Main Menu
User Menu

Military history website

ESP - 533 mm torpédomet Vickers

21-inch Torpedo-tube Vickers

Torpedomet made in the Sociedad Espaňola de Construcciones Navales vdielňach San Carlos in San Fernando (Cadiz) on the basis of licencie Vickers.

This kind of torpédometov bol used Španielsky námorníctvom from 20 years after the 60's of the last day. Bol used on board various torpedoborcov ako aj krížnikov. Bola chance of ich formovania to trojuhholníka or doubled into line.

Torpedo used boli W-533 with dĺžkou 7,5 m and weight 1.660 kg with náložou in the warhead of 250kg..
ESP - 533 mm torpédomet Vickers - Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

ESP - 533 mm torpédomet Vickers - Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

ESP - 533 mm torpédomet Vickers - Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

Námorné múzeum Cartagena

vlastné foto

URL : https://www.valka.cz/ESP-533-mm-torpedomet-Vickers-t220531#615896Version : 0
MOD