Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

20. granátnická divize Waffen-SS (estonská č. 1) [1944-1945]

20th Waffen-SS Grenadier Division (Estonian No. 1) / 20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)

     
Název:
Name:
20. granátnická divize Waffen-SS (estonská č. 1)
Originální název:
Original Name:
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
20. estonská dobrovolnická divize SS
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1944-DD.10.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.10.1944-DD.11.1944 Skupina armád Sever
DD.11.1944-DD.02.1945 Velitelství záložního vojska
DD.02.1945-DD.03.1945 VIII. armádní sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 1. tanková armáda
DD.04.1945-DD.05.1945 17. armáda
DD.05.1945-08.05.1945 VIII. armádní sbor
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.06.1944-19.03.1945 Augsberger, Franz Xaver Josef (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
19.03.1945-08.05.1945 Maack, Berthold (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.06.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 20
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#470064Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#2593Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vznikla v lednu 1944 nejprve pod názvem 20. estonská dobrovolnická divize SS, přejměnovaná o čtvrt roku později na 20. granátnickou divizi SS, est. č. 1


v srpnu 1944 rozbita Rudou armádou u Tartu a její zbytky evakuovány po moři. reorganizace ve Slezku. od ledna 1945 znovu na frontě. na území čech se vzdala američanům.
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#1345Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sestava 1944
20. Estnische SS-Freiwilligen-Division
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 45 (estn. Nr. 1)
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 46 (estn. Nr. 2)
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 47 (estn. Nr. 3)
SS-Freiwilligen-Artillerie-Regiment
SS-Freiwilligen-Divisions-Füssilier-Bataillon
SS-Freiwilligen-Pionier-Bataillon
SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung
SS-Panzerjäger-Abteilung
Zpravodajské oddělení
Zásobovací jednotky


Po rozbití a znovu vytvoření v r. 1945 byla divize organizačně zjednodušena
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estn. Nr. 1)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 45 (estn. Nr. 1)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 46 (estn. Nr. 2)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 47 (estn. Nr. 3)
Waffen-Artillerie-Regiment der SS
Divizní jednotky
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#36883Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Límcové výložky divize


Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#332385Version : 0