Main Menu
User Menu

Military history website

23. motorizovaný prapor [2015- ]

23rd Motorised Battalion / 23. motorizovaný prápor

     
Název:
Name:
23. motorizovaný prapor
Originální název:
Original Name:
23. motorizovaný prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.2015
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.2021
Nástupce:
Successor:
52. výsadkový prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.2015-01.01.2020 2. mechanizovaná brigáda
01.01.2020-DD.MM.RRRR Velitelství sil pro speciální operace
Dislokace:
Deployed:
01.09.2015-DD.MM.2021 Trebišov, Kasárny kpt. Nálepku

Velitel:
Commander:
01.09.2015-31.12.2016 Plávka, Róbert (Podplukovník)
01.01.2017-31.03.2017 Barna, Marek1) (Major)
01.04.2017-30.09.2017 Hrib, Norbert (Podplukovník)
01.10.2017-DD.03.2018 Barna, Marek1) (Major)
01.04.2018-DD.MM.RRRR Molčan, Jozef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.2015-DD.MM.RRRR 1. motorizovaná rota
01.09.2015-DD.MM.RRRR 2. motorizovaná rota
01.09.2015-DD.MM.RRRR 3. motorizovaná rota
01.09.2015-DD.MM.RRRR rota bojovej podpory
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) zástupca veliteľa - poverený velením
Zdroje:
Sources:
https://23mopr.mil.sk/
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-t184605#538716Version : 0
MOD

Quote :

Dňom 20. marca 2018 bol in súlade with the article. 13 of the Ministry of defence of the Slovak republic no 50/2017 about military symbolike and in nadväznosti on rozvíjanie národných and military tradícií of the Armed forces of the Slovak republic and the subsequent nariadením the minister of defence of the Slovak republic no 17/2018 about priznaní character – priznaný character 23. motorized battalion worry trebišov counties.

A COPY OF THE PRIZNANÉHO CHARACTER

1. In gotickom shield in green shape f the field is the head of gold líšky, to ktorej su vnútorné part of the ears and the eyes with obrysmi nosovej part in čiernej farbe.
2. In green shape f field of the head of the character is umiestnený in striebornej farbe in prvom riadku v skratke názov unit 23. mopr and in druhom riadku veľkými písmenami miesto his dislokácie trebišov counties.

Home časťou character is the head of the líšky. Líška is with your vlastnosťami characteristic pre motorized colors team that is rýchla, perennial, prispôsobivá, swift and prefíkaná. Vie sa sústrediť and ak maybe, vie even though aj "neviditeľná". Is aj múdra and has dobrú pamäť, what guarantees that all the orders and the role they're going to splnené.
https://www.23mopr.mil.sk/76256/?pg=1
.
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-t184605#596144Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Aká je plánovaná štruktúra tejto jednotky, prípadne aký je súčasný skutočný stav?
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-t184605#589678Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Počkaj pokiaľ sa štruktúra neobjaví v oficiálnych dokumentoch MO SR, alebo na webových stránkach útvaru. Hneď potom ju tu nájdeš...


Verejne dostupná (z rokovania vlády) je informácia o tom, že v roku 2017 malo dôjsť k navyšovaniu tabuľkových počtov tohoto práporu. Možno budú nejaké informácie uvoľnené v Ročenke MO SR za rok 2017.
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-t184605#589681Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - Flader :

... priznaný znak 23. motorizovaného práporu Trebišov....Zaujímavé. A to si tvorca tej tlačovej správy nevšimol, že v danom nariadení sa znak nepriznáva 23. MOTORIZOVANÉMU práporu, ale 23. MECHANIZOVANÉMU práporu (čl. 1 ods. 1 a znova aj v čl. 2 uvedeného nariadenia, ale aj nadpis nad vyobrazením znaku)?Inak som si dovolil znak ťahaný zo stránky práporu nahradiť tým v mojom archíve pochádzajúci priamo z vestníku. Tak znak zostane k dispozícii aj potom, keď sa zdroj reorganizuje....
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-t184605#607206Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Asi som to prehliadol, ale ja som si nikde nevšimol zmienku o MECHANIZOVANOM prápore. Ale teraz som hľadal a k samotnému nariadeniue ministra obrany sa nemôžem dopracovať. Všade v tlačových správach je spomínaný len MOTORIZOVANÝ.
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-t184605#607271Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - Flader :

Asi som to prehliadol, ale ja som si nikde nevšimol zmienku o MECHANIZOVANOM prápore. Ale teraz som hľadal a k samotnému nariadeniue ministra obrany sa nemôžem dopracovať. Všade v tlačových správach je spomínaný len MOTORIZOVANÝ.


Celé znenie vestníkov MO SR (okrem tých, čo podliehajú stupňu utajenia) je k dispozícii na intranete MO SR, takže z verejnej dátovej siete pre bežných užívateľov sú nedostupné. Prístup k nim je len zo služobných počítačov zapojených do rezortnej dátovej siete.
URL : https://www.valka.cz/23-motorizovany-prapor-2015-t184605#624631Version : 0
MOD