Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

27. dobrovolnická granátnická divize SS Langemarck [1944-1945]

27th SS Volunteers Grenadier Division Langemarck

27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck

     
Název:
Name:
27. dobrovolnická granátnická divize SS Langermarck
Originální název:
Original Name:
27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
6. dobrovolnická útočná brigáda SS Langemarck
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.10.1944-DD.01.1945 Velitelství záložního vojska
DD.01.1945-DD.02.1945 Tankový sbor Feldherrnhalle
DD.02.1945-DD.04.1945 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.04.1945-08.05.1945 3. tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
19.10.1944-DD.MM.RRRR Soltau, Vojenský výcvikový prostor Bergen /

Velitel:
Commander:
19.10.1944-DD.10.1944 Schellong, Conrad (SS Obersturmbannführer)
DD.10.1944-08.05.1945 Müller, Thomas (SS Oberführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
19.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 66
19.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 67
19.10.1944-08.05.1945 Dobrovolnický granátnický pluk SS 68
19.10.1944-08.05.1945 Dělostřelecký pluk SS 27
19.10.1944-08.05.1945 Intendanční pluk SS 27
19.10.1944-08.05.1945 Oddíl stíhačů tanků SS 27
19.10.1944-08.05.1945 Spojovací oddíl SS 27
19.10.1944-08.05.1945 Ženijní oddíl SS 27

Ručně vyplněné položky:
19.10.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 27
Čestný název:
Honorary Name:
19.10.1944-08.05.1945 Langermarck (Langermark)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/27-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Langemarck-1944-1945-t107#469902Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

27. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Langemarck
URL : https://www.valka.cz/27-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Langemarck-1944-1945-t107#207160Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

OPRAVA:


VELITELÉ:


SS-Standartenführer Reich 04/1941 - 07/1941
SS-Sturmbannführer Michael Lippert 07/1941 - 04/1942
SS-Standartenführer von Lettow-Vorbeck 04/1942 - 06/1942
SS-Obersturmbannführer Fitzhum 06/1942 - 07/1942
Obersturmbannführer Conrad Schellong 07/1942 - 05/1945
URL : https://www.valka.cz/27-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Langemarck-1944-1945-t107#829Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

původně Vlámská legie - bojeschopná od listopadu 1941.
- fronta u Leningradu jako součást 2. motorizované pěší brigády.
- žlutý štítek s červeným lvem a manžetová páska s nápisem "Frw. Legion Flandern".
na jaře 1943 legie rozpuštěna a transformována do úderné brigády SS Langermarck (6. SS Freiwillige Sturmbrigade Langermarck).
formována v Milovicích u Prahy, součástí byl finský prapor, potom nasazena na frontě u Žitomiru. na přelomu 43/44 skončil jeden z praporů brigády na frondě u Narvy, kde padlo asi 90% jeho vojáků.


18.9.1944 reorganizace na 27. granátnickou divize SS "Langermarck". její části se účastnily bojů v Pomořanech a bitvy o Berlín.
URL : https://www.valka.cz/27-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Langemarck-1944-1945-t107#1323Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nejznámějším příslušníkem divize a jediným nositelem Rytířského kříže byl Remy Schrijnen, který zničil vlastnoručně 13 tanků.


Datum
Sbor
Armáda
Skupina armád
Oblast nasazení


2.45
III. SS korps
11. Armee
Weichsel
Pomořany


3.1945
III. SS korps
3. Pz. Armee
Weichsel
Pomořany


4.1945
--
3. Pz. Armee
Weichsel
Pomořany
URL : https://www.valka.cz/27-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Langemarck-1944-1945-t107#171885Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Informace o politické situaci Belgie a také o jednotkách belgických SS naleznete ve článku zabývajícím se touto problematikou:
1) politická situace zde


2) divize SS zde.
URL : https://www.valka.cz/27-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Langemarck-1944-1945-t107#171900Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Límcové výložky divize
Zdroj: http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/27-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Langemarck-1944-1945-t107#332394Version : 0