Main Menu
User Menu

Military history website

Sató, Kótoku

佐藤幸徳 / さとう・こうとく

     
Příjmení:
Surname:
Sató
Jméno:
Given Name:
Kótoku
Jméno v originále:
Original Name:
佐藤幸徳 / さとう・こうとく
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.03.1893 prefektúra Yamagata
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.02.1959 ?,
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 31. divízie
velitel 67. nezávsilej brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
https://pwencycl.kgbudge.com/S/a/Sato_Kotoku.htm
ja.wikipedia.org;

URL : https://www.valka.cz/Sato-Kotoku-t124941#424934Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Sató
Jméno:
Given Name:
Kótoku
Jméno v originále:
Original Name:
佐藤幸徳 / さとう・こうとく
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1913 Imperiálna vojenská akadémia
DD.MM.RRRR-DD.MM.1921 Armádne štábne kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1913 podporučík
DD.MM.1937 plukovník
01.08.1939 generál major
01.12.1942 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
25.03.1943-05.07.1944 Velitel : 31. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1924-DD.07.1927 štábny dôstojník 7. divize
DD.MM.1932-DD.MM.1934 11. pluk
DD.MM.1934-DD.MM.1937 Štáb 6. divízie
DD.MM.1937-DD.MM.1938 Velitel 75. pluku, Manchuria
DD.MM.1938-DD.MM.1939 Velitel 2. sektorová jednotka 8. hraničnej posádkovej jednotky, Manchuria
DD.MM.1939-DD.MM.1941 Velitel 23. brigády, Manchuria
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR 54. divízia
DD.MM.1941-DD.MM.RRRR Náčelník Sekcie vojenských záležitostí 54. divízie
DD.MM.1941-DD.MM.1943 Velitel 67. samostatnej brigády
25.03.1943-05.07.1944 Velitel 31. divízie, Čína, Thajsko, Burma
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR Velenie Kwantungskej armády
23.11.1944-DD.MM.RRRR výslužba
DD.MM.1944-DD.MM.RRRR znovu povolaný
DD.MM.1944-DD.MM.1945 Velenie 16. armády
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR Velenie Armády severovýchodnej zóny
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR výslužba
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Řád Zlatého luňáka 3. třídy
Order of Golden Kite 3rd Class
功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう
-

MM.DD.RRRR

Řád Zlatého luňáka 4. třídy
Order of Golden Kite 4th Class
功四級金鵄勲章 / こうよんきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
https://pwencycl.kgbudge.com/S/a/Sato_Kotoku.htm
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Sato-Kotoku-t124941#424937Version : 0
MOD
Sato sa was born in the prefecture Yamagata, 1913 terminates štúdium on Imperiálnej military akadémii and in 1921 Armádne štábne kolégium.

As a colonel in 1938 in charge 75. the regiment pechoty in the battle of Lake Khasan. His regiment odvážnym nočným útokom vytláča sovietske sily zo contested kopca.

In 1939, ever explored sa udial incident Nomonhan and after his menovaní general major, Sato is in charge 2. sektorovej jednotke 8. hraničnej posádkovej unit (Hailar) under the command of general Michitaro Komatsubara.

As lieutenant general gets under my velenie 31. divíziu, from jeje aktivácie in marci 1943. Divízia under his command he has for the role of konštrukčné work in Thailand, who in septembri 1943's divízii nariadený shift to Burma, where sa zaraďuje under the 15. army.

Pôsobenie in Burme and operácia U-Go

Along with divíziou sa participates in operácie The-Go and has a role so my divíziou útočiť of the IV corps in the Imphale. plan was personally drawn up and presadený velitelom 15. army Mutaguchim and presadený with the help of the minister of war Hideki Tojo.

Plan bol vyslať 31. divíziu (zahrňujúcu 58., 124., 138. the regiment pechoty and 31. regiment mountain delostrelectva) obsadiť Kohimu and odrezať ju from Imphalu, and subsequently pokračovať smerom to Dimapur. Sato wasn't excited about this plánom, nakoľko ochre rfect person from another saw his riziká and very malú shot at success. Reportedly one of the day povedal svojmu staff, that probably idú on istú death.

Sato considered together with ostatnými older dôstojníkmi veliteľa 15. army Mutaguchiho for obmedzeného and stubborn. It is bad vzťahy of nadriadeným stemmed from the past, ever explored počiatkom 30 years stood on opposite straných stretu frakcií Toseiha and Kodoha in the framework of the army. Sato bol presvedčený that there is a need hľadať cause of ich bad relationship.

In half maya's Satove unit vyhladovené and Sato begins to have a view that Mutaguchi and velenie 15. army sa nezaoberajú situáciou his jednotiek. To this dospieva after that, ako in apríly gets rôzne zmetočné and protichodné orders.

May zlyhal in the half fools ' day, main attack on Imphal, Mutaguchi demanded that the sa 31. divízia or parts involved in the attack on Imphal zo the north and that in time, when at the same time žiadal to divízia fought and udržala Kohimu.

Sato was of opinion that his divízia is posúvaná hore, mine without own plánovania and thinking. Ochre rfect person from another sa domnieval that velenie 15. army manipulating zásobovanie divízie in it neprospech. Subsequently nariaďuje your troops to retreat, to preserve ich fighting force, what, however, Britom allows you to re-obsadiť Kohimský ridge.

25.5. Sato announces veleniu 15. army that 1.6. ustúpi, ak his divízia get supplies. 31.5. unit opúšťajú his position on severus in rozpore with Mutaguchiho rozkazom držať pozíciu. After the ostracized rozkazov Mutaguchiho after niekolko another týždňov is Sato 7.7.1944 vystriedaný vo command 31. divízie.

Sato odmietol challenge spáchať seppuku and požiadal by a military court to clear my name and to publicly pointed out nekompetentnosť Mutaguchiho. But it didn't so, thanks to the intervention veliteľa Burmskej zone of army lt-gen. Masakazu Kawabe, one the doctors prehlásili that Sato utrpel really mentálne disorders of a fighter and not capable of postaviť sa before the court, 23.11.1944 odchádza retired.

Sato bol again povoloaný the istáho year to service and pridelený to veleniu 16. the army of the ktorej sa nasledovne in 1945 was an Army severovýchodnej zone.

After kapitulácii Japan, Sato neúnavne helped preživším member of his former velenia, ako aj sa aktívne involved in the work of the group veteránov and pomohol during the creation of pamätníkov fallen in the campaign in Imphale in Matsuyama, Ehime, and in Shonai, Yamagata.
Velenie 15. army
zľava to the right, predný rad gen. por. Genzo Yanagida, veliteľ 33. divízie, General Shinichi Tanaka, veliteľ 18. divízie, General Mutaguchi, veliteľ 15. army, gen. por. Sukezo Matsuyama, veliteľ 56. divízie and lt-gen. Kotoku Sato, veliteľ 31. divízie.


source
www.generals.dk
https://pwencycl.kgbudge.com/S/a/Sato_Kotoku.htm
ja.wikipedia.org/wiki/佐藤幸徳
.
URL : https://www.valka.cz/Sato-Kotoku-t124941#424945Version : 0
MOD