24. horská (Karstjäger) divize Waffen-SS [1944-1944]

24th Waffen-SS Mountain (Karstjaeger) Division / 24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-) Division der SS
     
Název:
Name:
24. horská (Karstjäger) divize Waffen-SS 24th Waffen-SS Mountain (Karstjaeger) Division
Originální název:
Original Name:
24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-) Division der SS
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1944
Předchůdce:
Predecessor:
SS-Karstwehr-Bataillon SS-Karstwehr-Bataillon
Datum zániku:
Disbanded:
05.12.1944
Nástupce:
Successor:
Horská (Karstjäger) brigáda Waffen-SS Waffen-SS Mountain (Karstjaeger) Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.08.1944-05.12.1944 Marx, Karl (SS Obersturmbannführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.08.1944-05.12.1944 Divizní jednotky SS 24
01.08.1944-05.12.1944 SS Division Units 24
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#470059 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

24. Waffen-Gebirgs-(Karstjäger-) Division der SS
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#207172 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velitelé:


SS-Obersturmbannführer Karl Marx (?.8.1944 - 5.11.1944)
SS-Sturmbannführer Werner Hahn (5.11.1944 - 10.2.1945)
SS-Oberführer Adolf Wagner (10.2.1945 - 8.5.1945)
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#724 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Původně se mělo jednat o jedinou Karstjäger rotu o dvou četách, již za čtyři měcíce byl však vydán rozkaz k jejímu rozšíření na celý prapor. Slovo "Karst" je název označující vysoké, holé, skalnaté hory na hranicích Jugoslávie a itálie a místní muži verbovaní pro tuto jednotku byli vybíráni právě pro svou znalost této pusté a nehostinné oblasti.


Prapor zůstal v Pottensteinu do léta 1943 a po pádu fašistického režimu v Itálii na konci července se přesunul nejprve do Korutan v jižním Rakousku a odtud do Tarvisa, kde se účastnil vojenských operací proti italské posádce v tomto městě a okolí. V důsledku neklidu v Itálii na podzim 1943 se prapor přesunul do severovýchodní Itálie do oblasti Terstu, kde byl plně nasazen do protipartyzánských akcí.


18. července 1944 dostal Karstjäger, s ohledem na úspěšné operace a nárůst síly, rozkaz rozšířit svůj stav na divizi, která byla zprvu známá jak Horská (Karstjäger) divize zbraní SS a později 24. horská (Karstjäger) divize zbraní SS. Přípravy k formování nové divize začaly v létě 1944 a velitelství plánované divize mělo být v oblasti Udine. Většinu mužstva v plucích měli tvořit říšští Němci, zejména z jižního tyrolska a Istrie, dále Volksdeutsche a místní dobrovolníci. Záměr vytvořit divizi o dvou plucích myslivců a dělostřeleckého pluku se neuskutečnil a 5. prosince 1944 byl vydán rozkaz redukovat nekompletní divizi na velikost brigády. avšak ani této síly již nebylo možné dosáhnout.


V dubnu 1945 se 59. pluk Karstjäger zúčastnil obranných bojů proti britské 8. armádě a proti partyzánům v julských Alpách a utrpěl těžké ztráty. Zbytky byly potom včleněny do bojové skupiny "Harmel" smíšené skupiny armádních, policejních, a esesáckých jednotek, která si probojovávala cestu zpět horami k německé hranici. Pri všeobecné kapitulaci 8.května 1945 se tato formace rozpadla.


Mezi příslušníky byly Slovinci, Italové, Němci, Chorvaté, Srbové a Ukrajinci. Vojáci jako příslušnost k jednotce nosili na límečku stylizovanou alpskou protěž.


Upravil Siegfried, 24.02.2007
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#997 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

organizace:


Waffen-Gebirgs-Jäger-Regiment der SS 59
Waffen-Gebirgs-Jäger-Regiment der SS 60
Waffen-Gebirgs-Artillerie-Regiment der SS 24
SS-Gebirgs-Aufklärungs-Abteilung 24
SS-Gebirgs-Panzerjäger-Abteilung 24
SS-Gebirgs-Pionier-Bataillon 24
SS-Gebirgs-Nachrichten-Abteilung 24
SS-Feldersatz-Bataillon 24
Divisionstruppen der SS 24zdroj: http://www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#209207 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Početní stavy:


červen 1942: 1.831 mužů (ještě jako SS-Karstwehr-Bataillon)
červen 1944: 3.000 mužů (ještě jako SS-Karstwehr-Bataillon)
únor 1945: 5.563 mužů
URL : https://www.valka.cz/24-horska-Karstjaeger-divize-Waffen-SS-1944-1944-t104#209521 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more