Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Obata, Hidejoši

小畑英良 / おばた・ひでよし

     
Příjmení:
Surname:
Obata
Jméno:
Given Name:
Hidejoši
Jméno v originále:
Original Name:
小畑英良 / おばた・ひでよし
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál (in memoriam)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.04.1890 ?, prefektúra Osaka
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.08.1944 Yigo, Guam /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ 31. armády
veliteľ 3. vzdušnej armády
veliteľ 5. vzdušnej divízie
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
náčelník štábu 15. armády
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
pwencycl.kgbudge.com
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Obata-Hidejosi-t123557#420853Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Obata
Jméno:
Given Name:
Hideyoshi
Jméno v originále:
Original Name:
小畑英良
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armádna rurálna škola Osaka
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armádna centrálna škola dorastu
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-27.05.1911 vojenská akadémia
09.12.1916-26.11.1919 Armádne vojnové kolégium
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
26.12.1911 podporučík
15.12.1914 poručík
23.08.1920 kapitán
02.03.1926 Major
01.08.1930 podplukovník
01.08.1934 plukovník
01.03.1938 generálmajor
02.12.1940 generálporučík
30.09.1944 generál (in memoriam)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1934-02.12.1935 Velitel : 1. sekce (výcvik) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
18.03.1943-26.05.1943 Náčelník štábu : 15. armáda

Ručně vyplněné položky:
26.12.1911-23.08.1920 11. pluk kavaleire
23.08.1920-20.04.1921 pridelený k Armádnemu vojnovému kolégiu
20.04.1921-17.03.1923 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
17.03.1923-10.04.1923 cesta po UK
10.04.1923-03.05.1926 Vojenský atašé v Spojenom kráľovstve (vojenský výskum)
03.05.1926-15.11.1927 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
15.11.1927-01.08.1929 Vojenský atašé v Britskej Indii
01.08.1929-01.08.1930 Kancelária vojenskej služby Ministertva armády
01.08.1929-01.08.1930 velenie zásobovania koni?
01.08.1930-01.08.1934 pridelený k Generálnemu štábu
11.09.1930-01.08.1934 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
01.08.1931-01.08.1934 pridelený k Námornému generálnemu štábu
01.10.1933-01.08.1934 pridelený k Vojenskému velitelstvu?
01.08.1934-02.12.1935 Vedúci 8. sekcie (výcvik) 4. kancelárie Generálneho štábu
02.12.1935-02.08.1937 Veliteľ 14. pluku kavalérie
02.08.1937-01.11.1937 2. vzdušná skupina - pridelený
01.11.1937-15.07.1938 Akeno škola vojenskej aviácie - riaditeľ
15.07.1938-24.09.1940 Akeno škola vojenskej aviácie - veliteľ
24.09.1940-02.12.1940 velenie Vzdušné letecké zbory
02.12.1940-15.04.1942 Veliteľ 5. vzdušnej skupiny, Taiwan, Filipíny, Burma
15.04.1942-01.05.1943 Veliteľ 5. vzdušnej divízie
01.05.1943-07.12.1943 Veliteľ 3. vzdušnej armády, Mariánske ostrovy
07.12.1943-18.02.1944 pridelený k Generálnemu štábu
18.02.1944-11.08.1944 Veliteľ 31. armády, zóna centrálneho Pacifiku
11.08.1944-DD.MM.RRRR KIA
Vyznamenání:
Awards:

09.02.1943

Řád Posvátného pokladu 1. třídy
Order of Sacred Treasure 1st Class
瑞宝大綬章 / ずいほうだいじゅしょう
-

31.01.1945

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
pwencycl.kgbudge.com
en.wikipedia.org
http://sakurataro.org/db/小畑英良1st Section (Training) of the 1st Bureau Imperial Army General Staff Office
URL : https://www.valka.cz/Obata-Hidejosi-t123557#420854Version : 0
MOD
Born sa in prefektúre Osaka. In decembri 1911 terminates Imperálnu vojenskú the academy is his life as a lieutenant of cavalry, and in 1919 terminates Armádne vojnové kolégium with hodnosťou captain of cavalry.

From summon of youth sa articulate to the right krídlu nacionalistickej political scene and becomes an sa member Imperiálneho wing (Imperial Way Faction), under the direction of Sadao Araki. That flank is priamej opzícii against umierneným of the Toseiha under the leadership of Kazushige Ugaki.

In rokoch 1923 to 1927 slúži Obata ako military attache in spojenom kráľovstve and from 1927 to 1934 as a military attache in the British India.

In August 1934 he has hodnosť colonel of cavalry and was assigned to Japan, where zastáva post on Generálom staff.

In marci 1938 is Obata promoted to major general and is altered umiestnenie of cavalry on the vojenskú aviáciu.

In August of this over pure the year, he's zverené velenie Akeno military pilots school. In decmbri 1940 sa becomes general poručíkom and he is assigned velenie nad 5. air group of IJA with dislokáciou Taiwan. This sa happens at a time when the sa begins the war in the Pacific.

Subsequently in 1942, his velenie designed pre Burmský front. The air group supports the shares pozemných forces, which postupujú to vnútra Burma. First of all nasadenie on Burmskom the front unit has done 31.12.1941 - bombardovanie.

In may 1943 sa becomes vrchným veliteľom 3. air army and it's up to decembra, ever explored is summoned to Tokyo.

18.2.1944 Obata sa becomes veliteľom 31. army obsahujúcej 29. and 52. divíziu, which got for the role of the defense Marianskych ostrovov, against the allied powers. In time spojeneckej ivázie 11.6.1944 is Obata prec zo of his staff in Saipan and nemôže sa there to come and preto zriaďuje new post velenia to Guame.

Here dochádza to battle in ktorej víťazia the allied forces, thanks početnej prevahe and vyššej palebnej sil. Japanese forces sa bránia to the previous muža, but nie are capable of odraziť spojencov. 11.8.1944 Obata spaćha seppuku, after what sa Japanese defense zrútila and posthumously he is udelená hodnosť general.

Obata bol opisovaný ako mimoriadne inteligentný and very rozhľadený dôstojník.

source
http://www.ww2museums.com
www.generals.dk
pwencycl.kgbudge.com
en.wikipedia.org
.
Obata, Hidejoši - miesto pod ktorým mal Obata umiestnené veliteľ ské stanovište na Guam

miesto pod ktorým mal Obata umiestnené veliteľ ské stanovište na Guam
Obata, Hidejoši - vchod do úkrytu odkial velil

vchod do úkrytu odkial velil
Obata, Hidejoši - tabula pripomínajúce miesto smrti tohto generála

tabula pripomínajúce miesto smrti tohto generála
URL : https://www.valka.cz/Obata-Hidejosi-t123557#420855Version : 0
MOD