Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

22. pěší divize [1914-1919]

22. Infanterie-Division

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

22. Infanterie-Division
22. pešia divízia


Sídlo jednotky:


1914 - CasselPodriadené jednotky:


43. Infanterie-Brigade / Cassel
43. pešia brigáda / sídlo: Cassel


44. Infanterie-Brigade / Cassel
44. pešia brigáda /sídlo: Cassel


22.Kavallerie-Brigade / Cassel
22. jazdecká brigáda / sídlo. Cassel


22.Feldartillerie-Brigade / Cassel
22. brigáda poľného delostrelectva / sídlo: Cassel


Súčasťou divízie boli aj jednotky , ktoré nepodliehali žiadnej brigáde, ale priamo spadali pod divízne velenie:


½ Brandenburgisches Kurassier-Regiment Kaiser Nikolas I. von Rußland Nr. 6
½ Kyrysnícky pluk ruského cára Mikuláša I. (brandenburský) č. 6


Division-Brückentrain-Abteilung 22
Divízny oddiel tylovej stavby mostov č. 22


Nadradené stupne:


3. Armee - 3. armáda
XI. Armeekorps – 11. armádny zbor
Velitelia:


1914 –Zdroje:
wiki.genealogy.net
http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/22-pesi-divize-1914-1919-t66428#235140Version : 0
MOD
Reklama