22. dobrovolnická jezdecká divize SS Maria Theresa [1944-1945]

22nd SS Volunteers Cavalry Division Maria Theresa / 22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa
     
Název:
Name:
22. dobrovolnická jezdecká divize SS Maria Theresa 22nd SS Volunteers Cavalry Division Maria Theresa
Originální název:
Original Name:
22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa
Datum vzniku:
Raised/Formed:
29.04.1944
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
11.02.1945
Nástupce:
Successor:
37. dobrovolnická jezdecká divize SS Lützow 37th SS Volunteers Cavalry Division Luetzow
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
29.04.1944-DD.09.1944 ?
DD.09.1944-DD.10.1944 Skupina armád Jižní Ukrajina
DD.10.1944-13.12.1944 III. tankový sbor SS (germánský)
13.12.1944-DD.02.1945 XI. armádní sbor SS
DD.02.1945-11.02.1945 ?
29.04.1944-DD.09.1944 ?
DD.09.1944-DD.10.1944 Army Group South Ukraine
DD.10.1944-13.12.1944 III SS Tank Corps (Germanic)
13.12.1944-DD.02.1945 XI SS Army Corps
DD.02.1945-11.02.1945 ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
29.04.1944-11.02.1945 Zehender, August (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
29.04.1944-11.02.1945 Divizní jendotky SS 22 Maria Theresa
29.04.1944-11.02.1945 SS Division Units 22 Maria Theresa
Čestný název:
Honorary Name:
29.04.1944-11.02.1945 Maria Theresa (Marie Terezie)
29.04.1944-11.02.1945 Maria Theresa (Marie Terezie)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#468439 Version : 0
22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#39279 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

STRUKTURA:


Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 52 (stala se SS-Kavallerie Regiment 94 37.SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Lützow)
Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 53
Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 54 (pravděpodobně si ponechala své předchozí číslo "17")
Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 55
Freiwilligen-Kavallerie Regiment der SS 57
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#836 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tato divize byla zformována v Maďarsku během jara a léta roku 1944. Divize byla složena ze dvou regimentů - první byl tvořen příslušníky Hungarian Volksdeutsche a druhý veterány Kavallerie Regiment 17, který byl původně součástí 8. SS Kavallerie Division Florian Geyer. Pouze tyto dva regimenty byly kompletní v době, kdy byla divize do bojů v Debreczenu. Koncem října 1944 byl zformován nový regiment označený Regiment 53. Divize byla poslána do Budapešti poté, co Otto Skorzeny uskutečnil operaci Panzerfaust - dojednání odzbrojení maďarských ednotek loajílních admirálu Horthymu. Koncem ledna 1945 byla společně s divizí Florian Geyer nasazena do bojů v Budapešti, kdy byla zlikvidována Rudou armádou. Její velitel August Zehender byl při pádu města 11.února 1945 rovněž zabit.
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#2299 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Skládá se z:
52.dobrovolnický jízdní pluk SS
53. dobrovolnický jízdní pluk SS
54. dobrovolnický jízdní pluk SS
55. dobrovolnický jízdní pluk SS
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#87378 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Límcové výložky divize
Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/22-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-Maria-Theresa-1944-1945-t101#332408 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more