Main Menu
User Menu

Military history website

2. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 2 Dywizjonu Artylerii Konnej

2nd Battery of the 2nd Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
2 bateria 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 2. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-09.09.1939 2 Dywizjon Artylerii Konnej 2)
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-17.08.1939 Dubno/Surmicze/kasárny oddílu /
17.08.1939 Dubno/Surmicze-Lvov / -Przemysl-Krakov-Tarnov-Częstochowa-Radomsko/přesun po železnici /
17.08.1939-18.08.1939 Radomsko-Barbarówka/noční přesun /
18.08.1939-30.08.1939 prostor Barbarówka/? /
30.08.1939-31.08.1939 prostor Barbarówka-Brzeźnica Nowa-Gojść-Kuźnica-prostor Ostrowy-Mokra/noční přesun /
31.08.1939-01.09.1939 prostor Mokra II/? /
01.09.1939 prostor Mokra II (boj)-prostor Golczewo-les severovýchodně Ostrowy/přesun /
01.09.1939-02.09.1939 les severovýchodně Ostrowy-západně od mostu u obce Gojść/přesun /
02.09.1939 západně od mostu u obce Gojść (boj)-prostor Nowa Brzeźnica/přesun /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Nowa Brzeźnica-???-???-les prostor Łękawa/noční přesun / 3)
03.09.1939-04.09.1939 les prostor Łękawa-???-???-les prostor Głupice/noční přesun / 3)
04.09.1939-05.09.1939 prostor Głupice-???-severozápadní okraj lesa Graby (východně Krężna)/noční přesun /
05.09.1939 severozápadní okraj lesa Graby (východně Krężna) (boj)-???/přesun /
05.09.1939-06.09.1939 ???-prostor severně Wadlew/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 severně Wadlew-prostor severně Żeromin/Zamość/noční přesun / 3)
07.09.1939 prostor severně Żeromin/Zamość-les jižně Andrespol/přesun / 3)
07.09.1939-08.09.1939 les jižně Andrespol-???-les západně Wola Cyrusowa (Wola Cyrusowa-Kolonia?)/noční přesun /
08.09.1939 západně Wola Cyrusowa (boj)/? /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Wola Cyrusowa-???-lesy prostor Chlebów/noční přesun / 3)

Velitel:
Commander:
14.08.1939-08.09.1939 Kawecki, Ryszard Kwiryn (kapitan artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
01.09.1939 v boji s tanky 5. tankové brigády ztratila 3 kanony, 1 kulomet, 1 padlého důstojníka, 26 mužů a blíže neurčený počet koní. Oddíl v tomto celodenním boji ztratil 5 (6?) kanonů, 8(9?) hlomozen kolem 100 mužů a 200 koní.
02.09.1939 byl baterii přidělen z důvodu velkých ztrát v boji u obce Mokra jeden kanon 1. baterie. Baterie měla ve výzbroji 2 kanony.
08.09.1939 byly v boji u obce Wola Cyrusowa ztraceny poslední 2 kanony.
Poznámka:
Note:
1) Baterie ztratila v boji s jednotkami 10. pěší divize u obce Wola Cyrusowa poslední dva kanony, velitele baterie, průzkumného důstojníka a neurčený počet mužů a koní, a tím ztratila svoji bojeschopnost. Její zbytky se přesunuly do následného místa soustředění oddílu, kde byla rozhodnutím velitele oddílu z 09.09.1939 zrušena a zbytky byly zařazeny do ostatních dvou baterií oddílu.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
14.08.1939-05.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
05.09.1939-06.09.1939 11. střelecký prapor
06.09.1939-09.09.1939 2. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
3) Osa přesunu jednotek brigády. Přesná dislokace baterie není v uvedených zdrojích uvedena.
Zdroje:
Sources:

Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna „Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Czyżewski, Ludwik: Od Gór Borowskich do Zakroczymia, Wydawnictwo MON, Warszawa 1982
Pokorny, Stanisław: Czołgi pod Mokrą, Wydawnictwo MON, Warszawa 1985
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/2-baterie-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186102#543001Version : 0
MOD

Command assembly 2. battery 2. section line artillery:[/heading:aaaaaa]
battery commander – 14.08.1939-08.09.1939 artillery captain Ryszard Kwiryn Kawecki 1)
recon (zvědný) officer – 14.08.1939-08.09.1939 second lieutenant of artillery in reserve Włodzimierz Romanów 2)
fire officer – 14.08.1939-09.09.1939 second lieutenant of artillery Stefan Alfons Radzikowski 3)
commander Even. platoon – 14.08.1939-01.09.1939 second lieutenant of artillery in reserve Kamil Kazimierz Józef de Pourbaix 4)
02.09.1939-09.09.1939 ???, ??? 5)
the commander of the II. platoon - 14.08.1939-09.09.1939 1939 second lieutenant of artillery in ambush Antoni Orłowski 6)

Note:
1) (30.03.1903- 08.09.1939). He fell in battle with units of 10. infantry division near the village of Wola Cyrusowa. For the fight in September 1939 he was posthumously awarded the Silver cross to the Order of Virtuti Militari.
www.bohaterowie1939.pl
2) (09.07.1902-08.09.1939). He fell in battle with units of 10. infantry division near the village of Wola Cyrusowa.
www.bohaterowie1939.pl
3) (02.08.1917-12.06.1980) 01.09.1939 he was in the battle near the village of Wet injured and taken to hospital. After a few days however, to the battery returned. Since the destruction of the 2. the battery in the battle near the village of Wola Cyrusowa to 12.09.1939 on the unknown function. From 12.09.1939 was an officer command section. After the dissolution of the rest of the section (23.09.1939) subsided with the the driving unit and after its surrender (27.09.1939) fell into German captivity. From captivity he escaped and got into the Polish exile army in France. After her surrender evacuated to Great Britain. There he served in the Polish 1. armored division, in whose ranks he fought in France in 1944, and where he was severely wounded. After the war stayed on the emigration and permanently settled in Tasmania, where he died. As a lieutenant he was awarded the Silver cross to the Order of Virtuti Militari.
4) (17.12.1913-01.09.1939). Some sources placing it in the rank of lieutenant. He fell in the fight with tanks, 36. tank regiment near the municipality of Wet. For the fight in September 1939 he was posthumously awarded the Silver cross to the Order of Virtuti Militari (14 185).
www.snooker.narzekaj.pl
5) Due to the fact that after the battle near the village of Wet left over battery only 2 canons, therefore, practically only one squad, Even. squad would be abolished and its remnants inserted into II. platoon.
6) (DD.MM.1RRR-DD.MM.YYYY). In the list of reserve officers of the year 1934 is not listed. After the abolition of the remnants of 2. battery (09.09.1939) the unknown function in the section. In the reorganization section was 12.09.1939 transferred to an unknown function k 1. battery.

Sources:
http://www.straty.pl//
www.wbc.poznan.pl

Bielski, mr mieczysław: Grupa Operacyjna "Piotrkow" 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Pokorny, Stanisław: Czołgi under Mokrą, Wydawnictwo MON, Warsaw 1985
Fish, Ryszard - Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo "Barwa i Broń", Warszawa 2007
.
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t186102#543005Version : 0
MOD