Main Menu
User Menu

Military history website

251. protiletadlový raketový oddíl [2006- ]

251st Anti-Aircraft Missile Division

     
Název:
Name:
251. protiletadlový raketový oddíl
Originální název:
Original Name:
251. protiletadlový raketový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2006
Předchůdce:
Predecessor:
251. protiletadlová raketová skupina
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2006-30.11.2013 25. protiletadlová raketová brigáda
01.12.2013-DD.MM.RRRR 25. protiletadlový raketový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.04.2006-DD.MM.RRRR Strakonice, ?

Velitel:
Commander:
01.04.2006-DD.MM.RRRR Zvonek, Dalibor (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Velitelství a štáb
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Baterie velení a řízení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. baterie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. baterie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. baterie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 4. baterie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Kontrolně seřizovací skupina
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR obvaziště
Poznámka:
Note:
VÚ 4325
Zdroje:
Sources:
251. protiletadlový raketový oddíl Strakonice. Historie a současnosti. Muzeum středního Pootaví Strakonice. Strakonice, 2009
URL : https://www.valka.cz/251-protiletadlovy-raketovy-oddil-2006-t65812#463808Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

251. protiletadlový raketový oddíl

Vznik: 1. 4. 2006 z 251. protiletadlové raketové skupiny


Dislokace: Strakonice


Krycí číslo: VÚ 4325


Nadřízený stupeň: 25. protiletadlová raketová brigáda


Složení:
Baterie velení a řízení
1. protiletadlová raketová baterie KUB
2. protiletadlová raketová baterie KUB
3. protiletadlová raketová baterie KUB
4. protiletadlová raketová baterie KUB
Technická baterie
Kontrolní a seřizovací baterie


Zánik:Zdroj: www.army.cz
251. protiletadlový raketový oddíl [2006- ] - 1. protiletadlová raketová baterie

1. protiletadlová raketová baterie
URL : https://www.valka.cz/251-protiletadlovy-raketovy-oddil-2006-t65812#233468Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Znaky 251. protiletadlového raketového oddílu

Zdroj: https://www.army4u.cz/utvar/02vs-251/
251. protiletadlový raketový oddíl [2006- ] - Znak polní

Znak polní
251. protiletadlový raketový oddíl [2006- ] - Znak kapsový

Znak kapsový
URL : https://www.valka.cz/251-protiletadlovy-raketovy-oddil-2006-t65812#336671Version : 0
Součásti komplexu 2K12 Kub (radar 1S91 SURN CZ [VPZ 770 45-72] a odpalovací zařízení 2P25M2 [VPZ 832 19-54]), 251. protiletadlový raketový oddíl, cvičení SAFEGUARD Temelín 2015, červen 2015. Ve dnech 1. až 5. června 2015 se na 200 příslušníků 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic a pěší roty Aktivní zálohy při Krajském vojenském velitelství České Budějovice zapojili do cvičení SAFEGUARD Temelín 2015 v okolí Jaderné elektrárny Temelín. Námětem cvičení byla ostraha a ochrana elektrárny před pozemním či vzdušným teroristickým útokem ve spolupráci s Policií ČR. Strakonický útvar pro potřeby cvičení vyčlenil posílenou baterii protivzdušné obrany, vyzbrojenou protiletadlovým raketovým komplexem 2K12 Kub (cvičení se zúčastnil jeden radar 1S91 SURN CZ a dvojice odpalovacích zařízení 2P25M2), kterou doplňovala dvě družstva protiletadlového raketového kompletu RBS-70 a družstvo průzkumného radiolokačního čidla RVR (ReVISOR). Krajské vojenské velitelství České Budějovice povolalo na cvičení 60 příslušníků pěší roty aktivní zálohy České Budějovice, kteří zřídili na přístupových cestách tři kontrolně propouštěcí místa a jedno strážní stanoviště.
 -


 -
Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/533783 .
URL : https://www.valka.cz/251-protiletadlovy-raketovy-oddil-2006-t65812#533784Version : 0
MOD
Part of the anti-aircraft missile system 2K12 Kub operated at 251. anti-aircraft missile section, Military újezd Brdy, Mud 2015, June 2015. From the left: charging transporter 2T7M, launchers 2P25M2 and control and homing radar 1S91 SURN CZ.

author: Josef Girls
.
URL : https://www.valka.cz/251-protiletadlovy-raketovy-oddil-2006-t65812#534624Version : 0
MOD