20. granátnická divize Waffen-SS (estonská č. 1) [1944-1945]

20th Waffen-SS Grenadier Division (Estonian No. 1)
20. granátnická divízia Waffen-SS (estónska č. 1)
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
     
Název:
Name:
20. granátnická divize Waffen-SS (estonská č. 1) 20th Waffen-SS Grenadier Division (Estonian No. 1)
Originální název:
Original Name:
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
20. estonská dobrovolnická divize SS 20th Estonian SS Volunteers Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.06.1944-DD.10.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.10.1944-DD.11.1944 Skupina armád Sever
DD.11.1944-DD.02.1945 Velitelství záložního vojska
DD.02.1945-DD.03.1945 VIII. armádní sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 1. tanková armáda
DD.04.1945-DD.05.1945 17. armáda
DD.05.1945-08.05.1945 VIII. armádní sbor
DD.06.1944-DD.10.1944 III SS Tank Corps (Germanic)
DD.10.1944-DD.11.1944 Army Group North
DD.11.1944-DD.02.1945 Replacement Army Command
DD.02.1945-DD.03.1945 VIII Army Corps
DD.03.1945-DD.04.1945 1st Tank Army
DD.04.1945-DD.05.1945 17th Army
DD.05.1945-08.05.1945 VIII Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
DD.06.1944-19.03.1945 Augsberger, Franz Xaver Josef (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
19.03.1945-08.05.1945 Maack, Berthold (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.06.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 20
DD.06.1944-08.05.1945 SS Division Units 20
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#470064 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estnische Nr. 1)
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#2593 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vznikla v lednu 1944 nejprve pod názvem 20. estonská dobrovolnická divize SS, přejměnovaná o čtvrt roku později na 20. granátnickou divizi SS, est. č. 1


v srpnu 1944 rozbita Rudou armádou u Tartu a její zbytky evakuovány po moři. reorganizace ve Slezku. od ledna 1945 znovu na frontě. na území čech se vzdala američanům.
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#1345 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sestava 1944
20. Estnische SS-Freiwilligen-Division
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 45 (estn. Nr. 1)
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 46 (estn. Nr. 2)
SS-Freiwilligen-Grenadier-Regiment č. 47 (estn. Nr. 3)
SS-Freiwilligen-Artillerie-Regiment
SS-Freiwilligen-Divisions-Füssilier-Bataillon
SS-Freiwilligen-Pionier-Bataillon
SS-Freiwilligen-Flak-Abteilung
SS-Panzerjäger-Abteilung
Zpravodajské oddělení
Zásobovací jednotky


Po rozbití a znovu vytvoření v r. 1945 byla divize organizačně zjednodušena
20. Waffen-Grenadier-Division der SS (estn. Nr. 1)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 45 (estn. Nr. 1)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 46 (estn. Nr. 2)
Waffen-Grenadier-Regiment der SS 47 (estn. Nr. 3)
Waffen-Artillerie-Regiment der SS
Divizní jednotky
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#36883 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Límcové výložky divize


Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/20-granatnicka-divize-Waffen-SS-estonska-c-1-1944-1945-t99#332385 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more