Main Menu
User Menu

Military history website

Divizní skupina 255 [1943-1944]

255th Divisional Group

Divisionsgruppe 255

     
Název:
Name:
Divizní skupina 255
Originální název:
Original Name:
Divisionsgruppe 255
Datum vzniku:
Raised/Formed:
02.11.1943
Předchůdce:
Predecessor:
255. pěší divize
Datum zániku:
Disbanded:
DD.03.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
02.11.1943-DD.03.1944 Sborový oddíl B
Dislokace:
Deployed:
02.11.1943-DD.MM.RRRR Kyjev, ? /

Velitel:
Commander:
02.11.1943-DD.03.1944 Sonntag, Christian (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Georg Tessin: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.armedconflicts.com/255th-Divisional-Group-t235310#650180Version : 0
MOD