
Dislokace:
Deployed:
01.10.2000-30.11.2003 Lipník nad Bečvou, Dukelská kasárna

Velitel:
Commander:
01.10.2000-DD.MM.2001 Bohuš, Jaromír (Plukovník)
DD.MM.2001-DD.MM.2003 Kadlčík, Alois (Plukovník)
DD.MM.2003-30.11.2003 Vícha, Roman (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 6165 VU 6165
Zdroje:
Sources:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-zakladna-spojovaciho-vojska-2000-2003-t65824#459646 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. výcviková základna spojovacího vojska

Vznik: 1. 10. 2000 reorganizací 1. spojovací brigáda


Dislokace: Lipník nad Bečvou


Krycí číslo: VÚ 6165


Nadřízený stupeň: Velitelství pozemních sil


Velitelé:
plk. Ing. Jaromír Bohuš (2000 - 2001)
plk. Ing. Alois Kadlčík (2001 - 2003)
pplk. Ing. Roman Vícha (2003)


Složení:
Velitelství a štáb
Spojovací prapor
- spojovací rota
- rota dálkových spojů
- středisko rádiového provozu
Výcvikové středisko spojovacích specialistů
- 1. výcviková rota
- 2. výcviková rota
- Rota poddůstojnické školy
- Rota výcviku záloh
Vojenská autoškola
- 5. výcviková rota
- 6. výcviková rota
Rota logistiky


Zánik: 30. 11. 2003 reorganizace na 101. spojovací praporZdroj:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/1-vycvikova-zakladna-spojovaciho-vojska-2000-2003-t65824#233498 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more