1. (ukrajinská) povstalecká divize [1918-1918]

1st (Ukraine) Insurgent Division
1-я (Украинская) Повстанческая дивизия / Перша повстанська дивізія

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název:
Name:
1. (ukrajinská) povstalecká divize 1st (Ukraine) Insurgent Division
Originální název:
Original Name:
1-я (Украинская) Повстанческая дивизия / Перша повстанська дивізія
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.09.1918
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
06.12.1918
Nástupce:
Successor:
1. ukrajinská sovětská divize 1st Ukrainian Soviet Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.09.1918-DD.11.1918 Celoukrajinský ústřední vojenský revoluční výbor
DD.11.1918-17.11.1918 Záložní armáda Orelského vojenského okruhu
18.11.1918-30.11.1918 Skupina vojsk kurského směru
30.11.1918-06.12.1918 Ukrajinská sovětská armáda
22.09.1918-DD.11.1918 All-Ukrainian Central Military Revolutionary Committee
DD.11.1918-17.11.1918 Reserve Army of Orel Military District
18.11.1918-30.11.1918 Group of Forces of the Kursk direction
30.11.1918-06.12.1918 Ukrainian Soviet Army
Dislokace:
Deployed:
22.09.1918-DD.MM.1918 Novgorod- Severskij, ? /

Velitel:
Commander:
22.09.1918-DD.11.1918 Krapivjanskij, Nikolaj Grigorjevič ( )
DD.11.1918-06.12.1918 Lokotoš, Ivan Semenovič ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
22.09.1918-06.12.1918 Petrikovskij, Sergej Ivanovič ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
uk.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/1-ukrajinska-povstalecka-divize-1918-1918-t273221#741161 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more