Main Menu
User Menu

Military history website

253. prapor zabezpečení [2003-2008]

253rd Support Battalion

     
Název:
Name:
253. prapor zabezpečení
Originální název:
Original Name:
253. prapor zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.2003
Předchůdce:
Predecessor:
433. prapor zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2008
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.2003-30.09.2008 25. protiletadlová raketová brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.06.2003-30.09.2008 Strakonice, ?

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
VÚ 9764
Zdroje:
Sources:
https://www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/253-prapor-zabezpeceni-2003-2008-t65814#456362Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

253. prapor zabezpečení

Vznik: 1. 6. 2003 z Praporu zabezpečení 43. protiletadlové raketové brigády


Dislokace: Strakonice


Krycí číslo: VÚ 9764


Nadřízený stupeň: 25. protiletadlová raketová brigáda


Složení:
Rota velení a řízení
Rota oprav techniky
Rota zabezpečení
Rota dopravyZánik: 30.9. 2008Zdroj: www.army.cz
URL : https://www.valka.cz/253-prapor-zabezpeceni-2003-2008-t65814#233470Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Polní znak 253. praporu zabezpečení

Zdroj: www.army4u.cz
URL : https://www.valka.cz/253-prapor-zabezpeceni-2003-2008-t65814#336822Version : 0