22.11.2007 - Velká část zahraničních bojovníků v Iráku je ze zemí arabských spojenců USA

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podle vysoce postavených důstojníků americké armády až 60% bojovníků, kteří přišli do Iráku bojovat s koaličními jednotkami v čele s USA, pochází ze zemí arabských spojenců USA - Saudské Arábie a Libye. Měsíčně do Iráku přibylo mezi 80 a 110 bojovníky, na základě úspěšných útoků koalice se tento přísun snížil na 40 osob měsíčně. Až 41% tvoří Saudové, 18% Libyjci. 4 z 5 zadržených osob v spojeneckém zajetí tvoří Sunnité, ačkoliv jejich poměr v celé populaci Iráku je jen asi jedna pětina. Stejně tak zahraniční bojovníci se rekrutují převážně v řadách sunnitské populace.


Zdroj : New York Times


Více : www.nytimes.com
URL : https://www.valka.cz/22-11-2007-Velka-cast-zahranicnich-bojovniku-v-Iraku-je-ze-zemi-arabskych-spojencu-USA-t66674#236151 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Je to docela logické. V islámském myšlenkovém světě je pojem státní (národní) vlastenectví poměrně vágní. Zde státy a říše vznikaly a zanikaly podle toho, jak silný byl panovník, který za jejich budováním stál. Spojovaly do jednoho celku lidi z odlišných končin, často i tradičně znepřátelené. A centrální moc často tyto pocity podporovala, neboť jí usnadňovaly vládu (Rozděl a panuj). I proto je neméně vágní i pocit závazku "mého" státu k jiným. Naprosto nadřazen je pojem sounáležitosti náboženské. Tedy já, muslim, proti nemuslimům, případně já, muslim-sunnita, proti muslimům-šíitům. A jít tam, kde jsou - podle mého, případně mullova názoru - práva mé skupiny ohrožena. Hranice států s tím naprosto žádné souvislosti nemají.


Tento myšlenkový prostor - tedy prostor islámu - je komukoli odjinud naprosto nepochopitelný. Implantovat do něho jakékoli analogie s euroamerickým myšlenkovým světem, založeným na obvykle křesťanské bázi, je předem odsouzeno k neúspěchu. Proto fakt, že bojovníci pocházejí ze zemí spojeneckých s USA může být pro nás překvapivý, případně s nádechem jakéhosi pocitu zrady vůči spojenci. Pro věřícího muslima je to naopak naprosto přirozené. Je ohrožena má víra - ať už je to kýmkoli a kdekoli - a proto se jdu za ni bít.
URL : https://www.valka.cz/22-11-2007-Velka-cast-zahranicnich-bojovniku-v-Iraku-je-ze-zemi-arabskych-spojencu-USA-t66674#239265 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more