1. dopravní prapor [2000-2004]

1st Transport Battalion
     
Název:
Name:
1. dopravní prapor 1st Transport Battalion
Originální název:
Original Name:
1. dopravný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2000
Předchůdce:
Predecessor:
1. prápor materiálového zabezpečenia 1st Supply Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2004
Nástupce:
Successor:
Multifunkčný prápor Multi-function Battalion
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2000-01.10.2001 5. dopravná základňa
01.10.2001-01.10.2004 Základňa logistickej podpory
01.10.2000-01.10.2001 5th Transport Base
01.10.2001-01.10.2004 Logistics Support Base
Dislokace:
Deployed:
01.10.2000-01.10.2004 Hlohovec, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.2000-DD.MM.2002 Leitman,František
DD.MM.2002-DD.MM.2004 Sabo, Ladislav - zastupca veliteľa - poverený velením
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.10.2000-30.09.2004 dopravná rota
01.10.2000-30.09.2004 rota materiálneho zabezpečenia
01.10.2000-30.09.2004 cisternová rota
01.10.2000-30.09.2004 strážna rota
01.10.2000-30.09.2004 Transport Company
01.10.2000-30.09.2004 Supply Company
01.10.2000-30.09.2004 Tanker Company
01.10.2000-30.09.2004 Guard Company
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2000-30.09.2004
01.10.2000-30.09.2004
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.2000-01.10.2004 VÚ 4444 Hlohovec -
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, http://mlfpr.mil.sk/
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-prapor-2000-2004-t67809#294211 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1. dopravný prápor


Krycie číslo: VÚ 4444


Počet osob
?
Podřízené jednotky
01.10.2000-30.09.2004 veliteľstvo a štáb práporu
01.10.2000-30.09.2004 dopravná rota
01.10.2000-30.09.2004 rota materiálneho zabezpečenia
01.10.2000-30.09.2004 cisternová rota
01.10.2000-30.09.2004 strážna rota
Výzbroj a vybavení
01.10.2000-30.09.2004 UAZ-469
01.10.2000-30.09.2004 Praga V3S
01.10.2000-30.09.2004 Tatra 813
01.10.2000-30.09.2004 Tatra 815
01.10.2000-30.09.2004 CA-18
01.10.2000-30.09.2004 CAP-6Poznámka:


Zdroj: Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/1-dopravni-prapor-2000-2004-t67809#238934 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more