Main Menu
User Menu

Military history website

27. tanková divize [1942-1943]

27th Tank Division

27. Panzer-Division

     
Název:
Name:
27. tanková divize
Originální název:
Original Name:
27. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1942
Předchůdce:
Predecessor:
Michalikova bojová skupina
Datum zániku:
Disbanded:
15.02.1943
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1942-09.10.1942 323. pěší divize
09.10.1942-06.11.1942 VII. armádní sbor
06.11.1942-28.11.1942 2. armáda
28.11.1942-09.12.1942 Skupina armád B
09.12.1942-19.12.1942 8. armáda (italská)
19.12.1942-03.01.1943 385. pěší divize
03.01.1943-14.01.1943 XXIV. tankový sbor
14.01.1943-20.01.1943 8. armáda (italská)
20.01.1943-21.04.1943 19. tanková divize
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.10.1942-29.11.1942 Michalik, Helmut (Oberst)
30.11.1942-25.01.1943 Tröger, Hans (Oberst)
26.01.1943-15.02.1943 Kronhelm, Joachim von (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1942-31.10.1942 Oddíl stíhačů tanků 127
01.10.1942-15.02.1943 Tanková průzkumná rota 127
01.10.1942-15.02.1943 Tankový dělostřelecký pluk 127
01.10.1942-12.03.1943 Tankový oddíl 127
01.10.1942-15.02.1943 Tankový ženijní prapor 127
10.10.1942-15.02.1943 Tankový spojovací oddíl 127
31.10.1942-02.12.1942 Rychlý oddíl 127
02.12.1942-08.02.1943 Oddíl stíhačů tanků 127

Ručně vyplněné položky:
01.10.1942-21.04.1943 Divizní jednotky 127
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
en.wikipedia.org
www.axishistory.com
www.feldgrau.com
www.okh.it
URL : https://www.valka.cz/27-tankova-divize-1942-1943-t3825#462104Version : 0
MOD
27. Panzer-Division
URL : https://www.valka.cz/27-tankova-divize-1942-1943-t3825#40287Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stručná historie 27. tankové divize


27. tanková divize byla zformována v říjnu 1942 v jižním Rusku z Kampfgruppe Michalik (zformována z částí 22. tankové divize).
Zúčastnila se bojů u Voroněže a Vorošilovgradu, dokud nebyla 15.02.1943 rozpuštěna. Její jednotky přešly k 7. tankové divizi a 24.tankové divizi.
URL : https://www.valka.cz/27-tankova-divize-1942-1943-t3825#11338Version : 0
MOD