Main Menu
User Menu

Military history website

28. dělostřelecká brigáda [1914-1919]

28. Feldartillerie -Brigade

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

28.Feldartillerie-Brigade
28. brigáda poľného delostrelectva


Sídlo jednotky:


1914 - Karlsruhe


Podriadené jednotky:Feld-Artillerie-Regiment Großherzog (1. Badisches) Nr.14
Pluk poľného delostrelectva Veľkovojvoda (1. bádensky) č. 14


3. Badisches Feld-Artillerie-Regiment Nr.50
Pluk poľného delostrelectva(3. bádensky) č. 50


Nadradené stupne:


1914


7. Armee - 7. armáda
XIV. Armee-Korps - XIV. armádny zbor
28.Division - 28. divíziaVeliteľ:Zdroje:


wiki.genealogy.net


http://www.tulipacademy.org/gew/ddhob/
URL : https://www.valka.cz/28-delostrelecka-brigada-1914-1919-t65245#232361Version : 0
MOD